Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-4

Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije

Silvio Bašić orcid id orcid.org/0000-0002-9181-0601
Željka Petelin Gadže
Igor Prpić
Zdravka Poljaković
Maša Malenica
Romana Gjergja Juraški ; Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb
Ivana Marković
Ivana Šušak Sporiš
Jelena Šarić Jurić
Davor Sporiš
Stjepan Jurić
Sibila Nanković
Zlatko Sabol
Marija Meštrović
Vlatko Šulentić
Vlasta Đuranović
Maja Jurin
Nina Barišić
Iris Zavoreo
Zrinka Čolak Romić
Matilda Kovač Šižgorić
Anamarija Mrđen
Anka Shihabi Aleksić
Ljiljana Čengić
Milan Bitunjac
Marija Čandrlić
Dubravka Fajdetić
Ana Sruk
Robert Marčec
Ruža Kostanjevec
Boris Vuković
Marijan Cesarik
Vesna Kerek
Gordana Lojen
Lidija Šapina
Igor Cindrić
Dragan Smoljanac
Sanja Papić
Tihana Gržinčić
Marina Hlavati
Dunja Penavin Kolarić
Suzana Pejnović
Nevia Novak
Mario Grbin
Goran Ivkić


Puni tekst: hrvatski pdf 483 Kb

str. 429-450

preuzimanja: 1.119

citiraj

Preuzmi JATS datoteku


Sažetak

SAŽETAK
Međunarodne smjernice za farmakološko liječenje epilepsija općenite su, sveobuhvatne i ne prepoznaju lokalne specifičnosti poput ekonomskih i tehničkih mogućnosti u pojedinim državama, dostupnosti pojedinih antiepileptika ili drugih metoda liječenja i slično. Stoga se nameće potreba izrade nacionalnih smjernica, čiji su zapravo temelj međunarodne smjernice Internacionalne lige protiv epilepsije. Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje epilepsija plod su suradnje svih relevantnih stručnih društava i referentnih centara u RH, na čelu s Hrvatskom ligom protiv epilepsije te Hrvatskim neurološkim društvom i Hrvatskim društvom za dječju neurologiju Hrvatskoga liječničkog zbora, a odražavaju aktualne socioekonomske i regulatorne specifičnosti u našoj zemlji, najnovije spoznaje farmakoloških profila i učinkovitosti pojedinih antiepileptika kao i ekspertna mišljenja. Antiepileptička terapija se uvodi nakon postavljanja dijagnoze epilepsije, stoga profilaktička primjena nije opravdana. Nakon postavljanja dijagnoze potrebno je bolesnika informirati o prognozi bolesti, mogućnostima liječenja i samopomoći, životnim ograničenjima te mogućim neželjenim događajima. Ciljevi farmakoterapije epilepsija su potpuna kontrola napada uz izbjegavanje nuspojava te održavanje ili poboljšanje kvalitete života. Zlatni standard liječenja je monoterapija odnosno primjena adekvatnog antiepileptika u adekvatnoj dozi. Izbor i titracija lijeka su individualni, a temelje se na smjernicama za liječenje pojedinih vrsta napada, karakteristikama bolesnika i regulatorno specifičnim čimbenicima. Nakon neuspjeha inicijalne monoterapije, potrebna je reevalucija anamnestičkih i dijagnostičkih podataka te potom postupna i spora zamjena antiepileptika. Racionalna politerapija podrazumijeva kombinaciju dvaju antiepileptika različitih mehanizama djelovanja, prvog ili eventualno drugog izbora za postavljenju dijagnozu, niskoga interakcijskog potencijala, različitog profila nuspojava i sinergističkog ili aditivnog djelovanja. Zamjena generičkih ili originalnog i generičkog oblika lijeka nije preporučljiva, a poglavito nakon postizanja remisije ili prilikom uzimanja visokih doza lijeka. Ukidanje antiepileptičke terapije treba biti postupno i sporo, u slučaju politerapije jedan po jedan lijek, a u donošenju odluke o ukidanju, kao i o uvođenju antiepileptika, mora biti uključen bolesnik i njegova obitelj.

Ključne riječi

Deskriptori EPILEPSIJA – farmakoterapija; ANTIEPILEPTICI – farmakologija, terapijska uporaba; KOMBINIRANA FARMAKOTERAPIJA; GENERALIZIRANA EPILEPSIJA – farmakoterapija; PARCIJALNA EPILEPSIJA – farmakoterapija; EPILEPSIJSKI SINDROMI – farmakoterapija; KONVULZIJE – farmakoterapija; SMJERNICE – standardi; HRVATSKA

Hrčak ID:

269398

URI

https://hrcak.srce.hr/269398

Datum izdavanja:

27.12.2021.

Posjeta: 4.178 *
Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje epilepsije izradila je radna skupina Hrvatske lige protiv epilepsije, Hrvatskoga neurološkog društva HLZ-a, Hrvatskog društva za dječju neurologiju HLZ-a, Hrvatske udruge za epilepsiju, Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsiju, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsiju i konvulzivne bolesti razvojne dobi. Izrada smjernica nije financijski potpomognuta od strane tvrtki, institucija niti udruga, a svi autori poriču sukob interesa.

Epilepsija je najčešća kronična neurološka bolest, a ujedno i jedina koja se lijekovima može u potpunosti staviti pod kontrolu, odnosno uvesti u dugotrajnu ili trajnu remisiju. Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, smatra se da u svijetu više od 65 milijuna ljudi živi s epilepsijom. (1) U općoj populaciji aktivnu epilepsiju ima 5 – 10 osoba na 1000 stanovnika, a dijagnoza epilepsije postavi se u oko 2,4 milijuna ljudi godišnje. (2,3) Prema procjenama, u Hrvatskoj oko 40.000 ljudi boluje od epilepsije. Također se smatra da oko 10% ukupne populacije diljem svijeta doživi jedan epileptički napad u životu. (4)

Farmakološko liječenje epilepsija podrazumijeva primjenu antiepileptičkih lijekova (AEL). Adekvatnim izborom i primjenom prvog AEL-a remisija se postiže u oko 50% bolesnika. U slijedećih dvadesetak posto bolesnika remisija se postiže zamjenskom monoterapijom ili racionalnom politerapijom. (5,6) Bolesnici koji unatoč uzimanju dvaju ili više adekvatno odabranih AEL-a primijenjenih u adekvatnim dozama i nadalje imaju napade, boluju od farmakorezistentnog oblika bolesti (farmakorezistentna epilepsija). (1,7) Farmakorezistentni bolesnici su kandidati za neku od neurokirurških metoda liječenja, nakon čega se kod značajnog broja bolesnika postiže zadovoljavajuća kontrola bolesti, naravno uz nastavak uzimanja AEL-a kroz dulje vrijeme (moguće i doživotno). (8-10) Općenito, bolest se smatra uvedenom u trajnu remisiju ukoliko je bolesnik bez napada 10 godina ili je 5 godina bez antiepileptičke terapije. Iako se ovakvi bolesnici mogu smatrati izliječenim, ovaj termin se izbjegava, budući da oni i dalje imaju veći rizik od zdrave populacije za ponovno javljanje epilepsije kasnije u životu. Stoga se po preporukama Internacionalne lige protiv epilepsije (engl. International League Against Epilepsy, ILAE) bolest smatra riješenom (engl. resolved), a ne izliječenom. (11)

Osnovni principi farmakološkog liječenja epilepsija

Antiepileptička farmakoterapija (AET) ima tri cilja:

 • kontrola napada,

 • izbjegavanje nuspojava,

 • održavanje ili obnavljanje kvalitete života. (12)

Preferira se primjena jednog AEL-a (monoterapija), kada god je to moguće. (13)

Početak liječenja

Kada započeti liječenje (kada uvesti AEL)?

 • AET se uvodi nakon postavljanja dijagnoze epilepsije.

 • Profilaktička primjena antiepileptika u principu nije opravdana.

 • Dijagnoza epilepsije načelno se postavlja nakon javljanja dvaju ili više neprovociranih ili refleksnih epileptičkih napada, koji su se dogodili u vremenskom razmaku duljem od 24 sata.

 • Iznimno, dijagnoza se postavlja već nakon prvog napada, ukoliko postoji velika vjerojatnost da će se napad ponoviti. Ovo se prvenstveno odnosi na bolesnike sa strukturalnim promjenama mozga (preboljeli moždani udar, infekcije SŽS-a, trauma mozga, tumori, greške kortikalnog razvoja, hipokampalna skleroza i slično), bolesnike s neurološkim deficitom ili poremećajem, EEG abnormalnostima te ukoliko se prvi napad dogodi u snu ili se postavlja dijagnoza epileptičkog sindroma.

 • Odluka o uvođenju AEL-a mora biti temeljena na procjeni vjerojatnosti ponavljanja napada, mogućih posljedica za bolesnika uslijed novih napada te koristima, ali i potencijalnoj štetnosti (nuspojave, toksičnost) odabranog AEL-a.

 • Konačna odluka o uvođenju i odabiru AEL-a donosi se nakon informiranog razgovora s bolesnikom, uz njegov pristanak i suradnju. (1,14,15)

Odabir inicijalnog AEL-a. Temelj uspješnog liječenja epilepsije jest točno prepoznavanje vrste napada, odnosno ispravna dijagnoza epilepsije ili epilepsijskog sindroma. Liječenje započinje primjenom jednog od AEL-a prve linije za dijagnosticirani oblik bolesti, koji po svojim farmakološkim svojstvima najviše odgovara specifičnim karakteristikama svakoga pojedinog bolesnika (dob, spol, komorbiditeti, komedikacija, profesija, životne navike i stil, intelektualni kapacitet i slično). (1621)

Titracija. AEL se uvode postupno i sporo (engl. „start low – go slow“), odnosno započinje se malom dozom jednog lijeka te se doza postupno povećava do zadovoljavajućeg učinka (kontrola napada – minimalna učinkovita doza) ili javljanja nepodnošljivih nuspojava (maksimalna tolerabilna doza). (16,22)

Razgovor s bolesnikom. Prilikom započinjanja liječenja, bolesnika treba obavijestiti o prognozi i mogućim ishodima bolesti, uključujući i SUDEP (iznenadna i neočekivana smrt u bolesnika s epilepsijom, engl. Sudden unexpected death in epilepsy), mogućim komplikacijama liječenja te potencijalnim nuspojavama odabranog AEL-a. Pažljivi razgovor o SUDEP-u doprinijet će boljoj suradljivosti bolesnika (pridržavanje danih uputa i redovito uzimanje AET-a). Također je vrlo je važno informirati bolesnika o životnim ograničenjima koje ova bolest nosi sa sobom dok se ne stavi pod kontrolu (upravljanje motornim vozilom, rukovanje opasnim alatima ili strojevima, noćni rad, rad na visini, za trakom i slično), zatim o preporučljivom životnom stilu i navikama, prehrani, konzumaciji alkohola, planiranju trudnoće i slično. Tijekom razgovora potrebno je obratiti pozornost na psihološki profil bolesnika i mogući psihijatrijski komorbiditet te na destigmatizaciju bolesti. Nužno je upoznati bolesnika i njegovu obitelj s metodama samopomoći, postupcima ukoliko dođe do slijedećeg napada te rizičnim (provocirajućim) čimbenicima. (7,3,23-25)

Nastavak liječenja u slučaju neuspjeha inicijalnog AEL-a

Reevaluacija i samoanaliza. U bilo kojoj fazi liječenja, ukoliko je liječenje neuspješno, prije korekcije terapije potrebno je razmotriti slijedeće:

Jesmo li postavili ispravnu dijagnozu?

Postavljanje krive dijagnoze, odnosno neprepoznavanje vrste napada, epileptičkog sindroma ili neepileptičkih napada čest je uzrok neuspješnog liječenja. Prvi korak je ponovno i temeljito uzimanje anamneze i heteroanamneze s detaljnim opisom predosjećaja, tijeka napada i životnih situacija u kojima se javljaju. Ukoliko je ovo nedovoljno, drugi korak je učiniti video-EEG monitoriranje. (2628)

Jesmo li odabrali adekvatan AEL?

Adekvatan odabir AEL-a podrazumijeva usklađivanje farmakološkog profila AEL-a učinkovitog za postavljenju dijagnozu s individualnim karakteristikama bolesnika (Table 1,Table 3).

Table 1 Important factors for individual selection of adequate AED
Lijek – specifični čimbenici
/ Drug – specific factors
Bolesnik – specifični čimbenici
/ Patient – specific factors
Regulatorno – specifični čimbenici
/ Regulatory – specific factors
– Vrsta napada ili epileptičkog sindroma / Seizure type or type of epileptic syndrome
– Učinkovitost / Efficacy
– Nuspojave ovisne o dozi / Dose – dependent side effects
– Idiosinkratske nuspojave / Idiosyncratic side effects
– Kronična toksičnost / Chronic toxicity
– Teratogenost / Teratogenicity
– Karcinogeni potencijal / Carcinogenic potential
– Farmakokinetika / Pharmacokinetics
– Potencijalne interakcije s drugim lijekovima / Potential interactions with other drugs
– Mehanizam djelovanja / Mechanism of action
– Genetska pozadina / Genetic background
– Spol / Sex
– Dob / Age
– Komedikacija / Concomitant drugs
– Komorbiditet / Comorbidity
– Zdravstveno osiguranje / Health insurance
– Relativno opće zdravlje / General health
– Sposobnost gutanja tableta/kapsula / Ability to swallow tablet/capsule
– Dostupnost AEL-a / AED availability
– Cijena AEL-a / AED price
– Službene indikacije nadležnih regulatornih tijela / Official indications of the competent regulatory authorities
Table 3 Choice of AEDs in the treatment of focal seizures
Napadi sa žarišnim početkom s prelaskom u bilateralne toničko-kloničke napade ili bez njih
/ Focal and focal to bilateral tonic-clonic seizures
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
lamotrigin, levetiracetam, okskarbazepin, zonisamid, topiramat, karbamazepin / lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, topiramate, carbamazepine
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
lakozamid, pregabalin, gabapentin, eslikarbazepin acetat, natrijev valproat, fenobarbital, fenitoin / lacosamide, pregabalin, gabapentin, eslicarbazepine acetate, sodium valproate, phenobarbital, phenytoin
AEL trećeg izbora rezervirani za dodatnu terapiju nakon neuspješne primjene više AEL-a
/ AED of third choice reserved for adjunctive therapy after unsuccessful administration of multiple AEDs
tiagabin, vigabatrin, brivaracetam, klobazam, rufinamid, perampanel, acetazolamid, felbamat
/ tiagabine, vigabatrine, brivaracetam, clobazam, rufinamide, perampanel, acetalozamide, felbamate

Jesmo li AEL adekvatno primijenili i u adekvatnoj dozi?

Neadekvatna primjena AEL-a rezultira neučinkovitošću ili nuspojavama. (29) Subdoziranje AEL-a čest je razlog preranog odustajanja od pojedinog lijeka i krivog proglašavanja njegove neučinkovitosti. Optimalne terapijske ili maksimalne tolerabilne doze su individualne vrijednosti, ne mogu se unaprijed znati i ovise o utjecaju niza čimbenika, primjerice dobi, tjelesnoj težini, spolu, rasi, komorbiditetu, komedikaciji, genetskoj pozadini i drugima. (3034) Određuju se za svakog bolesnika pojedinačno, pažljivom i sporom titracijom lijeka.

Kao pomoć mogu poslužiti definirane preporučljive terapijske i maksimalne dnevne doze te preporučljive serumske koncentracije za AEL koje koristimo. (35) Ipak, važno je imati na umu da ove unaprijed definirane vrijednosti nisu apsolutne i ne moraju nužno vrijediti za sve bolesnike. Dobivene su matematičkim izračunom učinka AEL u kliničkim studijama, a predstavljaju vjerojatan najučinkovitiji raspon doza za većinu bolesnika, međutim ne uvijek i za sve! Primjena nižih doza od preporučenog raspona ima manju vjerojatnost optimalnog učinka i obrnuto, primjena viših doza ima veću vjerojatnost javljanja nuspojava, ali to ne znači da se u nekih bolesnika optimalni učinak neće postići i pri nižim dozama, odnosno da će se u nekih bolesnika optimalni učinak postići tek primjenom viših doza od preporučenih (bez javljanja nuspojava). Stoga je titracija AEL-a i određivanje adekvatne doze lijeka za svakoga pojedinog bolesnika doista individualna! (34,35)

Serumske koncentracije AEL-a imaju veću pouzdanost u predviđanju ili određivanju uzroka nuspojava, zatim interakcija AEL-a i promjena bioraspoloživosti te potvrde suradljivosti bolesnika. Izrazito su bitne za titraciju AEL-a tijekom trudnoće, kada je „početne“ vrijednosti potrebno izmjeriti neposredno prije ili u samom početku trudnoće, a kasnija titracija lijeka usklađuje se s kontrolnim mjerenjima tijekom trudnoće, poglavito u trećem trimestru.36,37,38.

Važno je napomenuti kako serumska koncentracija AEL-a ne odražava nužno i njegovu koncentraciju u moždanom parenhimu, odnosno na mjestu djelovanja. Zbog interindividualnih razlika u propusnosti krvno mozgovne barijere, koncentracije AEL-a u moždanom parenhimu mogu značajno varirati među bolesnicima s jednakim serumskim koncentracijama lijeka. Upravo stoga je klinički učinak lijeka (kontrola napada ili nuspojave) najbitniji parametar u određivanju adekvatne doze AEL-a za svakoga pojedinog bolesnika. (39-41)

Uzima li bolesnik AEL kako je preporučeno?

Neučinkovitost liječenja može biti posljedica loše suradljivosti bolesnika, a česti uzroci su zabuna, uzimanje AEL-a u krivoj dozi ili neredovito uzimanje lijeka. Stoga je nužno razjasniti način uzimanja preporučenog lijeka te izmjeriti koncentracije AEL-a u serumu. (16,29)

Ukoliko su odgovori na prethodna pitanja potvrdni, prelazi se na sljedeći korak:

Zamjenska monoterapija. Ukoliko prvi lijek nije učinkovit ili ga bolesnik ne podnosi, preporučuje se zamjenska monoterapija, i to alternativnim AEL-om prve linije ili eventualno AEL-om druge linije za dijagnosticirani oblik bolesti, ovisno o individualnim karakteristikama bolesnika i dijagnozi. (7,42) Uvođenje zamjenskog AEL-a također mora biti postupno i sporo, a dinamika ukidanja neučinkovitog AEL-a ovisi o razlogu zamjene (neučinkovitost ili nuspojave) te o farmakološkim profilima obaju AEL-a (moguće interakcije, potenciranje nuspojava, toksičnosti i slično). (17,37,43,44) Ako je moguće, preporučuje se postupno povišenje doze zamjenskog AEL-a do učinkovite ili maksimalne tolerabilne doze, a potom postupno ukidanje prvog AEL-a. Tijekom zamjene AEL-a potreban je poseban oprez zbog moguće agravacije napada ili javljanja nuspojava. (45) Iznimno, već u ovoj fazi liječenja može se primijeniti dvojna terapija, i to ako je prvi AEL pokazao djelomičnu učinkovitost, uvođenjem drugog AEL-a postignuta potpuna kontrola bolesti, a nakon ukidanja inicijalnog AEL-a dolazi do ponovnog javljanja napada. Tada je racionalno ponovno vratiti u terapiju ukinut AEL i postupno ga titrirati do najniže učinkovite doze. (7)

Daljnja primjena AEL-a nakon drugoga neuspješnog pokušaja. Ako je i drugi AEL neučinkovit, može se postupno ukinuti ili prvi ili drugi lijek, ovisno o relativnoj učinkovitosti, nuspojavama te izboru slijedećeg AEL-a. Ukoliko su pokušaji monoterapije s dva ili više AEL-a neuspješni, potrebno je razmotriti kombinacijsku terapiju, odnosno istovremenu primjenu dvaju AEL-a. Istovremena primjena triju ili više AEL-a u principu se ne preporučuje, s obzirom na niz mogućih nepovoljnih interakcija, potenciranja nuspojava i toksičnosti. U ovoj fazi preporučljivo je započeti predoperativnu obradu, odnosno uputiti bolesnika u tercijarni centar.

U slučaju daljnjeg neuspjeha raznih kombinacija politerapije preporučljivo je vratiti se na terapijski oblik (monoterapija ili kombinacija) koji je pokazao najbolji omjer između redukcije broja napada i javljanja nuspojava. (1,7,37,42)

Farmakološko liječenje pojedinih epileptičkih napadaja i najčešćih sindroma

Prilikom započinjanja liječenja, kao i nastavka uslijed neuspješnosti prethodne terapije, izbor AEL-a je individualan i ovisi o nizu čimbenika prikazanih uTable 1. (1,28,46-49)

Načelno AEL dijelimo u dvije velike skupine: AEL širokog spektra s dokazanom učinkovitošću kod generaliziranih i žarišnih napada te AEL užeg spektra, koji bolju učinkovitost pokazuju u liječenju pojedinih vrsta napada (Table 2). (12,50,51)

Table 2 Broad-and narrow-spectrum epileptic drugs
AEL širokog spektra djelovanja / Broad-spectrum AEDsAEL užeg spektra djelovanja
/ Narrow-spectrum AEDs
Učinkoviti u liječenju žarišnih i većine generaliziranih napada: / Effective in the treatment of focal and most generalized seizures:
• Natrijev valproat / Sodium valproate
• Levetiracetam
• Zonisamid / Zonisamide
• Topiramat / Topiramate
• Fenobarbital / Phenobarbital
• Primidon / Primidone
• Benzodijazepini / Benzodiazepines
• Lamotrigin* / Lamotrigine*
• Rufinamid* / Rufinamide*
• Felbamat* / Felbamate*
Najbolja učinkovitost u liječenju žarišnih napada s prelaskom u bilateralne toničko-kloničke napade ili bez njih: / Best efficacy in the treatment of focal seizures and focal to bilateral tonic-clonic seizures:
• Karbamazepin / Carbamazepine
• Fenitoin / Phenytoin
• Gabapentin
• Lakozamid / Lacosamide
• Okskarbazepin / Oxcarbazepine
• Eslikarbazepin acetat / Eslicarbazepine acetate
• Pregabalin
• Tiagabin / Tiagabine
• Vigabatrin
• Retigabin / Retigabine
• Perampanel
• Brivaracetam
• Lamotrigin* / Lamotrigine*
• Felbamat* / Felbamate*
• Rufinamid* / Rufinamide*
Najbolja učinkovitost u liječenju apsansa: / Best efficacy in the treatment of absences:
• Etosuksimid / Ethosuximide

* po nekim autorima lamotrigin, felbamat i rufinamid se svrstavaju u AEL užeg spektra djelovanja (najbolje djeluju na žarišne napade s prelaskom u bilateralne toničko-kloničke napade ili bez njih) / according to some authors, lamotrigine, felbamate and rufinamide are classified as narrow-spectrum AEDs (they are most efficient in focal and focal to bilateral tonic-clonic seizures)

Osnovne smjernice za izbor AEL-a s obzirom na tip napada ili sindrom

Za procjenu terapijskih preporuka AEL-a upotrebljena je klasifikacija Američke neurološke akademije (engl. American Academy of Neurology – AAN), klasa I-IV. Klasu I čini dobro dizajnirana randomizirana klinička studija u populaciji gdje je uzorak analiziran uniformno u vremenu, a evaluacija ishoda se procjenjuje neovisno (slijepo) u odnosu prema kliničkoj prezentaciji. Svi bolesnici imaju istu dijagnozu, isti dijagnostički ili terapijski postupak. U studiji klase II statistički uzorak bolesnika je randomiziran, ali ne populacijski, > 80% bolesnika ima istu dijagnozu, isti dijagnostički ili terapijski postupak procjene ishoda u odnosu prema bolesnikovu kliničkom prikazu. U studiji klase III uzorak je selektivan, hospitalizirani bolesnici praćeni su tijekom trajanja bolesti, a neki od bolesnika podvrgnuti su (određenom) istom dijagnostičkom ili terapijskom postupku. Procjenu ishoda provodi liječnik koji ne liječi bolesnika. Klasu IV čine mišljenje eksperta i prikaz bolesnika različit od onoga u klasama I – III. Snagu praktičnih preporuka temeljenu na analiziranoj literaturi prikazujemo pomoću četiriju razina: razina A – utvrđeno djelotvorna, nedjelotvorna ili štetna (ili utvrđeno korisna/prediktivna ili nekorisna/neprediktivna), razina B – vjerojatno djelotvorna, nedjelotvorna ili štetna (ili vjerojatno korisna/prediktivna ili nekorisna/neprediktivna), razina C – možda djelotvorna, nedjelotvorna ili štetna (ili možda korisna/prediktivna ili nekorisna/neprediktivna) te razina U prema kojoj su podatci neadekvatni, konfliktni, a terapija, test ili prediktor nedokazani. (52)

Preporuke odabira AEL-a u liječenju napada sa žarišnim početkom, s prelaskom u bilateralne toničko-kloničke napade ili bez njih

Uzimajući u obzir tolerabilnost, toksičnost i interakcijski potencijal, kao idealni AEL za većinu bolesnika u inicijalnoj monoterapiji žarišnih napada preporučuju se levetiracetam (razina dokaza: klasa IA), lamotrigin (razina dokaza: klasa IIIC) i okskarbazepin (razina dokaza: klasa IIIC) (Table 3). U nekih bolesnika idealan inicijalni AEL može biti zonisamid (razina dokaza: klasa IA), rjeđe karbamazepin (razina dokaza: klasa IA) ili topiramat (razina dokaza: klasa IIIC). (1,28,5361) U slučaju neuspjeha jednog od ovih lijekova, preporučuje se pokušati s drugim iz ove skupine ili lakozamidom, gabapentinom, pregabalinom ili natrijevim valproatom. (1,28,5762) U odabiru drugog AEL-a preferira se izbor lijeka s različitim mehanizmom djelovanja i različitim profilom nuspojava. U slučaju više neuspješnih pokušaja preporučuje se primjena eslikarbazepina, tiagabina, vigabatrina, brivaracetama, perampanela, rufinamida ili klobazama, te eventualno acetazolamida ili felbamata, prvenstveno kao dodatne terapije. (6369)

Obrazloženje: Karbamazepin je pojavom modernih antiepileptika izgubio prijašnje prvo mjesto u liječenju žarišnih napadaja, prvenstveno zbog inferiorne tolerabilnosti, izraženije toksičnosti i interakcijskog potencijala (induktor jetrenih enzima). (50,51,69,70) Lamotrigin ima povoljniji farmakološki profil od karbamazepina, ali je u postmarketinškim i „head-to-head“ studijama pokazao nešto slabiju učinkovitost. (54) Levetiracetam se zbog povoljnoga farmakološkog profila i visoke učinkovitosti često koristi kao lijek prvog izbora u liječenju žarišnih, ali i generaliziranih napada, poglavito u razvijenijim zemljama EU. Njegova visoka cijena bila je donedavno glavni razlog rjeđe primjene u RH, ali dolaskom generičkih oblika cjenovno se izjednačio s karbamazepinom. Kod primjene levetiracetama potreban je oprez zbog mogućih psihijatrijskih nuspojava. (7072) Okskarbazepin ima jednaku učinkovitost, ali nešto bolju podnošljivost od karbamazepina, s kojim dijeli spektar nuspojava. (58,60,61) Zonisamid se u EU rjeđe koristi u inicijalnoj monoterapiji žarišnih napada vjerojatno zbog manjeg iskustva (u EU se primjenjuje od 2007. godine), ali i zbog mogućih kognitivnih nuspojava, poglavito u višim dozama. Ipak, kongnitivne nuspojave su manje izražene nego kod topiramata. Zonisamid, uz levetiracetam, jedini od modernih AEL-a ima najvišu razinu dokaza učinkovitosti u liječenju žarišnih napada u odraslih (ista razina dokaza za CBZ i PHT od tradicionalnih AEL-a). Prednost mu je mogućnost uzimanja u jednoj dnevnoj dozi te u bolesnika s komorbiditetom (pretilost, glavobolje). Dugo vrijeme poluraspada daje mu prednost u slučaju propuštanja doze, a široki spektar u liječenju bolesnika sa žarišnim i generaliziranim napadima. (50,7375) Topiramat se rijetko koristi u inicijalnoj monoterapiji zbog kognitivnih nuspojava, ali i opserviranoga teratogenog potencijala. Prednost ima u bolesnika s komorbiditetom (pretilost, glavobolje) te u bolesnika kod kojih se javljaju žarišni i generalizirani napadi. (59,73,76) Lakozamid je indiciran u žarišnim napadima kao monoterapija i dodatna terapija, ali se još uvijek rijetko koristi kao inicijalna monoterapija. Parenteralna formulacija daje mu prednost u odnosu na većinu drugih AEL-a, s obzirom na mogućnost kratkotrajne zamjene kada oralna primjena nije moguća te u liječenju epileptičkog statusa. Niski potencijal interakcija daje mu prednost u kombinacijskoj terapiji. (7781) Gabapentin se češće koristiti kao dodatna terapija zbog dokazane inferiornosti u postmarketinškim studijama, a potencijalna prednost mu može biti u bolesnika s glavoboljom ili drugim bolnim sindromima kao komorbiditetom. Niski potencijal interakcija s ostalim lijekovima može biti prednost kod polipragmazije. (50,73) Pregabalin ima sličan profil kao gabapentin, ali bolju bioraspoloživost neovisnu o dozi. Prednost u odnosu na gabapentin je jednostavnije titriranje i uzimanje. (50,73) Natrijev valproat se rjeđe koristi zbog teratogenosti, nuspojava i interakcija s drugim lijekovima (inhibitor jetrenih enzima). (50,63) Eslikarbazepin acetat prvenstveno se primjenjuje kao dodatna terapija, iako je u EU registriran i kao inicijalna monoterapija u odraslih (u djece iznad 6 godina samo kao dodatna terapija). (50,78) Felbamat*, fenobarbital i fenitoin se primjenjuje samo iznimno zbog izražene toksičnosti.50,60,82,83.

*Oprez: moguća aplastična anemija i zatajenje jetre te druge ozbiljne nuspojave.50,83.

Preporuke odabira AEL-a u liječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada

Natrijev valproat je za većinu bolesnika još uvijek lijek prvog izbora u liječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada (razina dokaza: klasa IIIC) (Table 4). Alternativni antiepileptici prvog izbora, u bolesnika kod kojih je kontraindicirana primjena valproata su levetiracetam§ (razina dokaza, klasa IIIC), zonisamid¥ (razina dokaza, klasa IIIC), lamotrigin§ (razina dokaza, klasa IIIC), topiramat* (razina dokaza, klasa IIIC). (8486) Natrijev valproat treba izbjegavati u žena u generativnom razdoblju zbog teratogenog potencijala te se u ovoj populaciji preferira levetiracetam ili lamotrigin. (38,8789) Potrebno je naglasiti kako je lamotrigin, osim što je pokazao najmanji teratogeni potencijal, pokazao i slabiju učinkovitost od valproata u liječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada. (90)

Table 4 Choice of AEDs in the treatment of generalized tonic-clonic seizures
GENERALIZIRANI TONIČKO-KLONIČKI NAPADI
/ GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES
AEL prvog izbora u djece, muškaraca i žena u menopauzi
/ AED of first choice in children, men and menopausal women
natrijev valproat*
/ sodium valproate*
Alternativni AEL prvog izbora te lijek prvog izbora kod žena u generativnom razdoblju / Alternative first-line AED and first-line AED in women in the generative agelevetiracetam§, zonisamid¥, lamotrigin§, topiramat*
/ levetiracetam§, zonisamide¥, lamotrigine§, topiramate*
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
karbamazepin§, okskarbazepin§, fenobarbital
/ carbamazepine§, oxcarabazepine§, phenobarbital
AEL trećeg izbora rezervirani za dodatnu terapiju nakon neuspješne primjene više AEL-a
/ AED of third choice reserved for additional therapy after
unsuccessful applications of multiple AEDs
perampanel, klobazam, gabapentin§, vigabatrin§, acetazolamid, fenitoin§, te iznimno felbamat (toksičnost) / perampanel, clobazam, gabapentin§, vigabatrin§, acetazolamide, phenytoin§, exceptionally felbamate (toxicity)

* Oprez kod žena u generativnom razdoblju zbog teratogenog potencijala. / Caution in women in the generative period due to teratogenic potential.

¥ Za sada bez dovoljno podataka o teratogenom potencijalu u ljudi. Na animalnom modelu pokazao je teratogeni potencijal. / Untill now without sufficient data on teratogenic potential in humans. Observed teratogenic potential in the animal model.

§ Napomena / Remark:

• Karbamazepin i okskarbazepin mogu agravirati apsanse, mioklone, toničko-kloničke i atoničke napade. / Carbamazepine and oxcarbazepine may aggravate absences, myoclonus, tonic-clonic and atonic seizures.

• Fenitoin, gabapentin, pregabalin i vigabatrin mogu agravirati apsanse i mioklone napade. / Phenytoin, gabapentin, pregabalin and vigabatrin may aggravate absences and myoclonic seizures.

• Lamotrigin i levetiracetam mogu agravirati mioklone napade. / Lamotrigine and levetiracetam may aggravate myoclonic seizures.

• Tiagabin i anegdotalno natrijev valproat mogu agravirati apsans napade. / Tiagabine and anecdotally sodium valproate may aggravate absence seizures.

Karbamazepin i okskarbazepin s oprezom se primjenjuju u liječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada jer mogu agravirati apsanse, mioklone, atoničke, ali i same toničko-kloničke napade, dok se fenobarbital rjeđe primjenjuje zbog svoje toksičnosti, poglavito neurotoksičnosti i hepatotoksičnosti. Stoga ova tri AEL-a spadaju u lijekove drugog izbora, dok se perampanel, klobazam, gabapentin, vigabatrin, acetazolamid, fenitoin te iznimno i felbamat primjenjuju tek u slučaju neuspjeha AEL-a prvog i drugog izbora, odnosno spadaju u AEL trećeg izbora u liječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada. (50,59,76,84,9195)

Napomena: Karbamazepin i okskarbazepin primjenjuju se s oprezom u lječenju generaliziranih toničko-kloničkih napada, odnosno općenito u liječenju idiopatskih generaliziranih epilepsija, budući da mogu agravirati ili čak precipitirati javljanje novih napada (apsanse, mioklone, toničko-kloničke i atoničke napade). (92,93,96)

Preporuke odabira AEL-a u liječenju apsansa

Etosuksimid je lijek prvog izbora za apsanse (razina dokaza: klasa IA). (27,28,97) Ukoliko postoji vjerojatnost javljanja i generaliziranih toničko-kloničkih napada, prvi lijek izbora je natrijev valproat (razina dokaza: klasa IA) (Table 5). Pri primjeni valproata potrebno je voditi računa o mogućoj agravaciji apsansa. (98101) Lamotrigin (razina dokaza: klasa IIIC) jest alternativni lijek prvog izbora budući da je pokazao manju učinkovitost u liječenju apsans napada od etosuksimida i valproata. Ako lijek prvog izbora nije učinkovit ili se javljaju nuspojave, može se razmotriti zamjenska monoterapija ili kombinacija dvaju od tri lijeka iz prve linije (etosuksimid, natrijev valproat ili lamotrigin). (100,101) Ukoliko se napadi i dalje javljaju potrebno je razmotriti uvođenje zonisamida, levetiracetama, topiramata, klobazama, klonazepama ili acetazolamida, najčešće kao dodatne terapije. (85,99105) U liječenju apsansa ne preporučuje se primjena karbamazepina, okskarbazepina, gabapentina, pregabalina, fenitoina, tiagabina i vigabatrina, zbog moguće agravacije napada. (93,95,106,107)

Table 5 Choice of AEDs in the treatment of absence seizures
APSANS NAPADI / ABSENCE SEIZURES
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
etosuksimid ili natrijev valproat*
/ ethosuximide or sodium valproate*
Alternativni AEL prvog izbora
/ Alternative AED of first choice
lamotrigin / lamotrigine
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
levetiracetam, zonisamid, topiramat, klobazam, klonazepam, ili acetazolamid
/ levetiracetam, zonisamide, topiramate, clobazam, clonazepam, or acetazolamide
Ne preporučuju se
/ Not recommended
karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, tiagabin i vigabatrin
/ carbamazepine, oxcarbazepine, gabapentin, pregabalin, phenytoin, tiagabine and vigabatrin

* Anegdotalni dokazi ukazuju na mogućnost agravacije apsansa natrijevim valproatom / Anecdotal evidence suggests the possibility of aggravation of absence seizure with sodium valproate

Preporuke odabira AEL-a u liječenju mioklonih napada

U liječenju mioklonih napada preferira se primjena natrijeva valproata (razina dokaza: klasa IIIC) kao AEL-a prvog izbora, poglavito ako se u bolesnika javljaju i drugi tipovi generaliziranih napada (Table 6). (56,58,62,84,91,94) Klonazepam (razina dokaza: klasa IIIC) se preporučuje kao monoterapija prvog izbora ukoliko se radi o izoliranim mioklonim napadima. Kao dodatna terapija preporučuje se u bolesnika kod kojih perzistiraju miokloni napadi nakon što su drugi oblici napada kupirani ranije uvedenim AEL-om. Zonisamid (razina dokaza: klasa IIIC) i levetiracetam (razina dokaza: klasa IIIC), bilo kao monoterapija ili dodatna terapija, AEL su drugog izbora, odnosno alternativni AEL prvog izbora kada primjena natrijeva valproata nije primjerena (žene u generativnom razdoblju). (108,109) Topiramat, klobazam, piracetam i lamotrigin primjenjuju se ukoliko su zakazali AEL prve i druge linije. (110,111) Ne preporučuje se primjena karbamazepina, okskarbazepina, gabapentina, pregabalina, fenitoina, tiagabina i vigabatrina zbog moguće agravacije napada. Levetiracetam i lamotrigin primjenjuju se s oprezom budući da također mogu agravirati mioklone napade. (93,95,112) Primjena lakozamida za sada se ne preporučuje u liječenju mioklonih napada, budući da još nema dovoljno dokaza o njegovoj učinkovitosti te postoje andegdotalni dokazi o mogućoj agravaciji mioklonizama. (113,114)

Table 6 Choice of AEDs in the treatment of myoclonic seizures
MIOKLONI NAPADI / MYOCLONIC SEIZURES
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat, klonazepam
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
zonisamid, levetiracetam*
/ zonisamide, levetiracetam*
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
topiramat, klobazam, piracetam, lamotrigin*
/ topiramate, clobazam, piracetam, lamotrigine*
Ne preporučuju se
/ Not recommmended
karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, tiagabin i vigabatrin
/ carbamazepin, oxcarbazepine, gabapentin, pregabalin, phenytoin, tiagabine and vigabatrin

* Oprez: levetiracetam i lamotrigin mogu agravirati mioklone napade. / Caution: levetiracetam and lamotrigine may aggravate myoclonic seizures.

Napomena: Za sada se ne preporučuje primjena lakozamida u liječenju mioklonih napada (postoje anegdotalna izvješća o učinkovitosti, ali i agravaciji mioklonih napada). / Note: For the time being, the use of lacosamide in the treatment of myoclonic seizures is not recommended (there are anecdotal reports of efficacy but also of aggravation of myoclonic seizures).

Preporuke odabira AEL-a u liječenju toničkih i atoničkih napada

Natrijev valproat je AEL prvog izbora u liječenju toničkih i atoničkih napada (razina dokaza: klasa IIIC) (Table 7). (7,26,50) U slučaju njegova neuspjeha ili kontraindikacije, preporučuje se pokušati sa zonisamidom (razina dokaza: klasa IIIC), lamotriginom (razina dokaza: klasa IIIC) ili topiramatom (razina dokaza: klasa IIIC). Ukoliko zakažu AEL prvog i drugog izbora, može se pokušati s levetiracetamom, rufinamidom, acetazolamidom, klobazamom, klonazepamom, fenobarbitalom, primidonom, felbamatom i ketogenom dijetom, uz napomenu kako anegdotalna izvješća ukazuju na moguću agravaciju napada levetiracetamom, odnosno njegovu neučinkovitost u liječenju toničkih i atoničkih napada. (42,115,116) Ne preporučuje se primjena karbamazepina, okskarbazepina, gabapentina, pregabalina, tiagabina i vigabatrina zbog moguće agravacije napada. (51,102,106)

Table 7 Choice of AEDs in the treatment of tonic and atonic seizures
TONIČKI I ATONIČKI NAPADI
/ TONIC AND ATONIC SEIZURES
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat / sodium valproate
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
lamotrigin, zonisamid, topiramat
/ lamotrigine, zonisamide, topiramate
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
levetiracetam*, rufinamid, acetazolamid, klobazam, klonazepam, fenobarbital, primidon, felbamat
/ levetiracetam*, rufinamide, acetazolamide, clobazam, clonazepam, phenobarbital, primidone, felbamate
Ne preporučuju se
/ Not recommended
okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, tiagabin i vigabatrin
/ oxcarbazepine, gabapentin, pregabalin, tiagabine and vigabatrin

* Anegdotalna izvješća sugeriraju agravaciju napada ili neučinkovitost levetiracetama u liječenju toničkih i atoničkih napada. Anecdotal reports suggest aggravation of seizures or ineffectiveness of levetiracetam in the treatment of tonic and atonic seizures.

Preporuke odabira AEL-a u liječenju infantilnih spazama

Nema dovoljno dokaza temeljem kontroliranih randomiziranih kliničkih studija o učinkovitosti pojedinih AEL-a ili drugih terapijskih opcija u liječenju infantilnih spazama. Lijekovi prvog izbora su ACTH (razina dokaza: klasa IIIC) ili vigabatrin (razina dokaza: klasa IIIC), a u slučaju tuberozne skleroze prednost se daje vigabatrinu (Table 8). (51,117,118)

Table 8 Choice of AEDs in the treatment of infantile spasms
INFANTILNI SPAZMI / INFANTILE SPASMS
Lijekovi prvog izbora
/ Drugs of first choice
vigabatrin, ACTH (alternativno prednizolon)
/ vigabatrin, ACTH (alternatively prednisolone)
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
lamotrigin, zonisamid, topiramat
/ lamotrigine, zonisamide, topiramate
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
piridoksin, levetiracetam, natrijev valproat, sultiam, tiagabin, felbamat i everolimus*
/ piridoxine, levetiracetam, sodium valproate, sulthiame, tiagabine, felbamate and everolimus*
Ne preporučuju se
/ Not recommended
okskarbazepin, karbamazepin, fenition, fenobarbital i benzodijazepini
/ oxcarbazepine, carbamazepine, phenytoin, phenobarbital and benzodiazepines

* Napomena: everolimus za sada dozvoljen od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) kao dodatna terapija za djecu stariju od 2 godine i odrasle u liječenju epileptičkih napada žarišnog početka povezanih s tuberoznom sklerozom. / Note: Everolimus is currently approved by the US Food and Drug Administration (FDA) as adjunctive therapy for the treatment of focal onset epileptic seizures associated with tuberous sclerosis in children over 2 years of age and in adults.

Kao alternativni lijek prvog izbora sugerira se prednizolon u visokim dozama. (102) Tradicionalni antiepileptici većinom nisu pokazali učinkovitost, a anegdotalna izvješća sugeriraju učinkovitost valproata, topiramata, zonisamida, levetiracetama, lamotrigina, sultiama, tiagabina, felbamata i okskarbazepina. (57,119,120) Okskarbazepin je pokazao moguću indukciju spazama te se kao niti karbamazepin, fenition i fenobarbital ne preporučuje u liječenju infantilnih spazama, zbog agravacije napada. Benzodijazepini se također ne preporučuju zbog povećanog morbiditeta i mortaliteta (aspiracijska pneumonija), unatoč anegdotalnoj učinkovitosti. (119,121,122) Everolimus, poglavito u kombinaciji s vigabatrinom, pokazao je visoku učinkovitost u liječenju epileptičkih napada povezanih s tuberoznom sklerozom. (123,124)

Preporuke odabira AEL-a u liječenju Dravetova sindroma

U liječenju Dravetova sindroma kao AEL prvog izbora preporučuju se natrijev valproat (razina dokaza: klasa IIIC) i klobazam (razina dokaza: klasa IIIC) (Table 9). (125,126) U slučaju njihova neuspjeha, preporučuje se primjena topiramata (razina dokaza: klasa IIIC) i stiripentola (razina dokaza, klasa IIIC) kao AEL-a drugog izbora, odnosno primjena ketogene dijete (razina dokaza: klasa IVU). (47,57,125) Primjena levetiracetama, bromida, zonisamida i kanabidiolola kao lijekova trećeg izbora rezervirana je za primjenu ukoliko AEL prvog i drugog izbora zakažu. (126128) Ne preporučuje se primjena karbamazepina, okskarbazepina, lamotrigina, gabapentina, pregabalina, fenitoina, fenobarbitala, tiagabina, rufinamida i vigabatrina, zbog moguće agravacije napada. (119,129)

Table 9 Choice of AEDs in the treatment of Dravet syndrome
DRAVET SINDROM / DRAVET SYNDROME
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat, klobazam
/ sodium valproate, clobazam
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
topiramat, stiripentol, ketogena dijeta
/ topiramate, stiripentol, ketogenic diet
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
levetiracetam, bromidi, zonisamid, kanabidiol / levetiracetam, bromides, zonisamide, cannabidiol
Ne preporučuju se
/ Not recommended
karbamazepin, okskarbazepin, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, fenobarbital, tiagabin, rufinamid, vigabatrin
/ carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine, gabapentin, pregabalin, phenytoin, phenobarbital, tiagabine, rufinamide, vigabatrin

Preporuke odabira AEL-a u liječenju Doosova sindroma

Lijek prvog izbora u liječenju Doosova sindroma jest natrijev valproat (razina dokaza: klasa IIIC) (Table 10). U slučaju neuspjeha preporučuje se primjena etosuksimida, topiramata, zonisamida, levetiracetama, lamotrigina te ketogene dijete. (121,130) Levetiracetam i lamotrigin primjenju se s oprezom zbog moguće agravacije mioklonizama. (95) Premda se lamotrigin izbjegava u liječenju bolesnika s mioklonizmima, male doze lamotrigina u kombinaciji s natrijevim valproatom pokazale su se učinkovitima u liječenju Doosova sindroma. (130) Kao AEL trećeg izbora, u slučaju neuspjeha prvih dviju linija, preporučuje se klobazam, acetazolamid, sultiam, bromidi, rufinamid ili felbamat. (64,66,121,130) Karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin, fenitoin i vigabatrin se ne preporučuju u liječenju Doosova sindroma. (95)

Table 10 Choice of AEDs in the treatment of Doose syndrome
DOOSOV SINDROM (MIOKLONO-ASTATSKA EPILEPSIJA)
/ DOOSE SYNDROME (MYOCLONIC-ASTATIC EPILEPSY)
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat / sodium valproate
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
etosuksimid, topiramat, zonisamid, levetiracetam*, lamotrigin*, ketogena dijeta
/ etosuximide, topiramate, zonisamide, levetiracetam*, lamotrigine*, ketogenic diet
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
klobazam, acetazolamid, sultiam, bromidi, rufinamid, felbamat
/ clobazam, acetazolamide, sulthiame, bromides, rufinamide, felbamate
Ne preporučuju se
/ Not recommended
karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin, fenitoin, vigabatrin
/ carbamazepine, oxcarbazepine, eslicarbazepine acetate, phenytoin, vigabatrin

* Oprez: mogu agravirati mioklone napade. / Caution: may aggravate myoclonic seizures.

Napomena: Iako je upotrebu lamotrigina u liječenju epilepsija s mioklonim napadima preporučljivo izbjegavati, poglavito u Dravetovu sindromu, male doze lamotrigina u kombinaciji s valproatom pokazale su se učinkovitima u liječenu Doosova sindroma. / Note: Although the use of lamotrigine in the treatment of epilepsy with myoclonic seizures is recommended to be avoided, especially in Dravet syndrome, small doses of lamotrigine in combination with valproate have been shown to be effective in the treatment of Doose syndrome.

Preporuke odabira AEL-a u liječenju Lennox-Gastaut sindroma (LGS)

Temeljem kontroliranih randomiziranih kliničkih studija nema dovoljno dokaza koji bi preferirali jedan AEL u odnosu na druge. Većina eksperata sugerira natrijev valproat kao lijek prvog izbora (razina dokaza: klasa IIB) (Table 11). Lamotrigin (razina dokaza: klasa IIB) i topiramat (razina dokaza: klasa IIB) smatraju se alternativnim lijekom prvog izbora ili prvom dodatnom terapijom. (57,102,121) AEL drugog izbora su zonisamid, levetiracetam, klobazam, rufinamid. (71,121,131) U slučaju čestih atoničkih napada, preferira se primjena rufinamida nad ostalim AEL-ima drugog izbora. (131133) U liječenju LGS-a često se primjenjuje rana kombinacija dvaju ili maksimalno tri AEL-a. Više autora sugerira ranu kombinaciju natrijeva valproata i lamotrigina, a anegdotalni izvještaj u literaturi sugerira učinkovitost kombinacije natrijeva valproata, klobazama i levetiracetama. (134136)

Table 11 Choice of AEDs in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome
LENNOX-GASTAUT SINDROM / LENNOX-GASTAUT SYNDROME
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat, lamotrigin, topiramat
/ sodium valproate, lamotrigine, topiramate
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
zonisamid, levetiracetam, klobazam, rufinamid / zonisamide, levetiracetam, clobazam, rufinamide
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
felbamat*, vigabatrin§, kanabidiol
/ felbamate*, vigabatrin§, cannabidiol
Ne preporučuju se
/ Not recommended
karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, tiagabin, fenobarbital / carbamazepine, oxcarbazepine, gabapentin, pregabalin, phenytoin, tiagabine, phenobarbital

* Felbamat se rijetko primjenjuje zbog toksičnosti (aplastična anemija, zatajenje jetre i drugo). / Felbamate is rarely used due to toxicity (aplastic anemia, liver failure, etc.).

§ Primjenu vigabatrina treba razmotriti samo iznimno zbog retinalne toksičnosti, čime je ograničena dugotrajna primjena, a prije upotrebe potrebno je učiniti oftalmološki pregled te rutinske kontrole tijekom korištenja, kao i moguće agravacije apsansa i mioklonih napada. / The use of vigabatrin should be considered only exceptionally due to retinal toxicity, which limits long-term use, prior to its use it is necessary to make an ophthalmological examination and continue with routine controls during therapy. Aggravation of absences and myoclonic seizures is possible.

Felbamat, vigabatrin i kanabidiol se rijetko ili gotovo iznimno primjenjuju i spadaju u AEL trećeg izbora u liječenju LGS-a, rezervirane za teške i izrazito refraktorne slučajeve. (136139) U slučaju neuspjeha primjene AEL-a, može se razmotriti ketogena dijeta, hormonska terapija, intravenski imunoglobulini i kirurška terapija (korpus kalozotomija i stimulator živca vagusa). (133,136) Karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, tiagabin i fenobarbital ne preporučuju se u liječenju LGS-a. (134,136,137) Lakozamid može egzacerbirati mioklone, toničke i atoničke napade, ali može biti učinkovit u kupiranju žarišnih i generaliziranih toničko-kloničkih napada. (136) Benzodijazepini se također primjenju s oprezom jer mogu inducirati tonički status. (134)

Preporuke odabira AEL-a u liječenju benigne epilepsije s centrotemporalnim šiljcima

Iako se u neke djece može izbjeći upotreba AEL-a, općenita je preporuka uvođenje antiepileptičke terapije (Table 12). Nema dovoljno dokaza potkrijepljenih randomiziranim klničkim studijama o superiornosti pojedinih AEL-a. (140143) S obzirom na farmakološki profil u novije vrijeme sugerira se levetiracetam (razina dokaza: klasa IIIC) kao AEL prvog izbora. (71,141,144,145) Natrijev valproat (razina dokaza: klasa IIIC) zbog farmakološkog profila više se ne sugerira kao AEL prvog, već drugog izbora. Osim njega, u AEL drugog izbora spadaju zonisamid, topiramat, pregabalin, gabapentin, sultiam, lamotrigin, okskarbazepin, karbamazepin, klonazepam. Pri tome se lamotrigin, okskarbazepin i karbamazepin primjenjuju s oprezom unatoč učinkovitosti, budući da mogu agravirati nove vrste napada. (140,141,143,146,147) AEL trećeg izbora su lakozamid, eslikarbazepin, klobazam, fenobarbital, tiagabin i vigabatrin. (23)

Table 12 Choice of AEDs in the treatment of benign epilepsy with centrotemporal spikes
BENIGNA EPILEPSIJA S CENTROTEMPORALNIM ŠILJCIMA / BENIGN EPILEPSY WITH CENTROTEMPORAL SPIKES
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
levetiracetam
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
zonisamid, topiramat, natrijev valproat, pregabalin, gabapentin, sultiam, lamotrigin, okskarbazepin, karbamazepin, klonazepam / zonisamide, topiramate, sodium valproate, pregabalin, gabapentin, sulthiam, lamotrigine, oxscarbazepine, carbamazepine, clonazepam
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
lakozamid, eslikarbazepin, klobazam, fenobarbital, tiagabin, vigabatrin / lacosamide, eslicarbazepine acetate, clobazam, phenobarbital, tiagabine, vigabatrin

Preporuke odabira AEL-a u liječenju benigne epilepsije dječje dobi s okcipitalnim paroksizmima (Panayiotopoulosov sindrom)

U djece s rijetkim napadima može se izbjeći upotreba AEL-a. Nema dovoljno dokaza potkrijepljenih randomiziranim kliničkim studijama o superiornosti pojedinih AEL-a. (148,149) S obzirom na farmakološki profil u novije vrijeme sugerira se levetiracetam (razina dokaza: klasa IIIC) kao AEL prvog izbora. AEL drugog izbora su karbamazepin (razina dokaza: klasa IIIC), lamotrigin (razina dokaza: klasa IIIC), okskarbazepin (razina dokaza: klasa IIIC), zonisamid (razina dokaza: klasa IVU), topiramat (razina dokaza: klasa IIIC) i natrijev valproat (razina dokaza: klasa IIIC). (148,150) U slučaju neuspjeha, kao AEL trećeg izbora preporučuju se lakozamid, gabapentin, pregabalin, eslikarbazepin, tiagabin, vigabatrin ili fenobarbital (23) (Table 13).

Table 13 Choice of AEDs in the treatment of Panayiotopoulos syndrome
PANAYIOTOPOULUSOV SINDROM (BENIGNA EPILEPSIJA DJEČJE DOBI S OKCIPITALNIM PAROKSIZMIMA) / PANAYIOTOPOULOS SYNDROME (BENIGN CHILDHOOD EPILEPSY WITH OCCIPITAL PAROXYSMS)
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
levetiracetam
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
karbamazepin, lamotrigin, okskarbazepin, zonisamid, topiramat, natrijev valproat / carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine, zonisamide, topiramate, sodium valproate
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
lakozamid, gabapentin, pregabalin, eslikarbazepin, tiagabin, vigabatrin, fenobarbital / lacosamide, gabapentin, pregabalin, eslicarbazepine acetate, tiagabine, vigabatrin, phenobarbital

Preporuke odabira AEL-a u liječenju juvenilne mioklone epilepsije

Natrijev valproat (razina dokaza: klasa IIIC) je lijek prvog izbora u liječenju juvenilne mioklone epilepsije. (23,151) Natrijev valproat se ne preporučuje kod djevojaka i žena u generativnoj dobi (uključujući i djevojčice koje će vjerojatno trebati nastaviti uzimati terapiju i u generativnoj dobi), osim u slučajevima neučinkovitosti drugih AEL-a ili primjene adekvatne kontracepcije. Kao AEL drugog izbora, odnosno alternativni AEL prvog izbora kada primjena natrijeva valproata nije primjerena, preporučuju se lamotrigin (razina dokaza, klasa IVU), levetiracetam (razina dokaza, klasa IVU), zonisamid (razina dokaza, klasa IVU) i topiramat (razina dokaza, klasa IIIC). Lamotrigin i levetiracetam mogu agravirati mioklonizme; levetiracetam, zonisamid i topiramat slabije djeluju na apsanse, a topiramat ima nepovoljniji farmakološki profil i veći teratogeni potencijal. (100,109112,151) Kao AEL trećeg izbora preporučuju se klonazepam, klobazam, etosuksimid, acetazolamid, fenobarbital i primidon. Etosuksimid je učinkovit u liječenju apsansa, klonazepam mioklonih napada, a primjena fenobarbitala i primidona gotovo je napuštena u razvijenim zemljama zbog nepovoljnog farmakološkog profila. (23,108,109,111)

Ne preporučuje se primjena karbamazepina, okskarbazepina, gabapentina, pregabalina, fenitoina, tiagabina i vigabatrina zbog moguće agravacije napada (28,152154) (Table 14).

Table 14 Choice of AEDs in the treatment of juvenile myoclonic epilepsy
JUVENILNA MIOKLONA EPILEPSIJA
/ JUVENILE MYOCLONIC EPILEPSY
AEL prvog izbora
/ AED of first choice
natrijev valproat / sodium valproate
AEL drugog izbora
/ AED of second choice
lamotrigin*, levetiracetam*, zonisamid, topiramat/ lamotrigine*, levetiracetam*, zonisamide, topiramate
AEL trećeg izbora
/ AED of third choice
klonazepam, klobazam, etosuksimid§, acetazolamid, fenobarbital¥, primidon¥ / clonazepam, clobazam, ethosuximide§, acetazolamide, phenobarbital¥, primidone¥
Ne preporučuju se
/ Not recommended
karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, tiagabin, vigabatrin/ carbamazepine, oxcarbazepine, gabapentin, pregabalin, phenytoin, tiagabine, vigabatrin

* mogu agravirati mioklone napade / can aggravate myoclonic seizures

§ učinkovit u liječenju apsans napada / effective in treating absence seizures

¥ u razvijenim zemljama gotovo je napuštena njihova primjena / in developed countries application is almost abandoned

Racionalna politerapija

U liječenju epilepsija preferira se monoterapija kada god je to moguće. U slučaju dvaju neuspješnih pokušaja monoterapije s adekvatno odabranim i primijenjenim AEL-om, preporučuje se racionalna politerapija, odnosno istovremena primjena dvaju različitih AEL-a. (7,13,50,155) Odabir kombinacija ovisi o individualnim karakteristikama svakoga pojedinog bolesnika, ali se načelno preferiraju kombinacije AEL-a različitih mehanizama djelovanja, prvog ili eventualno drugog izbora za postavljenju dijagnozu, niskoga interakcijskog potencijala, različitog profila nuspojava i sinergističkog ili aditivnog djelovanja (Table 15). (7,12,17,18,26) Dokazi o sinergističkom djelovanju AEL-a većinom su dobiveni na animalnim modelima, dok su u ljudi najčešće na anegdotalnoj razini. Kao najučinkovitija kombinacija navode se natrijev valproat i lamotrigin. (7,156,157) Sinergističko djelovanje pokazale su također kombinacije lamotrigina i topiramata, levetiracetama i okskarbazepina, levetiracetama i topiramata, karbamazepina i topiramata. (158160)

Table 15 Osnovni farmakološki profil antiepileptika
Lijek / DrugGlavni mehanizam djelovanja
/ The main mechanism of action
Najvažnije nuspojave / The most important side effectsUčinak na jetrene enzime / Effect on liver enzymesIzaziva interakcije s drugim lijekovima / Causes interactions with other drugsTerapijske doze / Therapeutic doses
Maksimalne doze / Maximal doses
Acetazolamid
/ Acetazolamide
Inhibitor karbonanhidraze
/ Carbonic anhydrase inhibitor
Acidoza, anoreksija, bubrežni kamenci, smanjen libido
/ Acidosis, anorexia, kidney stones, decreased libido
Ne / NoNe / NoOdrasli / Adults: 250 – 1000 mg
Djeca / Children: 250 – 750 mg/d
Odrasli / Adults: 1000 mg
Djeca / Children: 750 mg/d
Eslikarbazepin
acetat
/ Eslicarbazepine acetate
Blokator Na+ kanala
/ Na+ channel blocker
Vrtoglavica, pospanost, hiponatremija, nesanica, glavobolja, tremor, ataksija, poremećaji pažnje, poremećaji vida, mučnina, povraćanje, umor / Dizziness, drowsiness, hyponatremia, insomnia, headache, tremor, ataxia, attention disorders, visual disturbances, nausea, vomiting, fatigueInduktor
(umjeren/slab) / Inductor (moderate/weak)
Inhibitor (slab) / Inhibitor (weak)
CYP2C19
Umjereno / ModerateOdrasli / Adults: 800 – 1600 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 1600 mg
Djeca / Children: –
Etosuksimid
/ Ethosuximide
Blokator Ca2+ kanala
(T-tip kanala)
/ Ca2+ channel blocker
(T-type channel)
Osip, sedacija, mučnina, povraćanje, ataksija, štucanje, poremećaji spavanja, pospanost, hiperaktivnost / Rash, sedation, nausea, vomiting, ataxia, hiccups, sleep disturbances, drowsiness, hyperactivityNe / NoNe / NoOdrasli / Adults: 750 – 1500 mg
Djeca / Children: 20 – 30 mg/kg
Odrasli / Adults: 2000 mg
Djeca / Children: 40 mg/kg
Felbamat
/ Felbamate
Inhibitor NMDA glutamatnih receptora,
GABA agonist
/ NMDA glutamate receptor inhibitor,
GABA agonist
Anoreksija, gubitak tjelesne težine, mučnina, zatajenje jetre, purpura, aplastična anemija, umor, ataksija, smetnje vida, vrućica, umor, psihotične reakcije, nesanica, glavobolja / Anorexia, weight loss, nausea, liver failure, purpura, aplastic anemia, fatigue, ataxia, visual disturbances, fever, fatigue, psychotic reactions, insomnia, headacheInhibitor / InhibitorCYP2C19 Induktor (slab) / Inductor (weak) CYP3A4Da /YesOdrasli / Adults: 1200 – 3600 mg
Djeca / Children: 45 – 80 mg/kg
Odrasli / Adults: 3600 mg
Djeca / Children: 80 mg/kg
Fenobarbital
/ Phenobarbital
Agonist GABA receptora
/ GABA receptor agonist
Kognitivne i druge neurotoksične smetnje, sedacija, ovisnost, supresija koštane srži, dvoslike, ataksija, osteopenija, Dupuytrenova kontraktura, metaboličke smetnje, Stevens-Johnsonov sindrom / Cognitive and other neurotoxic disorders, sedation, dependence, bone marrow suppression, double vision, ataxia, osteopenia, Dupuytren’s contracture, metabolic disorders, Stevens-Johnson syndromeInduktor / Inductor
CYP2B6
CYP2C CYP3A
Da /YesOdrasli / Adults: 30 – 180 mg
Djeca / Children: 3 mg/kg
Metilfenobarbital:
Odrasli / Adults: 200 – 400 mg
Djeca / Children: 5 – 15 mg/kg
Odrasli / Adults: 180 mg
Djeca / Children: 8 mg/kg
Metilfenobarbital:
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: 15 mg/kg
Fenitoin/ PhenytoinBlokator Na+ kanala / Na + channel blockerOsteopenija, gingivalna hiperplazija, hirzutizam, hipotenzija, poremećaj srčane provodljivosti, hepatotoksičnost, sedacija, ataksija, smetnje vida, Stevens-Johnsonov sindrom
/ Osteopenia, gingival hyperplasia, hirsutism, hypotension, cardiac conduction disorder, hepatotoxicity, sedation, ataxia, visual disturbances, Stevens-Johnson syndrome
Induktor / Inductor
CYP2B6 CYP2C CYP3A
Da /YesOdrasli / Adults: 100 – 400 mg
Djeca / Children: 6 – 8 mg/kg
Odrasli / Adults: 500 mg
Djeca / Children: 10 mg/kg
GabapentinBlokator Ca2+ kanala
(P/Q tip kanala)
/ Ca2+ channel blocker
Porast tjelesne težine, periferni edemi, sedacija, vrtoglavica, mučnina, ataksija, povraćanje, umor, osteopenija, tremor / Weight gain, peripheral edema, sedation, dizziness, nausea, ataxia, vomiting, fatigue, osteopenia, tremorNe / NoNe / NoOdrasli / Adults: 1800 – 3600 mg
Djeca / Children: 25 – 40 mg/kg
Odrasli / Adults: 3600 mg
Djeca / Children: 40 mg/kg
Karbamazepin
/ Carbamazepine
Blokator Na+ kanala
/ Na+ channel blocker
Hiponatremija, supresija koštane srži, hepatotoksičnost, ataksija, umor, smetnje vida, sedacija, osteopenija, poremećaj srčane provodljivosti, Stevens-Jonhsonov sindrom
/ Hyponatraemia, bone marrow suppression, hepatotoxicity, ataxia, fatigue, visual disturbances, sedation, osteopenia, cardiac conduction disorder, Stevens-Jonhson syndrome
Induktor / Inductor
CYP2B6 CYP2C CYP3A CYP1A2
Da /YesOdrasli / Adults: 400 – 1800 mg
Djeca / Children: 10 – 20 mg/kg
Odrasli / Adults: 2400 mg
Djeca / Children: < 35 mg/kg
Klobazam
/ Clobazam
Agonist GABA receptora
/ GABA receptor agonist
Vrtoglavica, smetnje vida, astenija, slabost, hipotonija, promjene ponašanja i raspoloženja, sedacija, ovisnost
/ Dizziness, visual disturbances, asthenia, weakness, hypotension, behavioral and mood changes, sedation, addiction
Ne / NoMinimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 10 – 30 mg
Djeca / Children: 0,25 – 1,0 mg/kg
Odrasli / Adults: 30 mg
Djeca / Children: 1,5 mg/kg
Klonazepam
/ Clonazepam
Agonist GABA receptora
/ GABA receptor agonist
Vrtoglavica, smetnje vida, astenija, slabost, hipotonija, promjene ponašanja i raspoloženja, sedacija, ovisnost, hipersalivacija
/ Dizziness, visual disturbances, asthenia, weakness, hypotension, behavioral and mood changes, sedation, addiction, hypersalivation
Ne / NoNe / NoOdrasli / Adults: 1 – 4 mg
Djeca / Children: 1 – 3 mg
Odrasli / Adults: 6 mg
Djeca / Children: 3 mg
Lakozamid
/ Lacosamide
Blokator Na+ kanala (blokira sporu inaktivaciju)
/ Na+ channel blocker (blocks slow inactivation)
Glavobolja, vrtoglavica, smetnje vida, mučnina, povraćanje, ataksija, nesanica, tremor, nistagmus, tinitus, astenija, umor, depresija, kognitivne smetnje, konstipacija, suha usta, pruritus, umor, pospanost / Headache, dizziness, blurred vision, nausea, vomiting, ataxia, insomnia, tremor, nystagmus, tinnitus, asthenia, fatigue, depression, cognitive impairment, constipation, dry mouth, pruritus, fatigue, drowsinessInhibitor
CYP2C19
Minimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 200 – 400 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: –
Lamotrigin
/ Lamotrigine
Blokator Na+ kanala
/ Na+ channel blocker
Sedacija, ataksija, dvoslike, osteopenija, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, krvna diskrazija, glavobolja, mučnina, somnolencija, depresija, tremor, psihoza
/ Sedation, ataxia, double vision, osteopenia, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, blood dyscrasias, headache, nausea, somnolence, depression, tremor, psychosis
Ne / NoMinimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 100 – 400 mg
Djeca / Children: 4,5 – 7,5 mg/kg
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: 15 mg/kg
LevetiracetamModulator SV2A
/ SV2A modulator
Depresija, promjene ponašanja i raspoloženja, glavobolja, pospanost, vrtoglavica, astenija, dvoslike, nazofaringitis, kašalj, osip
/ Depression, behavioral and mood changes, headache, drowsiness, dizziness, asthenia, double vision, nasopharyngitis, cough, rash
Ne / NoMinimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 1000 – 3000 mg
Djeca / Children: 20 – 60 mg/kg
Odrasli / Adults: 4000 mg
Djeca / Children: 60 mg/kg
Okskarbazepin
/ Oxcarbazepine
Blokator Na+ kanala
/ Na+ channel blocker
Hiponatremija, glavobolja, vrtoglavica, pospanost, agitacija, umor, dvoslike, ataksija, tremor, smetnje memorije, smetenost, osip, alopecija, akne, porast tjelesne težine, mučnina, povraćanje, hipotireoza, pankreatitis, poremećaji srčane provodljivosti
/ Hyponatremia, headache, dizziness, drowsiness, agitation, fatigue, double vision, ataxia, tremor, memory impairment, confusion, rash, alopecia, acne, weight gain, nausea, vomiting, hypothyroidism, pancreatitis, cardiac conduction disorders
Induktor / Inductor CYP3A
Inhibitor (slab)
/ Inhibitor (weak) CYP2C19
Umjereno / ModerateOdrasli / Adults: 900 – 2400 mg
Djeca / Children: 30 – 50 mg/kg
Odrasli / Adults: 3000 mg
Djeca / Children: < 60 mg/kg
PerampanelSelektivni antagonist AMPA glutamatnih receptora
/ Selective AMPA glutamate receptor antagonist
Vrtoglavica, somnolencija, ozbiljne psihijatrijske nuspojave i promjene raspoloženja, smetenost, ataksija, dizartrija, smetnje vida, mučnina, povraćanje, porast tjelesne težine, umor
/ Dizziness, somnolence, severe psychiatric side effects and mood swings, confusion, ataxia, dysarthria, visual disturbances, nausea, vomiting, weight gain, fatigue
Induktor
/ Inductor
CYP3A
Da /YesOdrasli / Adults: 8 – 12 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 12 mg
Djeca / Children: –
PiracetamNepoznat / UnknownHiperkinezije, nervoza, porast tjelesne težine, vrtoglavica, mučnina, insomnija, agitacija, gastrointestinalni simptomi, osip, kratkoročno privremeno povećava kapacitete učenja i memorije!
/ Hyperkinesias, nervousness, weight gain, dizziness, nausea, insomnia, agitation, gastrointestinal symptoms, rash; in the short term, it temporarily increases learning and memory capacities!
Ne / NoNe / NoOdrasli / Adults: 12.000 – 32.000 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 32.000 mg
Djeca / Children: –
PregabalinBlokator Ca2+ kanala
(P/Q tip kanala)
/ Ca2+ channel blocker
(P / Q channel type)
Vrtoglavica, mučnina, smetnje govora, parestezije, smetnje vida, poremećaj raspoloženja, mišićni krampi, insomnija, porast tjelesne težine, hipersalivacija, poremećaj okusa, neutropenija, rabdomioliza, bubrežno zatajenje, pankreatitis, srčana aritmija, rinitis, poremećaj menstrualnog ciklusa, hipertrofija grudi
/ Dizziness, nausea, speech disorders, paresthesias, visual disturbances, mood disorders, muscle cramps, insomnia, weight gain, hypersalivation, taste disturbance, neutropenia, rhabdomyolysis, renal failure, pancreatitis, cardiac arrhythmia, rhinorphitis, menstrual disorder, breast hypertrophy
Ne / NoNe / NoOdrasli / Adults: 100 – 600
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: –
Primidon
/ Primidone
Agonist GABA receptora
/ GABA receptor agonist
Mučnina, povraćanje, ataksija, dizartrija, kognitivne smetnje, promjene ponašanja, impotencija, megaloblastična anemija, nedostatak vitamina D i K, osteomalacija, Dupuytrenova kontraktura, abnormalnosti vezivnog tkiva, osip, ovisnost
/ Nausea, vomiting, ataxia, dysarthria, cognitive impairment, behavioral changes, impotence, megaloblastic anemia, vitamin D and K deficiency, osteomalacia, Dupuytren’s contracture, connective tissue abnormalities, rash, addiction
Induktor
/ Inductor
CYP2B6
CYP2C
CYP3A
Da /YesOdrasli / Adults: 500 – 1500 mg
Djeca / Children: 10 – 20 mg/kg
Odrasli / Adults: 1500 mg
Djeca / Children: 20 mg/kg
Retigabin*
(povučen iz proizvodnje) 2017. godine zbog nuspojava)
/ Retigabine*
(withdrawn from production in 2017 due to side effects)
Agonist K+ kanala
(KCNQ2, KCNQ3)
/ K+ channel agonist
(KCNQ2, KCNQ3)
Vrtoglavica, mučnina, somnolencija, astenija, slabost, smetnje memorije, parestezije, tremor, dizartrija, disfazija, mioklonus, anksioznost, psihoza, plava diskoloracija kože, usana, noktiju, retine, dizurične tegobe, suha usta, konstipacija, gubitak apetita i tjelesne težine, umor / Dizziness, nausea, somnolence, asthenia, weakness, memory impairment, paraesthesia, tremor, dysarthria, dysphasia, myoclonus, anxiety, psychosis, blue discoloration of the skin, lips, nails, retina, dysuric discomfort, dry mouth, constipation and loss of appetite, fatigueNe / NoNe / NoOdrasli / Adults: 600 – 1200 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 1200 mg
Djeca / Children: –
Rufinamid
/ Rufinamide
Blokator Na+ kanala
/ Na+ channel blocker
Glavobolja, vrtoglavica, somnolencija, mučnina, povraćanje, smetnje vida, ataksija, tremor, insomnija, aksioznost, osip, dijareja, dispepsija, konstipacija, anoreksija, rinitis, upala uha, umor, gubitak tjelesne težine / Headache, dizziness, somnolence, nausea, vomiting, visual disturbances, ataxia, tremor, insomnia, axiosis, rash, diarrhea, dyspepsia, constipation, anorexia, rhinitis, ear inflammation, fatigue, weight lossSlab induktor
/ Weak inductor
CYP3A4
Da /YesOdrasli / Adults: 2400 – 3200 mg
Djeca / Children: 20 – 45 mg/kg
Odrasli / Adults: 3200 mg
Djeca / Children: 45 mg/kg
Stiripentol
/ Stiripentol
Agonist GABA receptora
(GABAA receptori)
/ GABA receptor agonist
(GABAA receptors)
Vrtoglavica, mučnina, povraćanje, gubitak apetita, gubitak tjelesne težine, insomnija, hipotonija, distonija, agitiranost, agresija, hiperkinezije / Dizziness, nausea, vomiting, loss of appetite, weight loss, insomnia, hypotonia, dystonia, agitation, aggression, hyperkinesiasInhibitorDa /YesDjeca / Children: 100 mg/kg
Djeca / Children: 4000 mg/d
Odrasli / Adults: –
Tiagabin
/ Tiagabine
GABA agonist
(blokira ponovnu pohranu GABA)
/ GABA agonist
(blocks GABA re-storage)
Vrtoglavica, umor, tremor, smetnje koncentracije, umor, emocionalna nestabilnost, konfuzija, nesanica, agresija, psihoza, dijareja, poremećaji vida, mučnina, simptomi slični gripi, nekonvulzivni epileptički status, koma
/ Dizziness, fatigue, tremor, impaired concentration, fatigue, emotional instability, confusion, insomnia, aggression, psychosis, diarrhea, visual disturbances, nausea, flu-like symptoms, non-convulsive status epilepticus, coma
Ne / NoMinimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 30 – 45 mg
Djeca / Children: –
Odrasli / Adults: 50 – 60 mg
Djeca / Children: –
Topiramat
/ Topiramate
Višestruki:
GABA agonist (GABAA receptori), inhibitor AMPA i kainatnih glutamatnih receptora, blokator Na+ kanala, blokator Ca2+ kanala, inhibitor karboanhidraze
/ Multiple:
GABA agonist (GABAA receptors),
inhibitor of AMPA and kainate glutamate receptors, Na+ channel blocker, Ca2+ channel blocker, carbonic anhydrase inhibitor
Kongnitivna oštećenja, gubitak tjelesne težine, bubrežni kamenci, teratogenost, diplopije, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, osteopenija, parestezije, somnolencija, depresija, ataksija, tremor, atralgija, mialgija
/ Cognitive impairment, weight loss, kidney stones, teratogenicity, diplopia, dizziness, nausea, vomiting, osteopenia, paraesthesia, somnolence, depression, ataxia, tremor, atralgia, myalgia
Induktor / Inductor CYP3A4
(iznad 200mg/d)
Inhibitor (slab)
/ Inhibitor (weak)
CYP2C19
Umjereno / ModerateOdrasli / Adults: 75 – 400 mg
Djeca / Children: 5 – 9 mg/kg
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: 9 mg/kg
Natrijev valproat
/ Sodium valproate
Višestruki:
blokator Na+ kanala, GABA agonist, blokator Ca2+ kanala
/ Multiple:
Na+ channel blocker, GABA agonist, Ca2+ channel blocker
Teratogenost, porast tjelesne težine, tremor, alopecija, zatajenje jetre, supresija koštane srži, sedacija, dvoslike, mučnina, povraćanje, ataksija, Stevens-Johnsonov sindrom, hiperamonijemija (encefaopatija), poremećaj menstrualnog ciklusa, PCOS, osteopenija, osteoporoza / Teratogenicity, weight gain, tremor, alopecia, liver failure, bone marrow suppression, sedation, double vision, nausea, vomiting, ataxia, Stevens-Johnson syndrome, hyperammonemia (encephaopathy), menstrual disorders, PCOS, osteopeniaInhibitor
CYP2C9
CYP2C19
CYP3A4
Da /YesOdrasli / Adults: 500 – 2500 mg
Djeca 20 – 40 mg/kg
Odrasli / Adults: 3000 mg
Djeca / Children: < 60 mg/kg
VigabatrinGABA agonist
(Inhibitor GABA transaminaze)
/ GABA agonist
(GABA transaminase inhibitor)
Ireverzibilno oštećenje vidnog polja, somnolencija, smetnje govora, glavobolja, mučnina, parestezije, poremećaj pažnje i memorije, distonija, diskinezije, hipertonija, depresija, psihoza, manija, paranoja, hipomanija, abdominalni bolovi, edemi, umor / Irreversible damage of the visual field, somnolence, speech disorders, headache, nausea, paraesthesia, attention and memory disorder, dystonia, dyskinesia, hypertension, depression, psychosis, mania, paranoia, hypomania, abdominal pain, edema, fatigueNe / NoNe / NoOdrasli / Adults: 1000 – 3000 mg
Djeca / Children: 40 – 60 mg/kg
Odrasli / Adults: 4000 mg
Djeca / Children: 100 mg/kg
Zonisamid
/ Zonisamide
Blokator Na+ kanala,
Blokator Ca2+ kanala,
Inhibitor karboanhidraze
GABA agonist
/ Na+ channel blocker,
Ca2+ channel blocker,
Carbonic anhydrase inhibitor
GABA agonist
Anoreksija, agitacija, iritabilnost, depresija, ataksija, vrtoglavica, kognitivna oštećenja, somnolencija, insomnija, dvoslike, parestezije, tremor, gubitak tjelesne težine, rijetko maligni neuroleptički sindrom, mijastenički sindrom
/ Anorexia, agitation, irritability, depression, ataxia, dizziness, cognitive impairment, somnolence, insomnia, double vision, paresthesias, tremor, weight loss, rarely malignant neuroleptic syndrome, myasthenic syndrome
Ne / NoMinimalno/ MinimalOdrasli / Adults: 200 – 600 mg
Djeca / Children: 4 – 8 mg/kg
Odrasli / Adults: 600 mg
Djeca / Children: 12 mg/kg

Primjena originalnih i generičkih AEL-a

Prilikom prve primjene lijeka (uvođenja u terapiju), nema razlike između korištenja originalnih ili generičkih lijekova. (161,162)

Tijekom titracije terapije i kasnije, nakon postizanja stabilne doze ili ukidanja terapije, strogo se ne preporučuje međusobna zamjena generičkih pripravaka, zbog mogućih velikih odstupanja (do 45%) parametara bioraspoloživosti aktivne tvari, čime se značajno povećava rizik od javljanja nuspojava ili relapsa (epileptičkih napada). (163166)

Zamjena generika i originatora ili obrnuto također se ne preporučuje. (164,166)

Iznimno, u slučaju neophodne zamjene AEL-a (nedostupnost na tržištu i sl.), preporučuje se zamjena generičkog u originalni oblik lijeka ili obrnuto, budući da je rizik od nuspojava ili relapsa napada u ovom slučaju manji nego pri međusobnoj zamjeni dva generička oblika AEL-a (moguća odstupanja parametara bioraspoloživosti aktivne tvari do 25%). (161,163)

Preporuke za ukidanje antiepileptičke terapije

Ne postoje jasne i sigurne smjernice za ukidanje terapije, stoga se ova odluka donosi na individualnoj razini, u dogovoru s bolesnikom i njegovom obitelji uz informiranje o koristima i rizicima ukidanja AET-a. Rizik relapsa nakon ukidanja terapije je velik, a najveći je tijekom smanjivanja doze i unutar godine dana od prestanka uzimanja AEL-a. (4,167169) U donošenju odluke o ukidanju terapije potrebno je razmotriti slijedeće:

 • Duljina perioda bez napada – što je ovaj period dulji, manji je rizik od relapsa nakon ukidanja terapije. Ukidanje terapije ne treba razmatrati prije isteka perioda od minimalno dvije godine bez epileptičkih napada. (167,168,170)

 • Dob bolesnika – djeca općenito imaju manji rizik relapsa od odraslih. U odrasloj populaciji, manji rizik relapsa imaju bolesnici kod kojih je kompletna remisija nastupila prije 30. godine života. (168,171)

 • Trajanje aktivne bolesti – dulji period od početka bolesti do postizanja remisije i veća frekvencija napada povećavaju rizik od relapsa nakon ukidanja terapije. (171,172)

 • Vrsta epileptičkih napada i etiologija – miokloni napadi, žarišni napadi s prelaskom u bilateralne toničko-kloničke napade te istovremena pojava više vrsta napada povezani su s povećanim rizikom od relapsa. Epilepsijski sindromi za koje je karakteristična spontana remisija, primjerice dječja apsans epilepsija i benigna epilepsija s centrotemporalnim šiljcima, imaju manji rizik od relapsa, za razliku od juvenilne mioklone epilepsije, refleksnih epilepsija i epilepsija strukturalne etiologije, koji imaju veliki rizik od relapsa. (171,172)

 • Neurološki deficit kao i kognitivno oštećenje (mentalna retardacija) povećavaju rizik od relapsa nakon ukidanja terapije. (4,173,174)

 • Elektroencefalografija – abnormalni EEG nalaz u trenutku ukidanja i neposredno nakon ukidanja povećavaju rizik od relapsa. (167,173175)

 • Duljina perioda redukcije terapije – nema jasnih preporuka o duljini perioda ukidanja. Dulji period ukidanja nosi manji rizik od relapsa. Terapija se ukida postupno i sporo, preporučljivo tijekom perioda ne kraćeg od šest mjeseci, a često i duljeg. Ako je bolesnik na politerapiji, potrebno je postupno ukidati jedan po jedan antiepileptik. (174,176)

 • Stav bolesnika prema ukidanju terapije – odluka o ukidanju terapije donosi se u dogovoru s bolesnikom. Bolesniku je potrebno objasniti koristi i rizike ukidanja terapije te ga uputiti o životnim ograničenjima koja bi trebala trajati barem godinu dana nakon potpunog ukidanja terapije. (4,176)

LITERATURA

1 

Schmidt D, Schachter SC. Drug treatment of epilepsy in adults. BMJ. 2014;348:g254–254. https://doi.org/10.1136/bmj.g254 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24583319

2 

Davis J, Roberts R, Davidson DL, Norman A, Ogston S, Grimshaw JM, et al. Implementation strategies for a Scottish national epilepsy guideline in primary care: results of the Tayside Implementation of Guidelines in Epilepsy Randomized (TIGER) trial. Epilepsia. 2004;45(1):28–34. https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2004.24003.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692904

3 

Thurman DJ, Beghi E, Begley CE, Berg AT, Buchhalter JR, Ding D, et al. Standards for epidemiologic studies and surveillance of epilepsy. Epilepsia. 2011;52 Suppl 7:2–26. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2011.03121.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899536

4 

Perucca E, Tomson T. The pharmacological treatment of epilepsy in adults. Lancet Neurol. 2011;10:446–56. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(11)70047-3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21511198

5 

Karlsson L, Wettermark B, Tomson T. Drug treatment in patients with newly diagnosed unprovoked seizures/epilepsy. Epilepsy Res. 2014;108:902–8. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2014.03.004 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24721202

6 

Beghi E. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs: comparison of two recent guidelines. Lancet Neurol. 2004;3:618–21. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00882-8 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15380158

7 

Brodie MJ. Pharmacological Treatment of drug-resistant epilepsy in adults: a practical guide. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016;16(9):82. https://doi.org/10.1007/s11910-016-0678-x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27443649

8 

Maguire M, Marson AG, Ramaratnam S. Epilepsy (partial). BMJ Clin Evid. 2011;2011:1214. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549021

9 

Révész D, Fröjd V, Rydenhag B, Ben-Menachem E. Estimating long-term vagus nerve stimulation effectiveness: accounting for antiepileptic drug treatment changes. Neuromodulation. 2018;21:797–804. https://doi.org/10.1111/ner.12775 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29608227

10 

Balestrini S, Francione S, Mai R, Castana L, Casaceli G, Marino D, et al. Multimodal responses induced by cortical stimulation of the parietal lobe: a stereo-electroencephalography study. Brain. 2015;138(Pt 9):2596–607. https://doi.org/10.1093/brain/awv187 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26129769

11 

Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475–82. https://doi.org/10.1111/epi.12550 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24730690

12 

Goldenberg MM. Overview of drugs used for epilepsy and seizures: etiology, diagnosis, and treatment. P T. 2010;35:392–415. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20689626

13 

Stephen LJ, Brodie MJ. Antiepileptic drug monotherapy versus polytherapy: pursuing seizure freedom and tolerability in adults. Curr Opin Neurol. 2012;25(2):164–72. https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e328350ba68 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22322411

14 

Falco-Walter JJ, Scheffer IE, Fisher RS. The new definition and classification of seizures and epilepsy. Epilepsy Res. 2018;139:73–9. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2017.11.015 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29197668

15 

Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, Gloss DS, Sanchez AM, Kabir AA, et al. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology. 2015;84(16):1705–13. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000001487 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25901057

16 

Cheng JY, French JA. Intelligent use of antiepileptic drugs is beneficial to patients. Curr Opin Neurol. 2018;31(2):169–75. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000532 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29278550

17 

Johannessen SI, Johannessen Landmark C. Antiepileptic drug interactions – principles and clinical implications. Curr Neuropharmacol. 2010;8:254–67. https://doi.org/10.2174/157015910792246254 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21358975

18 

Jerath NU, Lamichhane D, Jasti M, Yarlagadda V, Zilli E, Nazzal Y, et al. Treating epilepsy in the setting of medical comorbidities. Curr Treat Options Neurol. 2014;16(7):298. https://doi.org/10.1007/s11940-014-0298-1 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24861129

19 

Lin Lin Lee V, Kar Meng Choo B, Chung YS, Kundap PU, Kumari Y, Shaikh MF. Treatment, therapy and management of metabolic epilepsy: a systematic review. Int J Mol Sci. 2018;19:871. https://doi.org/10.3390/ijms19030871 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29543761

20 

Perucca E. Clinically relevant drug interactions with antiepileptic drugs. Br J Clin Pharmacol. 2006;61:246–55. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2005.02529.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16487217

21 

French JA, Gidal BE. Antiepileptic drug interactions. Epilepsia. 2000;41:S30–6. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb02944.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11092610

22 

Beghi E, Shorvon S. Antiepileptic drugs and the immune system. Epilepsia. 2011;52:40–4. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2011.03035.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21542845

23 

National Institute for Health and Care Excellence. Epilepsies: diagnosis and management. Clinical guideline [CG137]. Dostupno na:https://www.nice.org.uk/guidance/cg137. Pristupljeno 19. listopada 2019.

24 

Maguire M, Singh J, Marson A. Epilepsy and psychosis: a practical approach. Pract Neurol. 2018;18:106–14. https://doi.org/10.1136/practneurol-2017-001775 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29273616

25 

Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, Cloyd JC, Glauser TA, Johannessen SI, et al. Antiepileptic drugs--best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2008;49(7):1239–76. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2008.01561.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397299

26 

Perucca E. General principles of medical management. U: Shorvon S, Perucca E, Engel J. The Treatment of Epilepsy, 4. izd. New Jersey: John Wiley & Sons; 2015, str. 110–23.

27 

Raspall-Chaure M, Neville BG, Scott RC. The medical management of the epilepsies in children: conceptual and practical considerations. Lancet Neurol. 2008;7:57–69. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(07)70324-1 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18093563

28 

Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Chadwick D, Guerreiro C, et al. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2006;47(7):1094–120. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2006.00585.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16886973

29 

Podell M. Antiepileptic Drug therapy and monitoring. Top Companion Anim Med. 2013;28:59–66. https://doi.org/10.1053/j.tcam.2013.06.009 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24070683

30 

Svalheim S, Sveberg L, Mochol M, Taubøll E. Interactions between antiepileptic drugs and hormones. Seizure. 2015;28:12–7. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2015.02.022 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25797888

31 

Diaz A, Deliz B, Benbadis SR. The use of newer antiepileptic drugs in patients with renal failure. Expert Rev Neurother. 2012;12:99–105. https://doi.org/10.1586/ern.11.181 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22149658

32 

Verrotti A, Scaparrotta A, Grosso S, Chiarelli F, Coppola G. Anticonvulsant drugs and hematological disease. Neurol Sci. 2014;35:983–93. https://doi.org/10.1007/s10072-014-1701-0 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24619070

33 

Patsalos PN, Perucca E. Clinically important drug interactions in epilepsy: general features and interactions between antiepileptic drugs. Lancet Neurol. 2003;2:347–56. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(03)00409-5 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849151

34 

Patsalos PN, Perucca E. Clinically important drug interactions in epilepsy: interactions between antiepileptic drugs and other drugs. Lancet Neurol. 2003;2:473–81. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(03)00483-6 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12878435

35 

Reimers A, Berg JA, Larsen Burns M, Brodtkorb E, Johannessen SI, Johannessen Landmark C. Reference ranges for antiepileptic drugs revisited: a practical approach to establish national guidelines. Drug Des Devel Ther. 2018;12:271–80. https://doi.org/10.2147/DDDT.S154388 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29467570

36 

Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, Cloyd JC, Glauser TA, Johannessen SI, et al. Antiepileptic drugs--best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2008;49(7):1239–76. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2008.01561.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397299

37 

Schmidt D. Strategies to prevent overtreatment with antiepileptic drugs in patients with epilepsy. Epilepsy Res. 2002;52:61–9. https://doi.org/10.1016/S0920-1211(02)00186-9 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12445961

38 

Eadie MJ. Treating epilepsy in pregnant women. Expert Opin Pharmacother. 2014;15:841–50. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.896902 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611535

39 

Piana C, Antunes N. de J, Della Pasqua O. Implications of pharmacogenetics for the therapeutic use of antiepileptic drugs. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2014;10:341–58. https://doi.org/10.1517/17425255.2014.872630 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460510

40 

Basic S, Hajnsek S, Bozina N, Filipcic I, Sporis D, Mislov D, et al. The influence of C3435T polymorphism of ABCB1 gene on penetration of phenobarbital across the blood-brain barrier in patients with generalized epilepsy. Seizure. 2008;17(6):524–30. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2008.01.003 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18329296

41 

Chen Z, Brodie MJ, Liew D, Kwan P. Treatment outcomes in patients with newly diagnosed epilepsy treated with established and new antiepileptic drugs: a 30-year longitudinal cohort study. JAMA Neurol. 2018;75(3):279–86. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2017.3949 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29279892

42 

Simoens S. Pharmacoeconomics of anti-epileptic drugs as adjunctive therapy for refractory epilepsy. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2010;10:309–15. https://doi.org/10.1586/erp.10.18 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20545595

43 

Johannessen Landmark C, Patsalos PN. Drug interactions involving the new second- and third-generation antiepileptic drugs. Expert Rev Neurother. 2010;10:119–40. https://doi.org/10.1586/ern.09.136 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20021326

44 

Pollard JR, Delanty N. Antiepileptic drug interactions. Continuum (Minneap Minn). 2007;13:91–105. https://doi.org/10.1212/01.CON.0000284536.45058.63

45 

Hansen RN, Campbell JD, Sullivan SD. Association between antiepileptic drug switching and epilepsy-related events. Epilepsy Behav. 2009;15:481–5. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2009.05.019 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615948

46 

Dickson M, Bramley TJ, Kozma C, Doshi D, Rupnow MFT. Potential drug-drug interactions with antiepileptic drugs in Medicaid recipients. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:1720–6. https://doi.org/10.2146/ajhp070508 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18768998

47 

Das N, Dhanawat M, Shrivastava SK. An overview on antiepileptic drugs. Drug Discov Ther. 2012;6(4):178–93. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23006988

48 

Ekstein D, Tirosh M, Eyal Y, Eyal S. Drug interactions involving antiepileptic drugs: Assessment of the consistency among three drug compendia and FDA-approved labels. Epilepsy Behav. 2015;44:218–24. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.02.009 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25771206

49 

Faught E, Szaflarski JP, Richman J, Funkhouser E, Martin RC, Piper K, et al. Risk of pharmacokinetic interactions between antiepileptic and other drugs in older persons and factors associated with risk. Epilepsia. 2018;59(3):715–23. https://doi.org/10.1111/epi.14010 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29411348

50 

Abou-Khalil BW. Update on Antiepileptic Drugs. Continuum (Minneap Minn). 2019;25:508–36. https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000715 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30921021

51 

Sankaraneni R, Lachhwani D. Antiepileptic Drugs – A Review. Pediatr Ann. 2015;44:e36–42. https://doi.org/10.3928/00904481-20150203-10 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25658217

52 

Edlund W, Gronseth G, So Y, Franklin G. ur. Clinical practice guideline process manual. St Paul: American Academy of Neurology; 2004.

53 

Lyseng-Williamson KA. Levetiracetam: a review of its use in epilepsy. Drugs. 2011;71:489–514. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21395360

54 

Nevitt S, Tudur Smith C, Weston J, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD001031. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001031.pub3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27841445

55 

Nevitt SJ, Sudell M, Tudur Smith C, Marson AG. Topiramate versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12:CD012065. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012065.pub2 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27922722

56 

Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database Syst Rev. 2017;12:CD011412. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29243813

57 

Rosati A, Ilvento L, Lucenteforte E, Pugi A, Crescioli G, McGreevy KS, et al. Comparative efficacy of antiepileptic drugs in children and adolescents: A network meta-analysis. Epilepsia. 2018;59(2):297–314. https://doi.org/10.1111/epi.13981 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29270989

58 

Shih JJ, Whitlock JB, Chimato N, Vargas E, Karceski SC, Frank RD. Epilepsy treatment in adults and adolescents: Expert opinion, 2016. Epilepsy Behav. 2017;69:186–222. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.11.018 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28237319

59 

Zhuo C, Jiang R, Li G, Shao M, Chen C, Chen G, et al. Efficacy and Tolerability of Second and Third Generation Anti-epileptic Drugs in Refractory Epilepsy: A Network Meta-Analysis. Sci Rep. 2017;7(1):2535. https://doi.org/10.1038/s41598-017-02525-2 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28566726

60 

Arzimanoglou A, Nordli D, Shinnar S, Holmes GL. A review of the new antiepileptic drugs for focal-onset seizures in pediatrics: role of extrapolation. Paediatr Drugs. 2018;20(3):249–64. https://doi.org/10.1007/s40272-018-0286-0 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29616471

61 

French JA, Kanner AM, Bautista J, Abou-Khalil B, Browne T, Harden CL, et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia. 2004;45(5):401–9. https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2004.06204.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15101821

62 

Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551–63. https://doi.org/10.1111/epi.12074 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23350722

63 

Cretin B, Hirsch E. Adjunctive antiepileptic drugs in adult epilepsy: how the first add-on could be the last. Expert Opin Pharmacother. 2010;11:1053–67. https://doi.org/10.1517/14656561003709755 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20402552

64 

Coppola G. Update on rufinamide in childhood epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:399–407. https://doi.org/10.2147/NDT.S13910 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21792306

65 

Reiss WG, Oles KS. Acetazolamide in the Treatment of Seizures. Ann Pharmacother. 1996;30:514–9. https://doi.org/10.1177/106002809603000515 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8740334

66 

Pernea M, Sutcliffe AG. Clobazam and its use in epilepsy. Pediatr Rep. 2016;8(2):6516. https://doi.org/10.4081/pr.2016.6516 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27433306

67 

Golyala A, Kwan P. Drug development for refractory epilepsy: The past 25 years and beyond. Seizure. 2017;44:147–56. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.11.022 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017578

68 

Panebianco M, Prabhakar H, Marson AG. Rufinamide add-on therapy for refractory epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2018;4:CD011772. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29691835

69 

Patsalos PN, Fröscher W, Pisani F, van Rijn CM. The importance of drug interactions in epilepsy therapy. Epilepsia. 2002;43:365–85. https://doi.org/10.1046/j.1528-1157.2002.13001.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11952767

70 

Brodie MJ, French JA. Role of levetiracetam in the treatment of epilepsy. Epileptic Disord. 2003;5(1):S65–72. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12915344

71 

Abou-Khalil B. Levetiracetam in the treatment of epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008;4:507–23. https://doi.org/10.2147/NDT.S2937 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830435

72 

Chen Z, Lusicic A, O’Brine TJ, Velakoulis D, Adams SJ, Kwan P. Psychotic disorders induced by antiepileptic drugs in people with epilepsy. Brain. 2016;139:2668–78. https://doi.org/10.1093/brain/aww196 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27503872

73 

Patsalos PN. Drug Interactions with the newer antiepileptic drugs (AEDs)—Part 1: Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between AEDs. Clin Pharmacokinet. 2013;52(11):927–66. https://doi.org/10.1007/s40262-013-0087-0 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23784470

74 

Tan HJ, Martland TR, Appleton RE, Kneen R. Effectiveness and tolerability of zonisamide in children with epilepsy: A retrospective review. Seizure. 2010;19:31–5. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2009.10.008 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19942456

75 

Verrotti A, Loiacono G, Di Sabatino F, Zaccara G. The adverse event profile of zonisamide: a meta-analysis. Acta Neurol Scand. 2013;128:297–304. https://doi.org/10.1111/ane.12147 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23763367

76 

Wilby J, Kainth A, Hawkins N, Epstein D, McIntosh H, McDaid C, et al. Clinical effectiveness, tolerability and cost-effectiveness of newer drugs for epilepsy in adults: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2005;9(15):1–157. [iii–iv.] https://doi.org/10.3310/hta9150 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15842952

77 

Mula M. Third generation antiepileptic drug monotherapies in adults with epilepsy. Expert Rev Neurother. 2016;16:1087–92. https://doi.org/10.1080/14737175.2016.1195264 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27248204

78 

Stephen LJ, Brodie MJ. Pharmacotherapy of epilepsy: newly approved and developmental agents. CNS Drugs. 2011;25:89–107. https://doi.org/10.2165/11584860-000000000-00000 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21254787

79 

Beuchat I, Novy J, Rossetti AO. Newer antiepileptic drugs for status epilepticus in adults: what’s the evidence? CNS Drugs. 2018;32:259–67. https://doi.org/10.1007/s40263-018-0509-5 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29582404

80 

Riviello JJ Jr, Claassen J, LaRoche SM, Sperling MR, Alldredge B, Bleck TP, et al. Treatment of status epilepticus: an international survey of experts. Neurocrit Care. 2013;18(2):193–200. https://doi.org/10.1007/s12028-012-9790-1 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23097138

81 

Yorns WR, Khurana DS, Carvalho KS, Hardison HH, Legido A, Valencia I. Efficacy of lacosamide as adjunctive therapy in children with refractory epilepsy. J Child Neurol. 2014;29:23–7. https://doi.org/10.1177/0883073812462887 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143718

82 

Patsalos PN. Drug interactions with the newer antiepileptic drugs (AEDs)—Part 2: Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between aeds and drugs used to treat non-epilepsy disorders. Clin Pharmacokinet. 2013;52:1045–61. https://doi.org/10.1007/s40262-013-0088-z PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23794036

83 

Vajda FJE, Eadie MJ. The clinical pharmacology of traditional antiepileptic drugs. Epileptic Disord. 2014;16:395–408. https://doi.org/10.1684/epd.2014.0704 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25470190

84 

Coppola G, Piccorossi A, Operto FF, Verrotti A. Anticonvulsant drugs for generalized tonic-clonic epilepsy. Expert Opin Pharmacother. 2017;18:925–36. https://doi.org/10.1080/14656566.2017.1328499 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28481729

85 

Kwan SY, Chuang YC, Huang CW, Chen TC, Jou SB, Dash A. Zonisamide: Review of Recent Clinical Evidence for Treatment of Epilepsy. CNS Neurosci Ther. 2015;21(9):683–91. https://doi.org/10.1111/cns.12418 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26205514

86 

Pohlmann-Eden B, Marson AG, Noack-Rink M, Ramirez F, Tofighy A, Werhahn KJ, et al. Comparative effectiveness of levetiracetam, valproate and carbamazepine among elderly patients with newly diagnosed epilepsy: subgroup analysis of the randomized, unblinded KOMET study. BMC Neurol. 2016;16(1):149. https://doi.org/10.1186/s12883-016-0663-7 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552848

87 

Veroniki AA, Cogo E, Rios P, Straus SE, Finkelstein Y, Kealey R, et al. Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes. BMC Med. 2017;15(1):95. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0845-1 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472982

88 

Sisodiya SM. Valproate and childbearing potential: new regulations. Pract Neurol. 2018;18:176–8. https://doi.org/10.1136/practneurol-2018-001955 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29686038

89 

Weston J, Bromley R, Jackson CF, Adab N, Clayton-Smith J, Greenhalgh J, et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11(11):CD010224. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010224.pub2 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746

90 

Tang L, Ge L, Wu W, Yang X, Rui P, Wu Y, et al. Lamotrigine versus valproic acid monotherapy for generalised epilepsy: A meta-analysis of comparative studies. Seizure. 2017;51:95–101. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2017.08.001 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28826049

91 

Healthcare Improvement Scotland (HIS), n.d. SIGN: Diagnosis and management of epilepsy in adults: A national clinical guideline. 2015. Dostupno na:https://www.guidelinecentral.com/summaries/diagnosis-and-management-of-epilepsy-in-adults-a-national-clinical-guideline/. Pristupljeno 1. prosinca 2019.

92 

Kenyon K, Mintzer S, Nei M. Carbamazepine treatment of generalized tonic–clonic seizures in idiopathic generalized epilepsy. Seizure. 2014;23:234–6. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2013.11.016 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24370318

93 

Sazgar M, Bourgeois BFD. Aggravation of epilepsy by antiepileptic drugs. Pediatr Neurol. 2005;33:227–34. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2005.03.001 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194719

94 

Shorvon SD, Bermejo PE, Gibbs AA, Huberfeld G, Kälviäinen R. Antiepileptic drug treatment of generalized tonic–clonic seizures: An evaluation of regulatory data and five criteria for drug selection. Epilepsy Behav. 2018;82:91–103. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.01.039 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29602083

95 

Gayatri NA, Livingston J. Aggravation of epilepsy by anti-epileptic drugs. Dev Med Child Neurol. 2006;48:394–8. https://doi.org/10.1017/S0012162206000843 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16608550

96 

Chaves J, Sander JW. Seizure aggravation in idiopathic generalized epilepsies. Epilepsia. 2005;46:133–9. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2005.00325.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16302887

97 

Glauser TA, Cnaan A, Shinnar S, Hirtz DG, Dlugos D, Masur D, et al. Ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine in childhood absence epilepsy. N Engl J Med. 2010;362(9):790–9. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902014 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200383

98 

Lerman-Sagie T, Watemberg N, Kramer U, Shahar E, Lerman P. Absence seizures aggravated by valproic acid. Epilepsia. 2001;42:941–3. https://doi.org/10.1046/j.1528-1157.2001.042007941.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11488896

99 

Belcastro V, Caraballo RH, Romeo A, Striano P. Early-onset absence epilepsy aggravated by valproic acid: a video-EEG report. Epileptic Disord. 2013;15:440–3. https://doi.org/10.1684/epd.2013.0616 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24169439

100 

Brigo F, Igwe SC. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD003032. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003032.pub3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28195639

101 

Buechler RD, Buchhalter JR. Juvenile absence epilepsy exacerbated by valproic acid. Pediatr Neurol. 2007;36:121–4. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2006.08.011 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17275666

102 

Wheless JW, Clarke DF, Arzimanoglou A, Carpenter D. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007. Epileptic Disord. 2007;9:353–412. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18077226

103 

Kim HL, Aldridge J, Rho JM. Clinical experience with zonisamide monotherapy and adjunctive therapy in children with epilepsy at a tertiary care referral center. J Child Neurol. 2005;20:212–9. https://doi.org/10.1177/08830738050200030801 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15832611

104 

Verrotti A, Cerminara C, Domizio S, Mohn A, Franzoni E, Coppola G, et al. Levetiracetam in absence epilepsy. Dev Med Child Neurol. 2008;50(11):850–3. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03099.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808424

105 

Cross JH. Topiramate monotherapy for childhood absence seizures: an open label pilot study. Seizure. 2002;11:406–10. https://doi.org/10.1053/seiz.2001.0655 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12160672

106 

Shields WD, Saslow E. Myoclonic, atonic, and absence seizures following institution of carbamazepine therapy in children. Neurology. 1983;33(11):1487–9. https://doi.org/10.1212/WNL.33.11.1487 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6415512

107 

Brophy GM, Sarma A, Khandker N, Kurczewski L. Medical management of epileptic seizures: challenges and solutions. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016;24(12):467–85. https://doi.org/10.2147/NDT.S80586 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26966367

108 

Panayiotopoulos CP. Idiopathic generalised epilepsies. U: Panayiotopoulos CP. A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and Their Treatment. London: Springer London; 2010, str. 377–421.

109 

Wheless JW, Sankar R. Treatment strategies for myoclonic seizures and epilepsy syndromes with myoclonic seizures. Epilepsia. 2003;44 Suppl.11:27–37. https://doi.org/10.1046/j.1528-1157.44.s11.5.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14641568

110 

Liu J, Wang LN, Wang YP. Topiramate monotherapy for juvenile myoclonic epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4:CD010008. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434203

111 

Brodie MJ. Modern management of juvenile myoclonic epilepsy. Expert Rev Neurother. 2016;16:681–8. https://doi.org/10.1080/14737175.2016.1179113 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27082040

112 

Liu YH, Wang XL, Deng YC, Zhao G. Levetiracetam-associated aggravation of myoclonic seizure in children. Seizure. 2012;21:807–9. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2012.08.008 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22990039

113 

Birnbaum D, Koubeissi M. Unmasking of myoclonus by lacosamide in generalized epilepsy. Epilepsy Behav Case Rep. 2016;7:28–30. https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2016.09.006 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239547

114 

Afra P, Adamolekun B. Lacosamide treatment of juvenile myoclonic epilepsy. Seizure. 2012;21:202–4. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2011.12.010 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281192

115 

Vining EPG. Tonic and atonic seizures: Medical therapy and ketogenic diet. Epilepsia. 2009;50(8):21–4. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2009.02231.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19702729

116 

Stephen LJ, Brodie MJ. Pharmacological Management of the Genetic Generalised Epilepsies in Adolescents and Adults. CNS Drugs. 2020;34:147–61. https://doi.org/10.1007/s40263-020-00698-5 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31983023

117 

Shields WD. Infantile Spasms: Little Seizures, BIG Consequences. Epilepsy Curr. 2006;6:63–9. https://doi.org/10.1111/j.1535-7511.2006.00100.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16761063

118 

Go CY, Mackay MT, Weiss SK, Stephens D, Adams-Webber T, Ashwal S, et al. Evidence-based guideline update: medical treatment of infantile spasms. Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2012;78(24):1974–80. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e318259e2cf PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22689735

119 

Hancock EC, Osborne JP, Edwards SW. Treatment of infantile spasms. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (6):CD001770. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23740534

120 

Nelson GR. Management of infantile spasms. Transl Pediatr. 2015;4:260–70. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26835388

121 

McTague A, Cross JH. Treatment of Epileptic Encephalopathies. CNS Drugs. 2013;27:175–84. https://doi.org/10.1007/s40263-013-0041-6 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397290

122 

Veerapandiyan A, Singh P, Mikati MA. Possible induction of West syndrome by oxcarbazepine therapy in a patient with complex partial seizures. Epileptic Disord. 2012;14:99–103. https://doi.org/10.1684/epd.2012.0491 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425652

123 

Wheless JW. Use of the mTOR inhibitor everolimus in a patient with multiple manifestations of tuberous sclerosis complex including epilepsy. Epilepsy Behav Case Rep. 2015;4:63–6. https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2015.06.008 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26543807

124 

Moavero R, Marciano S, Graziola F, Curatolo P. Combined targeted treatment in early onset epilepsy associated with tuberous sclerosis. Epilepsy Behav Case Rep. 2016;5:13–6. https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2015.12.001 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27330989

125 

Knupp KG, Wirrell EC. Treatment Strategies for Dravet Syndrome. CNS Drugs. 2018;32:335–50. https://doi.org/10.1007/s40263-018-0511-y PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29594870

126 

Wirrell EC. Treatment of Dravet syndrome. Can J Neurol Sci. 2016;43:S13–8. https://doi.org/10.1017/cjn.2016.249 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27264138

127 

Koubeissi M. Anticonvulsant effects of cannabidiol in Dravet syndrome. Epilepsy Curr. 2017;17:281–2. https://doi.org/10.5698/1535-7597.17.5.281 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29225539

128 

Devinsky O, Cross JH, Laux L, Marsh E, Miller I, Nabbout R, et al. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. N Engl J Med. 2017;376(21):2011–20. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611618 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28538134

129 

Wirrell EC, Laux L, Donner E, Jette N, Knupp K, Meskis MA, et al. Optimizing the Diagnosis and Management of Dravet Syndrome: Recommendations From a North American Consensus Panel. Pediatr Neurol. 2017;68:18–34.e3. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2017.01.025 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28284397

130 

Kelley SA, Kossoff EH. Doose syndrome (myoclonic-astatic epilepsy): 40 years of progress: Doose Syndrome. Dev Med Child Neurol. 2010;52:988–93. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2010.03744.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20722665

131 

Glauser T, Kluger G, Sachdeo R, Krauss G, Perdomo C, Arroyo S. Rufinamide for generalized seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Neurology. 2008;70(21):1950–8. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000303813.95800.0d PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18401024

132 

Kim SH, Lee JH, Ryu HW, Lim BC, Chae JH, Choi JE, et al. Short-term efficacy and tolerability of rufinamide adjunctive therapy in children with refractory generalised epilepsy. Epileptic Disord. 2013;15(1):49–54. https://doi.org/10.1684/epd.2013.0557 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23531645

133 

van Rijckevorsel K. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome: overview and recent findings. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008;4:1001–19. https://doi.org/10.2147/NDT.S1668 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19337447

134 

Michoulas A, Farrell K. Medical management of Lennox-Gastaut syndrome. CNS Drugs. 2010;24:363–74. https://doi.org/10.2165/11530220-000000000-00000 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20158289

135 

Montouris GD. Rational approach to treatment options for Lennox-Gastaut syndrome: Lennox-Gastaut Syndrome Treatment Options. Epilepsia. 2011;52:10–20. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2011.03178.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21790561

136 

Cross JH, Auvin S, Falip M, Striano P, Arzimanoglou A. Expert Opinion on the Management of Lennox-Gastaut Syndrome: Treatment Algorithms and Practical Considerations. Front Neurol. 2017;8:505. https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00505 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29085326

137 

Asadi-Pooya AA. Lennox-Gastaut syndrome: a comprehensive review. Neurol Sci. 2018;39:403–14. https://doi.org/10.1007/s10072-017-3188-y PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29124439

138 

Verrotti A, Striano P, Iapadre G, Zagaroli L, Bonanni P, Coppola G, et al. The pharmacological management of Lennox-Gastaut syndrome and critical literature review. Seizure. 2018;63:17–25. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2018.10.016 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391662

139 

Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (2):CD003277. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23450537

140 

Hughes JR. Benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes (BECTS): To treat or not to treat, that is the question. Epilepsy Behav. 2010;19:197–203. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.07.018 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20797913

141 

Panayiotopoulos CP, Michael M, Sanders S, Valeta T, Koutroumanidis M. Benign childhood focal epilepsies: assessment of established and newly recognized syndromes. Brain. 2008;131:2264–86. https://doi.org/10.1093/brain/awn162 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18718967

142 

Guerrini R, Pellacani S. Benign childhood focal epilepsies. Epilepsia. 2012;53:9–18. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2012.03609.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22946717

143 

Tan HJ, Singh J, Gupta R, de Goede C. Comparison of antiepileptic drugs, no treatment, or placebo for children with benign epilepsy with centro temporal spikes. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (9):CD006779. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006779.pub2 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25190506

144 

Abou-Khalil BW. Antiepileptic Drugs. Continuum (Minneap Minn). 2016;22:132–56. https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000289 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844734

145 

Park JT, Shahid AM, Jammoul A. Common Pediatric Epilepsy Syndromes. Pediatr Ann. 2015;44:e30–5. https://doi.org/10.3928/00904481-20150203-09 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25658216

146 

Rating D, Wolf C, Bast T. Sulthiame as monotherapy in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes: a 6-month randomized, double-blind, placebo-controlled study. Sulthiame Study Group. Epilepsia. 2000;41:1284–8. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb04606.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11051123

147 

Wirrell E, Sherman EMS, Vanmastrigt R, Hamiwka L. Deterioration in cognitive function in children with Benign epilepsy of childhood with central temporal spikes treated with sulthiame. J Child Neurol. 2008;23:14–21. https://doi.org/10.1177/0883073807307082 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184938

148 

Parisi P, Villa MP, Pelliccia A, Rollo VC, Chiarelli F, Verrotti A. Panayiotopoulos syndrome: diagnosis and management. Neurol Sci. 2007;28:72–9. https://doi.org/10.1007/s10072-007-0790-4 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17464469

149 

Verrotti A, Domizio S, Guerra M, Sabatino G, Morgese G, Chiarelli F. Childhood epilepsy with occipital paroxysms and benign nocturnal childhood occipital epilepsy. J Child Neurol. 2000;15(4):218–21. https://doi.org/10.1177/088307380001500403 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10805186

150 

Covanis A, Ferrie CD, Koutroumanidis M, Oguni H, Panayiotopoulos CP. Panayiotopoulos syndrome and Gastaut type idiopathic childhood occipital epilepsy. U: Roger J, Bureau M, Dravet C, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, ur. Epileptic syndromes in infancy, childhood and Adolescence, 4. izd. Montrouge: John Libbey Eurotext; 2005, str. 227–53.

151 

Yacubian EM. Juvenile myoclonic epilepsy: Challenges on its 60th anniversary. Seizure. 2017;44:48–52. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.09.005 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665373

152 

Somerville ER. Some treatments cause seizure aggravation in idiopathic epilepsies (especially absence epilepsy). Epilepsia. 2009;50:31–6. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2009.02233.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19702731

153 

Auvin S. Treatment of myoclonic seizures in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2007;3:729–34. https://doi.org/10.2147/NDT.S1107 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19300607

154 

Mantoan L, Walker M. Treatment options in juvenile myoclonic epilepsy. Curr Treat Options Neurol. 2011;13:355–70. https://doi.org/10.1007/s11940-011-0131-z PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21494841

155 

Tomson T, Steinhoff BJ. Principles of drug treatment in adults. U: Stefan H, Theodore WH, ur. Epilepsy, Part II: Treatment, Volume 108. New York: Elsevier; 2012, str. 683–98.

156 

Brodie MJ. Antiepileptic drug therapy the story so far. Seizure. 2010;19:650–5. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2010.10.027 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21075011

157 

Luszczki JJ. Third-generation antiepileptic drugs: mechanisms of action, pharmacokinetics and interactions. Pharmacol Rep. 2009;61:197–216. https://doi.org/10.1016/S1734-1140(09)70024-6 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443931

158 

Zaccara G, Perucca E. Interactions between antiepileptic drugs, and between antiepileptic drugs and other drugs. Epileptic Disord. 2014;16:409–31. https://doi.org/10.1684/epd.2014.0714 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25515681

159 

Lee JW, Dworetzky B. Rational Polytherapy with Antiepileptic Drugs. Pharmaceuticals. 2010;3:2362–79. https://doi.org/10.3390/ph3082362 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27713357

160 

Stafstrom CE. Mechanisms of action of antiepileptic drugs: the search synergy. Curr Opin Neurol. 2010;23:157–63. https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e32833735b5 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20125013

161 

Crawford P, Hall WW, Chappell B, Collings J, Stewart A. Generic prescribing for epilepsy. Is it safe? Seizure. 1996;5:1–5. https://doi.org/10.1016/S1059-1311(96)80013-6 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8777549

162 

Holtkamp M, Theodore WH. Generic antiepileptic drugs – safe or harmful in patients with epilepsy? Epilepsia. 2018;59:1273–81. https://doi.org/10.1111/epi.14439 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29894004

163 

Perucca E, Albani F, Capovilla G, Bernardina BD, Michelucci R, Zaccara G. Recommendations of the Italian League against Epilepsy working group on generic products of antiepileptic drugs. Epilepsia. 2006;47 Suppl 5:16–20. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2006.00871.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17239100

164 

Karalis V, Macheras P, Bialer M. Generic products of antiepileptic drugs: a perspective on bioequivalence, bioavailability, and formulation switches using Monte Carlo simulations. CNS Drugs. 2014;28:69–77. https://doi.org/10.1007/s40263-013-0112-8 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24092569

165 

Krauss GL, Caffo B, Chang YT, Hendrix CW, Chuang K. Assessing bioequivalence of generic antiepilepsy drugs. Ann Neurol. 2011;70(2):221–8. https://doi.org/10.1002/ana.22452 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21717495

166 

Bialer M. Generic Products of antiepileptic drugs (AEDs): Is It an Issue? Epilepsia. 2007;48:1825–32. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2007.01272.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17850324

167 

Specchio LM, Beghi E. Should antiepileptic drugs be withdrawn in seizure-free patients? CNS Drugs. 2004;18:201–12. https://doi.org/10.2165/00023210-200418040-00001 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15015901

168 

Beghi E, Giussani G, Grosso S, Iudice A, La Neve A, Pisani F, et al. Withdrawal of antiepileptic drugs: guidelines of the Italian League Against Epilepsy. Epilepsia. 2013;54 Suppl 7:2–12. https://doi.org/10.1111/epi.12305 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24099051

169 

Ayuga Loro F, Gisbert Tijeras E, Brigo F. Rapid versus slow withdrawal of antiepileptic drugs. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1:CD005003. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005003.pub3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31990368

170 

Strozzi I, Nolan SJ, Sperling MR, Wingerchuk DM, Sirven J. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2:CD001902. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001902.pub2 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25922863

171 

Hixson JD. Stopping Antiepileptic Drugs: When and Why? Curr Treat Options Neurol. 2010;12:434–42. https://doi.org/10.1007/s11940-010-0083-8 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20730110

172 

Camfield P, Camfield C. When is it safe to discontinue AED treatment? Epilepsia. 2008;49:25–8. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2008.01923.x PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19087114

173 

Ruiz NV. Deciding When Less Is More: The crossroads of withdrawing antiepileptic drugs. Epilepsy Curr. 2018;18:21–3. https://doi.org/10.5698/1535-7597.18.1.21 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29643749

174 

Lamberink HJ, Otte WM, Geerts AT, Pavlovic M, Ramos-Lizana J, Marson AG, et al. Individualised prediction model of seizure recurrence and long-term outcomes after withdrawal of antiepileptic drugs in seizure-free patients: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Neurol. 2017;16(7):523–31. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30114-X PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28483337

175 

Tang L, Xiao Z. Can electroencephalograms provide guidance for the withdrawal of antiepileptic drugs: A meta-analysis. Clin Neurophysiol. 2017;128:297–302. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2016.11.024 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28042995

176 

Schmidt D, Sillanpää M. Stopping epilepsy treatment in seizure remission: Good or bad or both? Seizure. 2017;44:157–61. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.09.003 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27720572


This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.