Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.32779/gf.5.4.3

Pristup određivanju jedinstvene tipologije gradskih krajobraza

Petra Pereković ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.
Monika Kamenečki ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.
Ines Hrdalo ; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.
Dora Tomić Reljić


Puni tekst: hrvatski pdf 1.142 Kb

verzije

str. 37-56

preuzimanja: 83

citiraj


Sažetak

U ovome radu definiraju se osnovni tipovi gradskih krajobraza te se predlaže njihova tipologija koja
uključuje raščlambu krajobraznih tipova unutar različitih mjerila sagledavanja. Predložena tipologija
primjerena je za korištenje u okviru prostorno planske dokumentacije koja se odnosi na urbana
područja (prvenstveno Generalni urbanistički plan i Urbanistički plan uređenja) te druge stručne i
istraživačke studije i projekte koji sagledavaju gradske krajobraze kao jedinstven i povezan kompleks
površina. Posebice se smatra prikladnom za potrebe izrade dokumenta Zelene infrastrukture - ZI (eng.
green infrastructure - GI) na lokalnoj razini – Studija zelene infrastrukture, Plan zelene infrastrukture.
Metodologija rada je uključila pregled, analizu i sistematizaciju do sada korištenih tipologija gradskih
krajobraza te strukturiranje kumulativne baze tipova gradskih krajobraza i njihovih definicija.
Predložena tipologija bazira se na funkcijama gradskih krajobraza. Dodatno, u radu su determinirani i
definirani tipovi gradskih krajobraza koji mogu pridonijeti poboljšanju ekoloških dobrobiti urbanih
područja.

Ključne riječi

gradski krajobrazi, otvorene površine grada, tipologija.

Hrčak ID:

294145

URI

https://hrcak.srce.hr/294145

Datum izdavanja:

30.12.2022.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 311 *