hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 7 No. 1, 2004.

Stručni rad

Osobine ličnosti i stavovi nastavnika u relaciji s njihovim načinom ocjenjivanja

Slavica Šimić
Izabela Sorić

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
Školsko ispitivanje učeničkih znanja u psihologijskom smislu jest postupak u kojem se pitanjima (podražajima) upućenim subjektu (učeniku) izazivaju reakcije znanja (odgovori). Pri ocjenjivanju prosuđuje se vrijednost učenikovih odgovora jedinicama ljestvice školskih ocjena i tako posredno mjere njegova znanja (Grgin, 1994). Međutim, u situaciji mjerenja učeničkih znanja djeluje i niz faktora koji uvjetuju nedovoljnu objektivnost ocjenjivanja znanja. Jedan od faktora koji utječe na lošu metrijsku vrijednost ocjena, a koji ovisi o nastavniku kao mjernom instrumentu jest nastavnička osobna jednadžba koja se očituje u tendenciji neopravdanog spuštanja ili podizanja kriterija procjenjivanja. Vrlo se malo istraživanja bavilo osobnom jednadžbom nastavnika, i upravo zbog toga činilo se zanimljivim ispitati odnos nastavničke osobne jednadžbe i osobina ličnosti nastavnika. Pretpostavili smo da bi pri tome ulogu posrednika mogli imati stavovi, osjećaji i očekivanja koja nastavnici imaju prilikom ocjenjivanja školskog znanja.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 76 predmetnih nastavnika zadarskih osnovnih škola. Nastavnici su popunili slijedeće upitnike: Goldbergov upitnik za mjerenje petfaktorskog modela ličnosti (adaptirana skraćena verzija skale od 50 čestica) (Goldberg, 1999), Skalu eksternalnog lokusa kontrole (Bezinović, 1988), Skalu samoaktualizacije (Šimić, 2000), te Skalu nastavničkih stavova, osjećaja i očekivanja pri procjenjivanju znanja (Sorić i Šimić, u tisku).

Rezultati su pokazali različite složaje prediktorskih varijabli (spol, dob, staž, dimenzije samoaktualizacije, ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, emocionalna stabilnost, intelekt i lokus kontrole) za Negativan stav prema znanju (podcjenjivanje ), Pozitivan stav prema znanju (precjenjivanje) i Pozitivan stav prema ocjenjivanju, kao i za Nesigurnost u ocjenjivanju , Visok kriterij u ocjenjivanju i Pozitivne osjećaje pri ocjenjivanju. Dakle, čini se da se stavovi nastavnika prema znanju i ocjenjivanju, kao i osjećaji koje pri tome doživljavaju mogu u određenoj mjeri objasniti osobinama ličnosti. Kako se upravo s obzirom na svoje stavove razlikuju blagi, umjereni i strogi nastavnici, moglo bi se reći da osobine ličnosti posredno, preko stavova, djeluju na način na koji nastavnici ocjenjuju znanje svojih učenika.

Ključne riječi
Osobine ličnosti; stavovi nastavnika; način ocjenjivanja

Hrčak ID: 3245

URI
https://hrcak.srce.hr/3245

[engleski]

Posjeta: 2.182 *