Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?

Dijana Vuletić orcid id orcid.org/0000-0003-4631-7604 ; Šumarski institut Jastrebarsko
Silvija Krajter orcid id orcid.org/0000-0001-6644-4243 ; Šumarski institut Jastrebarsko
Marko Mrazek ; Hrvatske šume Šumarija Topusko
Anna Ćorić ; Universite de Paris


Puni tekst: hrvatski pdf 419 Kb

str. 175-184

preuzimanja: 844

citiraj


Sažetak

Danas pod utjecajem nastalih klimatskih promjena sve je jasnije da se šumarska struka treba snažnije osloniti na multifunkcionalni karakter resursa kojim gospodari, te potrajno koristiti sve njegove proizvode i usluge (Nacionalna šumarska politika i strategija, NN 120/03). Uz drvo, tu je niz nedrvnih proizvoda i usluga koje šuma pruža. Taj proces je naravno dobro do šao i u sektor privatnog šumoposjedništva.
Nedrvne šumske proizvode i usluge čine razni plodovi šumskog drveća i grmlja, gljive, razni predmeti izrađeni od sitnog drvnog i nedrvnog materijala, te posebice socijalne usluge šuma kao što su rekreacija, turizam, lov, foto-lov i sl. (Sabadi i dr. 2005).
Upravo intenzivnije korištenje nedrvnih šumskih proizvoda i usluga otvara mogućnost razvoja sitnog, malog i srednjeg poduzetništva, koje može potaknuti gospodarski razvoj ruralnih sredina.
Radi boljeg razumijevanja postojećeg stupnja korištenja i mogućnosti razvoja na bazi tih proizvoda u sklopu projekta “Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma” za Hrvatske šume d.o.o. na području Uprave šuma podružnice Karlovac, provodi se istraživanje stupnja korištenja ovih proizvoda od lokalnog stanovništva te njihovog interesa za intenzivnijim korištenjem nedrvnih proizvoda i usluga šuma. U tu svrhu oblikovan je upitnik za prikupljanje podataka metodom intervjuiranja stanovništva općina Topusko, Vojnić i Gvozd, koje gravitira Petrovoj gori kao izabranom šumskom području, s izraženom zaštitnom i socijalnom funkcijom.
Upitnik je djelomično strukturiran, odnosno sadrži pitanja s unaprijed određenim odgovorima i otvorena pitanja, a podijeljen je u nekoliko logičkih cjelina.
U ovom radu opisana je korištena metoda, upitnik te se iznose prvi rezultati istraživanja.
Na projektu sudjeluju djelatnici Odjela za uređivanje šuma i šumarskueko nomiku Šumarskog instituta, Jastrebarsko, djelatnici Hrvatskih šumad.o.o., UŠP Karlovac na području Petrove gore i studentica Sveučilišta Paris 12, na postdipomskom studiju iz bioresursa. Prikupljeni podaci poslužit će i za izradu dvaju magistarskih radova te je anketiranje lokalnog stanovništva obavljeno od strane ovo dvoje pristupnika.
Konačni rezultati ukazuju na dosta visok stupanj korištenja nedrvnih šumskih proizvoda te razumijevanja važnosti funkcija i usluga koje šume pružaju ko risnicima. Također se posjedovanje šume pokazalo kao izuzetno značajan čimbenik koji utječe na stavove ispitanika, stupanj korištenja nedrvnih šumskih proizvoda, kao i izbor aktivnosti kojima se bave dok su u šumi. Značajan broj ispitanika iskazao je interes za pokretanjem privatnog poduzetništva temeljen na intenzivnijem korištenju ovih proizvoda i usluga, gdje su šumoposjednici značajno više zainteresirani od onih koji ne posjeduju šumu. Rezultati ukazuju na postojanje interesa, ali istovremeno nedostatak financijskih sredstava i znanja što otvara prostor za djelovanje u smjeru poticanja kako privatnog poduzetništva od strane lokalne uprave i/ili ŠSS, kao i povećanja raz nolikosti pro izvoda od poduzeća za gospodarenje šumama.

Ključne riječi

anketa, nedrvni šumski proizvodi i usluge, Petrova gora, ruralni razvoj, sitno i malo privatno poduzetništvo

Hrčak ID:

36401

URI

https://hrcak.srce.hr/36401

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.287 *