Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

Uporaba DKI/TMP protokola u dijagnostici temporomandibularnih poremećaja (TMP-a)

Vlatka Lajnert ; Katedra za stomatološku protetiku, Medicinski fakultet Sveuèilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Renata Grzic ; Katedra za stomatološku protetiku, Medicinski fakultet Sveuèilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Daniela Kovačević Pavičić ; Katedra za stomatološku protetiku, Medicinski fakultet Sveuèilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Danko Bakarčić ; Katedra za pedodonciju, Medicinski fakultet Sveucilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Tomislav Badel ; Zavod za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Nikola Petričević ; Zavod za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 540 Kb

str. 56-59

preuzimanja: 1.219

citiraj


Sažetak

Temporomandibularnim poremećajem (TMP) nazivamo sva stanja kroničnog orofacijalnog bola nedentalnog podrijetla. Dijagnosti ka TMP-a izuzetno je složena, te najčešće zahti jeva usku suradnju stomatologa, maksilofacijalnih kirurga, rendgenologa, proteti čara,
ortodonata, psihijatara, neurofi ziologa, a ponekad i uporabu skupe sofi sti cirane opreme. Uporaba standardiziranog protokola dijagnosti čkih kriterija za istraživanje temporomandibularnih
poremećaja (DKI/TMP) ima za svrhu utvrditi prevalenciju kliničkih dijagnoza TMP-a, psihološkog distresa (depresija i nespecifi čni fi zikalni simptomi) i psihosocijalne disfunkcije
(stupnjevani kronični bol).

Ključne riječi

DKI/TMP protokol; temporomandibularni poremećaj (TMP)

Hrčak ID:

37121

URI

https://hrcak.srce.hr/37121

Datum izdavanja:

2.3.2009.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.183 *