Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini

Martin Bobinac ; Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Siniša Andrašev orcid id orcid.org/0000-0001-7468-7819 ; Istraživačko razvojni institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija


Puni tekst: hrvatski pdf 1.239 Kb

str. 513-525

preuzimanja: 619

citiraj


Sažetak

Na dvije trajne pokusne površine (P.P.-1 i P.P.-2) u jednoj sred nje dobnoj lužnjakovoj monokulturi, analizirani su učinci različitih uzgojnih mjera, koje su poduzimane u svrhu njege sastojine i saniranja posljedica devi talizacije stabala. Proces devitalizacije utvrđen je u 42. godini starosti sastojine i manifestirao se u koincidenciji nepovoljnog sastojinskog stanja i nepovoljnih egzogenih utjecaja. Na P.P.-1 u 42. i 48. godini provedena je uzgojno-sanitar na sječa umjerenog i jakog zahvata, a na P.P.-2 uklanjana su suha stabla. Za defi niranje učinaka različitih uzgojnih mjera u starosnom razdoblju od 43–52. go-di ne, korišten je tečajni (prosječni periodički) debljinski prirast (id), svih preostalih stabala i stabala budućnosti. Na P.P.-1 srednja veličina te čajnog debljinskog prirasta svih stabala veća je za 37 %, a stabala budućno sti za 35 %, u odnosu na P.P.-2. Ovisnost debljinskog prirasta od prsnih pro mjera kod svih stabala pokazuje srednje jaku korelaciju (R = 0,52–0,54), a za grupu stabala budućnosti korelacija je slabije izražena (R = 0,28–0,32).

Ključne riječi

debljinski prirast.; devitalizacija; hrast lužnjak; trajni pokusi; učinci uzgojnih mjera

Hrčak ID:

42438

URI

https://hrcak.srce.hr/42438

Datum izdavanja:

31.10.2009.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.392 *