Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

Zbrinjavanje medicinskog otpada - zakonodavstvo i njegova provedba

Natalija Marinković
Ksenija Vitale
Nataša Janev Holcer
Aleksandar Džakula


Puni tekst: hrvatski pdf 206 Kb

str. 339-345

preuzimanja: 12.563

citiraj


Sažetak

Gospodarenje medicinskim otpadom, koji po svojim svojstvima može biti opasan i/ili inertan, u Hrvatskoj je regulirano trima temeljnim pravnim aktima: Zakonom o otpadu, Pravilnikom o vrstama otpada te Naputkom o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite. Uz njih još su i Zakon o prijevozu opasnih tvari i Zakon o otrovima akti koji podupiru provedbu ovih propisa. Slijedom razvoja suvremenih cjelovitih sustava za gospodarenje otpadom razvijen je i cjeloviti sustav za gospodarenje medicinskim otpadom koji se zasniva na hijerarhijskome načinu postupanja s otpadom, i to od kontrole mjesta nastanka do mjesta konačne dispozicije. Prioritet je svakako izbjegavanje nastanka otpada, tj. smanjenje potencijala otpada, međutim to nije uvijek moguće, stoga je otpad potrebno sortirati, primjereno predobraditi, na poseban način transportirati, konačno obraditi te ostatke prikladno deponirati. Konačna metoda obrade mora biti ona koja će proizvesti najmanji rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Provođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom velike količine otpada mogle bi se zbrinuti u okviru tehnološkog i komunalnog otpada, čime bi zbrinjavanje opasnoga medicinskog otpada zahtijevalo manja financijska sredstva. Svaki od ovih koraka zakonski je definiran i opisan, međutim njegovo je provođenje najveći problem. U lancu od mjesta nastanka u zdravstvenim ustanovama pa sve do konačne dispozicije nailazimo na neprimjereno rukovanje, nepoštivanje propisa o ambalaži, pa sve do obrade u postrojenjima bez uporabne dozvole. Nema potpunih podataka o količinama i tokovima medicinskog otpada, ali ni sustava državne kontrole putem sanitarne inspekcije. Poseban su problem lokacije za konačno odlaganje, tj. nedostatak sanitarnih odlagališta. Hrvatska je potpisnica međunarodnih konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija). U okviru projekta CARDS započeta je izrada analize stupnja usklađenosti zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU-a za područje gospodarenja otpadom.

Ključne riječi

gospodarenje medicinskim otpadom, legislativa, medicinski otpad, opasni otpad, pravna stečevina EU, zakonodavstvo, zbrinjavanje otpada

Hrčak ID:

4584

URI

https://hrcak.srce.hr/4584

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 14.450 *