Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajevi Abrami i Butoniga u Istri

Nikola Pernar ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Darko Bakšić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Perković ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Danko Holjević ; Hrvatske vode


Puni tekst: hrvatski pdf 1.087 Kb

str. 229-238

preuzimanja: 792

citiraj


Sažetak

Na dva lokaliteta na flišu u Istri istraživali smo utjecaj biolo ških i tehničkih mjera zaštite tla te sanacije erodiranog terena na svojstva tla, odnosno na njegovu regeneraciju. Na poligonu za istraživanje erozije u Abra mima istraživanje smo proveli na obnovljenim istraživačkim parcelama, a kod naselja Grimalda na zemljištu s umjetno podignutom sastojinom crnog bora.
Pokazalo se da su tehničke mjere sanacije imale ključnu ulogu u smanjenju produkcije erozijskog nanosa, osobito u ranoj fazi trajanja pokusa. Isto tako na strmim padinama vegetacijska progresija je vrlo spora, pa je i regenera cija tla vrlo spora, tako da je usprkos prirodnom naseljavanju crnog bora sklapanje sastojine vrlo sporo, a humusno-akumulativni horizont tla vrlo slabo razvijen i fragmentiran. Na blažim nagibima, koji nisu bili jako erodi rani, nesmetano širenje prirodne vegetacije (zaštita od požara) podjednakog je učinka na svojstva tla (ujedno na njegovu zaštitu, regeneraciju itd.) kao i biološka sanacija u vidu sadnje crnog bora. Odnos godišnje produkcije erozij skog nanosa i sadržaja organske tvari u tlu upućuje na bržu humizaciju i rege neraciju tla kod primjene učinkovitijih mjera suzbijanja erozije.

Ključne riječi

organska tvar tla, regeneracija tla, sanacija erodiranog zemljišta, šumska prostirka

Hrčak ID:

57002

URI

https://hrcak.srce.hr/57002

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.359 *