Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina

Elvis Paladinić orcid id orcid.org/0000-0003-4886-4476 ; Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Denis Štimac orcid id orcid.org/0000-0001-6323-0581 ; Hrvatske šume, UŠP Delnice
Hrvoje Marjanović orcid id orcid.org/0000-0001-5701-7581 ; Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Ivan Balenović orcid id orcid.org/0000-0001-7422-753X ; Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Maša Zorana Ostrogović orcid id orcid.org/0000-0001-9369-0685 ; Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko


Puni tekst: hrvatski pdf 1.195 Kb

str. 248-260

preuzimanja: 1.277

citiraj


Sažetak

Problematika koju rad istražuje je sušenje obične jele u bukovo-jelovim šumama s proizvodnog stajališta. Proizvodnjom šumskih drvnih sortimenata jele u sastojinama različitih kategorija zdravstvenog stanja, ostvaruje se sortimentna struktura koja vrlo često značajno odstupa od planirane strukture, a time i od planiranih prihoda proizvodnje. Navedene razlike između planirane i ostvarene proizvodnje, koje su značajne za sastojine u kojima je jela umjereno do izrazito narušenog zdravstvenog stanja, ponajprije promatrajući osutost krošanja, glavna su tema ovoga rada.
Područje istraživanja određeno je granicama Uprave šuma Podružnice Delnice, s naglaskom na one gospodarske jedinice, odnosno odjele zahvaćene intenzivnim sušenjem stabala jele. U skladu s tim, te uz stručnu pomoć Ekološkog i Proizvodnog odjela navedene Podružnice, prikupljanje podatka obavljeno je na području gospodarskih jedinica “Brloško” i “Široka Draga”. Osnovna razlika na temelju koje su te jedinice odabrane je u kategoriji općeg zdravstvenog stanja stabala jele.
Terensko istraživanje provođeno je u skladu s operativnim proizvodnim planom Podružnice za svaku godinu istraživanja, na način da je odabrano nekoliko odjela/odsjeka predviđenih za prebornu sječu tijekom godine. Na terenu su prikupljani podaci o oborenim jelovim stablima i to osnovne mjerne veličine prsni promjer i ukupna visina stabla, te mjere svakog izrađenog i klasiranog sortimenta iz stabala uzorka. Prikupljeni terenski podaci obrađivani suMicrosoft Excel 2007, te SPSS programom za statističku obradu podataka.
Analizom su potvrđene statistički značajne razlike između planirane i ostvarene proizvodnje drvnih sortimenata jele u odjelima sa značajnim sušenjem jele, a dokazane su značajne razlike između proizvodnje istovrsnih sortimentnih klasa pridobivenih iz jelovih sastojina različitih kategorija zdravstvenoga stanja.

Ključne riječi

kategorija zdravstvenoga stanja sastojine, obična jela, sušenje, šumski drvni sortimenti, planirana proizvodnja, ostvarena proizvodnja

Hrčak ID:

72334

URI

https://hrcak.srce.hr/72334

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.952 *