Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.11608/sgnj.2013.18.007

Kvaliteta života bolesnica poslije operacije karcinoma dojke

Ksenija Cazin orcid id orcid.org/0000-0002-2863-2566 ; Opća bolnica Karlovac, Služba za kirurgiju, A. Štampara 3, 47000 Karlovac, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 95 Kb

str. 29-32

preuzimanja: 2.228

citiraj


Sažetak

Kvaliteta života bolesnica oboljelih od raka dojke koje su podvrgnute operacijskoj
metodi liječenja karcinoma važan je indikator uspješne/neuspješne edukacije
članova zdravstvenog tima u prije i poslijeoperacijskom tijeku liječenja.
Svrha je rada odrediti stupanj kvalitete života u bolesnica koje su bile hospitalizirane
i kod kojih je učinjen operacijski zahvat. Istraživanje je provedeno u
Specijalističkoj ambulanti za bolesti dojke, Opća bolnica Karlovac, a provedeno
od svibnja do studenog 2011. godine. Pisanu suglasnost o provedbi istraživanja
dalo je Etičko povjerenstvo Opće bolnice Karlovac. U istraživanje je uključeno 40
ispitanica. U svih ispitanica učinjen je operacijski zahvat. Istraživanje je izvršeno
uporabom originalnog upitnika, anonimnim anketiranjem, koji je sadržavao 40
pitanja, s ponuđenim odgovorima [potpuno, djelomično, nimalo]. Ispitanice su
odgovore obilježile zaokruživanjem. Odgovori na pitanja služe za utvrđivanje
razine znanja bolesnica o čimbenicima kvalitete života nakon operacijskog zahvata
te određuju stupanj kvalitete zdravstvene njege i cjelokupnog liječenja.
Rezultati su važan pokazatelj jesu li zdravstveni djelatnici dali sve potrebne
informacije o cjelokupnu liječenju i daljnjem tijeku života bolesnika, pomogli
u donošenju odluka, rješavanju problema, te koriste li se metodama za provođenje
kontinuirane edukacije. Dobiveni podaci analizirani su distribucijom frekvencija
odgovora na svako pitanje i prikazani u grafi čkom obliku, i to brojčano
i u postotku. Rezultati su prikazani u grafi čkom obliku uz deskriptivnu analizu.
Podaci dobiveni istraživanjem poslužit će za poboljšanje edukacije bolesnika u
prije i poslijeoperacijskom liječenju.

Ključne riječi

karcinom dojke, kvaliteta života, kirurško liječenje Kratki naslov: kvaliteta života i karcinom dojke

Hrčak ID:

98142

URI

https://hrcak.srce.hr/98142

Posjeta: 3.819 *