hrcak mascot   Srce   HID

SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2744-1067 (Online)
UDK: 001 004 33
Kontakt: skei.journal@unvi.edu.ba
Email:
Izdavač: Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Fakultet poslovne ekonomije
  Školska 23, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina
  https://unvi.edu.ba/
 
Upute za autore (133 KB)
Upute za reference (113 KB)
Upute recenzentima (79 KB)
Impressum (162 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (142 KB)

SKEI-međunarodni interdisciplinarni časopis je znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" Vitez u suradnji sa: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Visoka škola modernog biznisa u Beogradu, Univerza v Novem mestu. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni radovi koji pokrivaju široki raspon područja: društvene znanosti-ekonomija, poslovna ekonomija i poduzetništvo, pravo, sociologija, psihologija; interdisciplinarne prirodne znanosti-biomedicina i zdravstvo; informacijske i komunikacijske znanosti; tehničke znanosti. Radovi i članici objavljeni u časopisu SKEI referiraju se u EBSCO bazi.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2020

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Ekonomija; Pravo; Informacijske i komunikacijske znanosti; Sociologija; Psihologija;

Uključen u Hrčak: 4. 1. 2021.

Prava korištenja: Puni tekst radova časopisa SKEI besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Arhiva

2021  
  Vol. 2   No. 1
2020  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 2.819 *