Skoči na glavni sadržaj

Oeconomica Jadertina , Vol. 5 No. 2, 2015.

  • Datum izdavanja: 31.12.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 25.02.2016.

Sadržaj

Puni tekst

Rangiranje čimbenika za odabir dobavljača putem TOPSIS metode (str. 3-12)

Adis Puška
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj financijske strukture na profitabilnost hrvatskih poduzeća (str. 13-25)

Dean Učkar, Josip Urti
Prethodno priopćenje


Mjerenje zadovoljstva i lojalnosti klijenta uslugama na kioscima (str. 26-37)

Sanja Raspor Janković, Stela Lanča
Prethodno priopćenje


Effect of Corporate Governance Index on Dividend Policy: An Investigation of Textile Industry of Pakistan (str. 38-47)

Safdar Husain Tahir, Sara Sohail, Saba Babar, Irtaza Oayyum
Prethodno priopćenje


Model analitičkog CRM-a u funkciji optimizacije maloprodajnih zaliha (str. 48-74)

Branimir Dukić, Martina Martinović, Stojanka Dukić
Prethodno priopćenje


Logistika intelektualnog vlasništva (str. 75-86)

Petar Čovo, Marko Maruna
Prethodno priopćenje


Upravljanje globalnim brendom s osvrtom na efekt zemlje porijekla (str. 87-97)

Aleksandra Krajnović, Ivan Jadreško, Jurica Bosna
Pregledni rad


Posjeta: 14.282 *