Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.12.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 07.02.2017.

Sadržaj

Puni tekst

O familijarima knezova Nelipčića (str. 41-69)

Ante Birin
Izvorni znanstveni članak


Rapski patricij, mletački kavaljer i trogirski guvernadur – Jerolim Zaro († 1703.) (str. 135-157)

Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak


Vojno poduzetništvo u Mletačkoj Dalmaciji i Boki od 1700. do 1718. godine (str. 159-194)

Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak


Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u Dubrovniku (str. 197-221)

Ivana Lazarević
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 17.548 *