Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 29.12.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 08.02.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo

(str. 0-0)


Kazalo


Povratak izvora: kroatistika i preobrazbe književne teorije

(str. 15-26)

Aleksandar Mijatović
Izvorni znanstveni članak


Jezikoslovni pristupi tekstu

(str. 49-61)

Lada Badurina
Pregledni rad


Croatian Dialectological Research – scera, danas, jutra

(str. 0-0)

Martina Bašić, Marija Malnar Jurišić
Pregledni rad


Why Literature Matters

(str. 0-0)

Kristina Peternai Andrić
Pregledni rad


Koliko je danas funkcionalna funkcionalna stilistika

(str. 101-110)

Anera Ryznar
Pregledni rad


Reading Comprehension and Reading Competence

(str. 0-0)

Ana Ćavar
Stručni rad


Croatian as a Second and Foreign Language in the Context of University

(str. 0-0)

Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić
Ostalo


Tema: veznik "i" ("i" kao most između Andrića i Mlakića)

(str. 153-165)

Julijana Matanović
Ostalo


Posjeta: 13.038 *