Skoči na glavni sadržaj

Suvremena lingvistika , Vol. 57-58 No. 1-2, 2004.

  • Datum izdavanja: 21.10.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 07.09.2007.

Sadržaj

Puni tekst

O dijalektologiji kao jezikoslovnoj disciplini (str. 1-12)

Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak


Interpreting English Verb Conversions The Role of Metonymy and Metaphor (str. 13-30)

Gabrijela Buljan
Izvorni znanstveni članak


Konstruiranje stvarnosti: glagolski način u svjetlu teorije kognitivne gramatike (str. 31-50)

Tanja Gradečak-Erdeljić
Izvorni znanstveni članak


Odnos strukturalne semantike prema kognitivnoj (str. 67-92)

Ida Raffaelli
Izvorni znanstveni članak


Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima (str. 93-104)

Anita Skelin Horvat
Izvorni znanstveni članak


Tvorba riječi u distribuiranoj morfologiji (str. 105-107)

Matea Birtić
Pregledni rad


(str. 119-137)

Mate Kapović, Vesna Muhvić-Dimanovski, Božo Bekavac, Nina Tuđman Vuković, Krešimir Šojat
Recenzija, Prikaz slučaja


Rad Zagrebačkoga lingvističkog kruga 2003/2004 (str. 139-140)

Mislava Bertoša, Ivana Simeon
Sažetak sa skupa


Obznane (str. 141-152)

Anita Skelin Horvat, Ivana Jerolimov, Matea Birtić, Kristian Lewis, Mislava Bertoša, Barbara Štebih, Tanja Gradečak-Erdeljić
Vijest


Posjeta: 18.522 *