Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 31.05.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 31.05.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ Uredništva (str. 5-5)

Marin Banović
Uvodnik


Kulturni i ritualni aspekti Vučedolske kulture (str. 29-47)

Valentina Markasović, Dunja Tomić
Stručni rad


Prvi rimsko-delmatski rat 156.-155. god. pr. Kr. (str. 49-58)

Anđa Renić
Stručni rad


Silvanova svetišta na području salonitanskog agera (str. 59-66)

Lara Miklobušec
Stručni rad


Balšići u Zeti: od oblasne vlastele do gospodara (str. 67-78)

Mehmed Hodžić
Pregledni rad


Šibenska komuna od početka Ciparskog do pred Kandijski rat (str. 91-115)

Ante Skelin
Stručni rad


Ku Klux Klan(ovi) (str. 143-161)

Mate Milić
Pregledni rad


Odessa – san ili stvarnost izgubljenih Hrvata (str. 163-181)

Luka Knez
Pregledni rad


Sturmtruppen – elitne postrojbe Njemačke carske vojske (str. 183-199)

Krešimir Baljkas
Stručni rad


Alžirski rat za nezavisnost (1954. – 1962.) (str. 223-232)

Dora Tot
Pregledni rad


Turizam u Jugoslaviji 1970-ih (str. 233-246)

Katarina-Kaja Župančić, Mihael Puljić
Pregledni rad


Vera Kržišnik-Bukvić, Cazinska buna 1950, Sarajevo, 1991 (str. 257-259)

Saima Lojić
Recenzija, Prikaz slučaja


Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?, Zagreb, 2015 (str. 261-262)

Ante Bećir
Recenzija, Prikaz slučaja


MISLI ZNALCA: um. prof. dr. sc. Slobodan Čače (str. 283-287)

Krešimir Baljkas, Anđa Renić
Ostalo


INTERVJU BROJA: prof. dr. sc. Catherine Wendy Bracewell (str. 289-295)

Luka Knez, Natko Milatić
Ostalo


Posjeta: 43.538 *