Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 02.05.2018.

Sadržaj

Puni tekst

NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK (str. 1-23)

Marino Jurišić, Mladen Glibić
Pregledni rad


ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5 (str. 24-30)

Vlaho Akmadžić, Gabrijel Rako
Stručni rad


MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 31-46)

Naida Ademović, Azra Kurtović
Pregledni rad


KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA (str. 47-75)

Thomas Hofer, Ljupko Perić
Pregledni rad


USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA (str. 76-90)

Ajla Mulaomerović–Šeta, Gordan Prskalo, Željko Lozančić, Andrea Petroselli, Amina Bakalović
Prethodno priopćenje


ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA (str. 101-116)

Nikica Bonić, Ivan Brkić, Ivana Domljan
Pregledni rad


PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA (str. 117-123)

Anton Vrdoljak
Prethodno priopćenje


ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE (str. 124-140)

Ladislav Bevanda, Marin Nikolić
Prethodno priopćenje


ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“ (str. 141-156)

Azra Kurtović, Krešimir Šaravanja
Stručni rad


Posjeta: 9.599 *