Skoči na glavni sadržaj

Filološke studije , Vol. 15 No. 2, 2017.

  • Datum izdavanja: 20.12.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2018.

Sadržaj

Puni tekst

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО – МИНАТО ИЛИ СЕГАШНОСТ (str. 13-28)

Valentina Mironska-Hristovska
Izvorni znanstveni članak


МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И ИСТОРИСКИТЕ ПРОУЧУВАЊА (str. 29-46)

Biljana Ristovska-Josifovska
Izvorni znanstveni članak


SPOSOJANJE ANGLEŠKIH OSEBNIH IMEN NA SLOVENSKEM: SOCIO-PRAGMATIČNI VIDIK (str. 64-79)

Eva Sicherl
Izvorni znanstveni članak


СЕМИОТИКА ПО СИТЕ СЕТИЛА (str. 80-90)

Lusi Karanikolova-Čočorovska
Stručni rad


ПОСТМЕМОРИСКИ ТРАНСМИСИИ НА ТРАУМАТА (str. 102-113)

Marija Đorđieva-Dimova
Pregledni rad


СОЦИОЛЕКТ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (str. 124-135)

Elena V. Harčenko
Izvorni znanstveni članak


УРБАНОНИМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ И КИНОДИСКУРСЕ (str. 136-142)

Svetlana A. Pitina, Gleb V. Urvancev
Izvorni znanstveni članak


TRAGOVI NA KOŽI GRADA – MOSTARSKI GRAFITI OD 2006. DO 2016. GODINE (str. 155-168)

Mirna Brkić Vučina, Goran Zovko
Prethodno priopćenje


KOLOKACIJSKA KOMPETENCIJA U HRVATSKOM KAO INOM JEZIKU (str. 196-218)

Antonia Ordulj
Izvorni znanstveni članak


IMMAGEABILITY ASYMMETRY IN MENTAL LEXICON OF CROATIAN APHASICS AND HEALTHY SPEAKERS (str. 219-236)

Anita Peti-Stantić, Vlasta Erdeljac, Jana Willer-Gold, Martina Sekulić
Izvorni znanstveni članak


НАУЧНИ ПРИЛОЗИ ЗА РУСКИОТ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА (str. 236-242)

Biljana Ristovska-Josifovska
Recenzija, Prikaz slučaja


IZMEĐU ESEJISTIČKE “IMPRESIJE” I NAUČNE “EGZAKTNOSTI” (str. 251-253)

Šeherzada Džafić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 13.561 *