Skoči na glavni sadržaj

Kriminalistička teorija i praksa , Vol. 5. No. 2/2018., 2018.

  • Datum izdavanja: 13.02.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 11.04.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Contents (str. 3-4)

Kazalo (str. 3-4)


Kazalo


Stereotipi prema pripadnicima policije (str. 7-19)

Valentina Baić, Oliver Lajić, Miloš Ivić
Izvorni znanstveni članak


Mogućnosti unaprjeđenja prepoznavanja osoba primjenom kognitivnih tehnika intervjuiranja svjedoka (str. 39-53)

Adnan Fazlić, Irma Dejklić, Darko Datzer
Pregledni rad


Forensic analysis in environmental crimes (str. 55-63)

Marina Malish-Sazdovska, Boris Murgoski, Latif Latifi
Stručni rad


Fotografisanje kao segment kriminalističko forenzičke obrade tragova nasilja u porodici (str. 81-97)

Ivana Bjelovuk, Tanja Kesić, Milan Žarković
Stručni rad


Posjeta: 7.008 *