Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.11.1991.
  • Objavljen na Hrčku: 11.09.2019.

Sadržaj

Puni tekst

ECOVAST - European Council for the Village and Small Town (str. 15-16)

Michael Dower
Izlaganje sa skupa


Osnovne geografske osobine sjeverozapadne Hrvatske (str. 37-41)

Dragutin Feletar
Izlaganje sa skupa


Umjetnička topografija Križevaca - problem metodologije istraživanja (str. 43-47)

Žarko Domljan
Izlaganje sa skupa


Vinogradarske klijeti križevačke regije (str. 49-53)

Ksenija Marković
Izlaganje sa skupa


Drvene seoske crkve na području Hrvatske (str. 57-61)

Đurđica Cvitanović
Izlaganje sa skupa


ICAM - novi pristup revitalizaciji tradicijske baštine (str. 69-71)

Tihomira Stepinac Fabijanić
Izlaganje sa skupa


Neue Chancen für den ländlichen Raum (str. 77-78)

Armin Niemeyer
Izlaganje sa skupa


Funkcija i izgled sela (str. 79-79)

Funktion und Gestalt des Dorfes (str. 79-79)

Detlev Simons
Izlaganje sa skupa


Posjeta: 8.389 *