Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 03.12.1990.
  • Objavljen na Hrčku: 11.09.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Guste godine našeg profesora (str. 8-11)

Tonko Maroević
Uvodnik


Novi prijedlozi za slikarstvo kasne renesanse i baroka (str. 13-38)

Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak


Popis djela starih majstora objavljenih u radovima prof. dr. Grge Gamulina (str. 51-80)

Žarka Vujić, Ljiljana Kolešnik, Ivanka Reberski
Bibliografija


Oratorij-relikvijarij i deambulatorij crkve Sv. Ivana u Rabu (str. 81-91)

Miljenko Jurković
Izvorni znanstveni članak


Dubrovačka luža (str. 93-95)

Marija Planić-Lončarić
Izvorni znanstveni članak


Svod trogirske kapele: ranorenesansni dječji raj (str. 97-118)

Radovan Ivančević
Izvorni znanstveni članak


Iluminirani rukopisi otoka Hvara (str. 119-125)

Anđelko Badurina
Izvorni znanstveni članak


Jedna slika iz kruga Jana Gossaerta u Strossmayerovoj galeriji (str. 127-132)

Đuro Vanđura
Izvorni znanstveni članak


Značajno djelo Mateja Ponzoni-Pončuna u Istri (str. 133-135)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. godine (str. 137-149)

Vladimir Marković
Izvorni znanstveni članak


Drveni oltari iz XVII. stoljeća u župnoj crkvi Sv. Jurja u Brseču (str. 151-160)

Nina Kudiš
Izvorni znanstveni članak


Župna crkva Svih svetih i prepoštova kurija u Sesvetama (str. 161-171)

Đurđica Cvitanović
Izvorni znanstveni članak


Anton Lerchinger - freske u kapeli Majke Božje u Novoj Vesi u Zagrebu (str. 173-177)

Mirjana Repanić-Braun
Izvorni znanstveni članak


Oltar Gospe od Karmela u stolnoj crkvi u Korčuli (str. 179-183)

Alena Fazinić
Izvorni znanstveni članak


Tartaglin neoklasicizam (str. 193-197)

Andrej Žmegač
Izvorni znanstveni članak


Ana Deanović (1919. -1989.) (str. 202-202)

Tonko Maroević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Dr. Radmila Matejčić (1922. -1990.) (str. 203-204)

Ivanka Reberski
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 12.447 *