Skoči na glavni sadržaj

Medica Jadertina , Vol. 50 No. 2, 2020.

  • Datum izdavanja: 24.08.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 27.08.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Potencijalni rizici farmakološki izazvane hipoklorhidrije (str. 87-93)

Iva Canjuga, Dražen Zekanović, Neven Ljubičić, Tomislava Skuhala
Pregledni rad


Dysphagia: an overlooked symptom and the role of a speech-language pathologist (str. 95-100)

Dinah Vodanović, Tomislav Radošević, Zdravko Kolundžić
Pregledni rad


Utjecaj Feldenkrais metode na određena stanja (str. 101-104)

Ines Ivanković, Sonja Iža, Mia Krajina
Pregledni rad


Elektrofiziološki mehanizmi i biljezi aritmogeneze u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću srca (str. 105-115)

Anita Jukić, Zorislav Šušak, Damir Fabijanić
Stručni rad


Breast cancer epidemiology in young women (str. 125-127)

Ivan Erić, Anamarija Petek Erić, Stana Pačarić
Stručni rad


Does assisted reproductive technology increase adverse perinatal outcome in preterm twins ? A hospital based comparative study at a single tertiary center in Croatia (str. 129-135)

Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Petrana Beljan, Petra Sedinić, Mirta Šašić, Luka Matak
Stručni rad


Severe allergic reactions following administration of Sugammadex with low tryptase levels but positive skin prick test: a case report (str. 137-140)

Tomislav Ružman, Tatjana Šimurina, Boris Mraović, Nataša Ružman
Stručni rad


Perforacija stijenke maternice nakon upotrebe unutarmaterničnog uloška: prikaz slučaja i pregled literature (str. 141-147)

Sandra Radović, Ana Meyra Potkonjak, Ena Radić, Daren Lučinger, Lorita Mihovilović Prajz, Ante Vuković
Stručni rad


Posjeta: 8.285 *