Skoči na glavni sadržaj

Infektološki glasnik , Vol. 40 No. 1, 2020.

  • Datum izdavanja: 17.09.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 17.09.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj prethodne terapije statinima na težinu kliničke slike sepse iz opće populacije (str. 3-10)

Marija Križić, Iva Miškulin, Marija Santini, Bruno Baršić
Izvorni znanstveni članak


Usporedba nove brze metode Uroquattro HB&L™ s klasičnom fenotipskom metodom probira kliconoštva višestruko-otpornim organizmima u Kliničkom bolničkom centru Split, Hrvatska (str. 15-19)

Jelena Marinović, Anita Novak, Žana Rubić, Ivana Goić-Barišić, Marina Radić, Miroslav Barišić, Marija Tonkić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj prethodne terapije statinima na ishod liječenja sepse iz opće populacije (str. 20-34)

Iva Miškulin, Marija Križić, Marija Santini, Bruno Baršić
Pregledni rad


Krioglobulinemija i senzomotorna polineuropatija: prikaz bolesnika (str. 35-37)

Marija Sedlić, Gordana Sičaja, Krešimir Luetić, Hrvoje Budinčević
Stručni rad


Akutni diseminirani encefalomijelitis nakon ugriza pauka (str. 38-40)

Petra Bago Rožanković, Maristela Stojić, Jasna Badžak
Stručni rad


Posjeta: 6.894 *