Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 23.06.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2021.

Sadržaj

Puni tekst

PROCJENA I UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZIKOM UPORABOM HIJERARHIJSKE ANALIZE NEIZRAVNOGA SKUPA PODATAKA TIPA 1 I 2, PRIMJER PODZEMNOGA RUDNIKA KROMITA FARYAB (str. 17-17)

Mohammad Reza Ameri Siahuei, Mohammad Ataei, Ramin Rafiee, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak


PRAĆENJE KRETANJA GRANICE DVAJU FLUIDA U ZONI RASJEDA I DISKONTINUITETA S HETEROGENOM PROPUSNOŠĆU (str. 30-30)

Yousef Shiri, Hossein Hassani
Izvorni znanstveni članak


DUBINA PROMJENE TERMOKLINA NA OTOKU SUMBA NA TEMELJU PLANKTONSKIH SKLOPOVA FORAMINIFERA I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA EUTROFIKACIJU OD POSLJEDNJE DEGLACIJACIJE (~ 18 ka BP): PRELIMINARNA STUDIJA (str. 45-45)

Ryan Dwi Wahyu Ardi, Aswan Aswan, Khoiril Anwar Maryunani, Eko Yulianto, Purna Sulastya Putra, Septriono Hari Nugroho
Izvorni znanstveni članak


KARAKTERIZACIJA VODONOSNIKA I FIZIČKO-KEMIJSKA ANALIZA PODRUČJA DERA GHAZI KHAN, PUNJAB, PAKISTAN (str. 57-57)

Waqas Shafiq, Hadayat Ullah, Muhammad Zaheer, Mubashir Mehmood, Umer Farooq, M. Jehangir Khan, Saad Ahmed Mashwani, Sami Ullah
Izvorni znanstveni članak


ODREĐIVANJE ELEMENATA SUNČEVE ROTACIJE i, Ω I PERIODA OPAŽANJIMA SUNČEVIH PJEGA RUĐERA BOŠKOVIĆA 1777. GODINE (str. 98-98)

Mirko Husak, Roman Brajša, Dragan Špoljarić
Izvorni znanstveni članak


IZGLAĐENI MREŽNI SEIZMIČKI UČINAK PRIMIJENJEN ZA UPORABU ZEMLJIŠTA, STUDIJA SLUČAJA NA OTOKU KALIMANTAN, INDONEZIJA (str. 126-126)

Arifan Jaya Syahbana, Prahara Iqbal, Masyhur Irsyam, M. Asrurifak, Hendriyawan Hendriyawan
Prethodno priopćenje


GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA POTENCIJALNOGA KLIZIŠTA U PODRUČJU MAYOON, DISTRIKT HUNZA, GILGIT-BALTISTAN, PAKISTAN (str. 141-141)

Qasim ur Rehman, Waqas Ahmed, Muhammad Waseem, Sarfraz Khan, Asam Farid, Syed Husnain Ali Shah
Izvorni znanstveni članak


NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA MEHANIZMA LOMA STIJENE TE OVISNOSTI TOGA PROCESA O HOEK-BROWNOVU KRITERIJU LOMA mi (str. 165-165)

Sina Salajegheh, Kourosh Shahriar, Hossein Jalalifar, Kaveh Ahangari
Izvorni znanstveni članak


USPOREDBA IZMJERENIH I PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI ZA UMJETNO PRIPREMLJENE UZORKE KRUPNOZRNATOGA TLA (str. 178-178)

Patricia Živković, Mirela Burečić Šafran, Biljana Kovačević Zelić
Prethodno priopćenje


Posjeta: 10.842 *