Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 60. No. 1., 2021.

  • Datum izdavanja: 01.03.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 12.07.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Kardiometabolički rizik u gradske djece u Crnoj Gori - povezanost s pretilošću i spolom (str. 9-9)

Milica Martinović, Goran Belojević, Marina Jakšić, Nebojša Kavarić, Aleksandra Klisić
Izvorni znanstveni članak


Vrijednost refleksa treptaja u ranoj dijagnostici multiple skleroze (str. 15-15)

Lidija Dežmalj Grbelja, Ivan Mikula, Lejla Ćorić, Maristela Stojić, Vida Demarin
Izvorni znanstveni članak


Prognostička vrijednost topoizomeraze 2-alfa i B-Myb u ranom raku dojke liječenom adjuvantnom kemoterapijom (str. 24-24)

Ljubica Radmilović Varga, Natalija Dedić Plavetić, Paula Podolski, Davor Mijatović, Ana Kulić, Damir Vrbanec
Izvorni znanstveni članak


Prognostički čimbenici raka vulve (str. 32-32)

Ivana Miljanović-Špika, Maja Drežnjak Madunić, Zlatko Topolovec, Dajana Kujadin Kenjereš, Domagoj Vidosavljević
Izvorni znanstveni članak


Hibridni mikrokirurški i endovaskularni pristup u liječenju višestrukih moždanih aneurizmi: ilustrativni prikaz slučajeva i usporedba s podacima iz literature (str. 40-40)

Krešimir Rotim, Vladimir Kalousek, Bruno Splavski, Sanja Tomasović, Ante Rotim
Izvorni znanstveni članak


Uloga ultrazvučne elastografije u dijagnostici patoloških stanja testisa i skrotuma (str. 49-49)

Miroslav Muršić, Ivica Sjekavica, Marko Šimunović, Davor Ježek
Izvorni znanstveni članak


Liposarkom sjemenske vrpce - dijagnostički i terapijski izazov (str. 54-54)

Dimitrije Jeremić, Miloš Maletin, Saša Vojinov, Ivan Levakov, Dragan Grbić, Tanja Lakić, Sandra Trivunić Dajko
Izvorni znanstveni članak


Uloga salivarnog i serumskog CA125 i rutinskih nalaza krvi kod bolesnica sa zloćudnim tumorima jajnika (str. 62-62)

Ante Vuković, Krunoslav Kuna, Božana Lončar Brzak, †Vanja Vučičević Boras, Robert Šeparović, Mario Šekerija, Lada Šumilin, Valentina Vidranski
Izvorni znanstveni članak


Usporedba stvarnog profila lipida u bolesnika s dijabetesom tip 2 i preporuka iz smjernica (str. 67-67)

Mirac Vural Keskinler, Irem Bozkurt, Ozge Telci Caklili, Gunes Feyizoglu, Zeynep Gul, Asli Karsli, Aytekin Oguz
Izvorni znanstveni članak


Učinak položaja bolesnika na rane komplikacije indukcije spinalne anestezije u artroskopskoj operaciji koljena (str. 74-74)

Esra Kongur, Sedat Saylan, Ahmet Eroğlu
Izvorni znanstveni članak


Kvaliteta života promukle djece u Srbiji mjerena upitnikom Pediatric Voice-Related Quality of Life (PVRQOL) (str. 81-81)

Jasmina Stojanović, Branislav Belić, Ljiljana Erdevički, Svetlana Jovanović, Mirjana Jovanović, Sunčica Srećković
Izvorni znanstveni članak


Rani ishod masivnog plućnog krvarenja kod nedonoščadi u Tuzlanskom kantonu (str. 88-88)

Devleta Hadžić, Evlijana Zulić, Sabina Salkanović-Delibegović, Dženana Softić, Dženita Kovačević, Delila Softić
Izvorni znanstveni članak


Razlika u kvaliteti života nakon artroplastike zgloba kuka minimalno invanzivnim pristupom ili klasičnim pristupom (str. 95-95)

Mirela Vučković, Lana Ružić, Anton Tudor, Ivana Šutić
Izvorni znanstveni članak


Stajališta i navike adolescenata prema oralnome zdravlju u Hercegovini (str. 102-102)

Sanja Jurišić, Mladenka Vukojević, Vlatka Martinović, Mladen Ćubela, Zdenko Šarac, Zorana Ivanković, Ivona Musa Leko, Katarina Vukojević
Izvorni znanstveni članak


Akutno bubrežno oštećenje nakon operacija na otvorenom srcu (str. 126-126)

Anže Djordjević, Stamenko Šušak, Lazar Velicki, Miha Antonič
Pregledni rad


Neuobičajen klinički tijek neurosarkoidoze s razvojem hidrocefalusa (str. 135-135)

Dragana Jovanović, Dana Grujičić, Mihailo Stjepanović, Spasoje Popević, Milica Kontić, Violeta Vučinić Mihailović
Recenzija, Prikaz slučaja


Želučana metastaza infiltrativnog karcinoma dojke 22 godine nakon prve operacije - prikaz slučaja (str. 140-140)

Mohammad Hanafiah, Sabrilhakim Sidek, Soo Fin Low, Chai Soon Ngiu
Recenzija, Prikaz slučaja


Dijete s bolešću gustih depozita i smanjenom aktivnošću klasičnog puta komplementa (str. 145-145)

Ivana Trutin, Lea Oletić, Danica Galešić Ljubanović, Daniel Turudić, Danko Milošević
Recenzija, Prikaz slučaja


Odontomi: pedijatrijski prikaz slučaja i pregled literature (str. 152-152)

Tomislav Ćabov, Petra Nola Fuchs, Ana Zulijani, Lucija Ćabov Ercegović, Srđan Marelić
Recenzija, Prikaz slučaja


Ruptura uterusa u posljednjem trimestru nakon resekcije roga maternice zbog ektopične trudnoće (str. 155-155)

Vesna Košec, Marijo Čukelj, Ivka Djaković, Dražan Butorac
Recenzija, Prikaz slučaja


Mikrokirurško liječenje rijetkog slučajno nađenog intraventrikulskog meningeoma: prikaz slučaja i pregled relevantne literature (str. 160-160)

Marina Raguž, Ante Rotim, Tomislav Sajko, Mia Jurilj, Bruno Splavski, Krešimir Rotim
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 31.431 *