Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 60. No. 2., 2021.

  • Datum izdavanja: 01.06.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 13.10.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Učinkovitost ciklo-krioterapije i trans-skleralne dioda laser ciklo-fotokoagulacije u liječenju refraktornog glaukoma (str. 177-177)

Aleksandar Miljković, Nikola Babić, Vladimir Čanadanović, Sofija Davidović, Jelena Ljikar, Marija Vasin
Izvorni znanstveni članak


Troškovi transplantacije bubrega u Kliničkoj bolnici Merkur, Zagreb (str. 183-183)

Ivan Neretljak, Mario Sučić, Branislav Kocman, Mladen Knotek
Izvorni znanstveni članak


Naša iskustva s ultrazvučnom kontrastnom cistografijom (str. 190-190)

Karla Rubelj, Lea Oletić, Bernardica Valent Morić, Ivana Trutin
Izvorni znanstveni članak


Osjetilnost tabana i ravnoteža u bolesnika sa šećernom bolešću tip 2 s perifernom neuropatijom i bez nje (str. 200-200)

Eylem Tütün Yümin, Tülay Tarsuslu Şimşek, Yeşim Bakar
Izvorni znanstveni članak


Uloga antropometrijskih parametara i stupnja tjelesne aktivnosti u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom hospitaliziranih u Jedinici intezivne kardiološke skrbi (str. 208-208)

Zdravko Babić, Ivan Zeljković, Hrvoje Pintarić, Mislav Vrsalović, Marko Mornar Jelavić, Marjeta Mišigoj-Duraković
Izvorni znanstveni članak


Procjena citogenetskih oštećenja u oljuštenim gingivnim stanicama u bolesnika s kroničnim generaliziranim parodontitisom (str. 215-215)

Antonija Tadin, Lidia Gavić, Marija Roguljić, Mario Babić, Ivan Galić, Davor Želježić
Izvorni znanstveni članak


Presječna studija evaluacije znanja o hepatitisu B i C u populaciji studenata dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu (str. 230-230)

Jan Homolak, Deni Tomljanović, Milan Milošević, Domagoj Vražić, Mario Živković, Ivan Budimir, Borka Pezo Nikolić, Antonela Muslim, Neven Ljubičić, Marko Nikolić
Izvorni znanstveni članak


Učinak primarne argon laserske trabekuloplastike na sniženje intraokularnog tlaka i kvalitetu života u bolesnika s pseudoeksfolijacijskim glaukomom (str. 236-236)

Dušan Todorović, Tatjana Šarenac Vulović, Sunčica Srećković, Svetlana Jovanović, Nenad Petrović
Izvorni znanstveni članak


Hrvatska inačica upitnika Quality of Recovery (QoR-40): transkulturalna prilagodba i vrednovanje (str. 245-245)

Martina Miklić Bublić, Pavle Miklić, Petra Barl, Marijana Matas, Ante Sekulić
Izvorni znanstveni članak


Izolirana hipotiroksinemija majke i perinatalni ishod u Sjevernoj Makedoniji (str. 253-253)

Maja Avramovska, Borislav Karanfilski, Goran Dimitrov, Elena Dzikova, Ana Daneva Markova, Marija Hadzi Lega, Gligor Tofoski, Aleksandar Sikole
Izvorni znanstveni članak


Razvoj kapaciteta za testiranje na COVID-19 u Hrvatskoj: pokretanje međuodjelne jedinice COVID-19 u Kliničkome bolničkom centru Split (str. 258-258)

Nenad Kunac, Joško Bezić, Arijana Vuko, Željana Bašić, Ivan Jerković, Ivana Kružić, Toni Ljubić, Bernarda Lozić, Sanda Sardelić, Šimun Anđelinović
Izvorni znanstveni članak


Unos joda i funkcija štitnjače u dojilja i dojenčadi - istraživanje na području grada Zagreba (str. 267-267)

Marina Prpić, Maja Franceschi, Valentina Vidranski, Maria Andersson, Michael B. Zimmermann, Sandra Hunziker, Milan Milošević, Zvonko Kusić, Tomislav Jukić
Izvorni znanstveni članak


Poslijeoperacijska sustavna upala nakon velike abdominalne operacije ne mijenja analgetski učinak tramadola (str. 275-275)

Nenad Nešković, Saška Marczi, Dario Mandić, Boris Mraovic, Sonja Škiljić, Gordana Kristek, Hrvoje Vinković, Slavica Kvolik
Izvorni znanstveni članak


Procjena alergija na hranu i aditive u bolesnika s angioedemom, sindromom pekućih usta, heilitisom, gingivostomatitisom, oralnim lihenoidnim reakcijama i peroralnim dermatitisom (str. 281-281)

Iva Domić, Jozo Budimir, Ina Novak, Marinka Mravak-Stipetić, Liborija Lugović-Mihić
Izvorni znanstveni članak


Funkcionalna klasifikacija djece s cerebralnom paralizom u Krapinsko-zagorskoj županiji (str. 289-289)

Sunčica Martinec, Gordana Cesarec, Ana Marija Tomečak Krilić, Tomislav Radošević, Žarko Bakran, Vlatka Mejaški Bošnjak
Izvorni znanstveni članak


Procjena rizika u trudnoćama majki u dobi iznad 40 godina (str. 295-295)

Ana-Meyra Potkonjak, Ivka Djaković, Senka Sabolović Rudman, Lara Poljak, Vesna Košec
Izvorni znanstveni članak


Kognitivni i psihotični simptomi kod bolesnika s infratentorijalnom arahnoidnom cistom: prikaz slučaja (str. 308-308)

Maja Škarić, Branka Aukst Margetić, Anamarija Bogović Dijaković, Dalibor Karlović
Recenzija, Prikaz slučaja


Upotreba Erector spinae plane bloka i perineuralnog katetera pri operativnom liječenju razvojnog poremećaja kuka kod djece (str. 313-313)

Emil Bosinci, Svetolik Spasić, Maja Mitrović, Marija Stević, Irena Simić, Dušica Simić
Recenzija, Prikaz slučaja


Istodobna duboka venska tromboza i plućna embolija udružena s hipertireozom: prikaz slučaja (str. 316-316)

Josip Katić, Ana Katić, Karla Katić, Darko Duplančić, Mislav Lozo
Recenzija, Prikaz slučaja


Spontani nestanak nefunkcionalnog adenoma hipofize u mjesec dana: prikaz slučaja (str. 322-322)

Luka Komić, Ivan Kruljac, Gorana Mirošević, Petar Gaćina, Hrvoje Ivan Pećina, Vatroslav Čerina, Domagoj Gajski, Kristina Blaslov, Krešimir Rotim, Miljan Vrkljan
Recenzija, Prikaz slučaja


Dobroćudni multicistični peritonejski mezoteliom s oponašanjem ginekološke patologije (str. 325-325)

Ilija Alvir, Boris Bevanda, Damir Danolić, Ivica Mamić, Lucija Kostić, Angelina Starčević-Božović, Mario Puljiz
Recenzija, Prikaz slučaja


Netipični nalazi magnetske rezonancije u cerebralnoj adrenoleukodistrofiji: prikaz slučaja (str. 328-328)

Koray Koç, Arzu Canan, Pınar Koç, Kamil Karaali, Özgür Duman, Utku Şenol
Recenzija, Prikaz slučaja


Slučajan nalaz trostrukog uretera nađenog tijekom operacije cervikalnog karcinoma (str. 331-331)

Dražan Butorac, Ivka Djaković, Jasminka Malčić, Ljubomir Jokanović
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 22.688 *