Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 143 No. 9-10, 2021.

  • Datum izdavanja: 17.10.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 19.10.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio (str. 327-348)

Simeon Grazio, Darko Perović, Hana Skala Kavanagh, Tonko Vlak, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Frane Grubišić, Boris Božić, Neven Kauzlarić, Vide Bilić, Dalibor Karlović, Darko Ledić, Tatjana Nikolić, Ana Poljičanin, Branka Aukst Margetić, Dražen Kvesić, Ivan Škoro, Neven Ištvanović, Dubravka Sajković, Stipe Ćorluka, Diana Balen, Vanja Bašić Kes, Lovorka Grgurević, Karlo Houra, Marijana Lisak, Petra Margetić, Ivan Mikula, Tomislav Nemčić, Dijana Zadravec, Krešimir Rotim
Pregledni rad


Izvanbolničke upale pluća u djece (str. 349-366)

Neven Pavlov, Srđan Banac, Irena Bralić, Jasna Čepin Bogović, Ivana Goić Barišić, Biserka Čičak, Nada Kljaić, Blaženka Kljaić Bukvić, Iva Mihatov Štefanović, Ivan Pavić, Marija Radonić, Srđan Roglić, Vojko Rožmanić, Goran Tešović, Dorijan Tješić Drinković, Mirjana Turkalj
Pregledni rad


PCR-testiranje na SARS-CoV-2 u Domu zdravlja Zagreb-Centar u 2020. godini: pregled kriterija upućivanja i dobivenih rezultata (str. 367-374)

Ana Mašić, Maja Matleković, Mirna Čilić, Ana Vukić, Ana Marija Jurić, Antonia Sirovatka, Ino Kermc, Antonija Balenović
Izvorni znanstveni članak


Poremećaji glasa u djece – iskustvo jednog centra (str. 375-380)

Lana Kovač Bilić, Ivana Šimić, Dora Raguž, Mario Bilić
Izvorni znanstveni članak


Poboljšanje ventilacije u bolesnice s akutnim respiratornim distres sindromom stavljanjem u pronacijski položaj (str. 381-385)

Gordana Pavliša, Lidija Ljubičić, Luka Filipović-Grčić, Ira Fabijanić, Andreja Vukić Dugac, Gzim Redžepi, Miroslav Samaržija
Stručni rad


Utjecaj buke na sluh glazbenika (str. 386-392)

Krsto Dawidowsky, Valentino Potroško, Srećko Branica, Lana Kovač-Bilić, Barbara Dawidowsky, Ika Gugić-Radojković, Gorazd Poje
Stručni rad


Manometrija visoke rezolucije u dijagnostici bolesti jednjaka (str. 393-393)

Agata Ladić
Pismo uredniku


Doc. dr. sc. Ante Trošić, dr. med. 
[Pirovac, 4. 7. 1942. – Ettlingen, 2. 7. 2021.] (str. 394-394)

Branko Dmitrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 18.446 *