Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.02.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 15.02.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Last goodbye to our editor-in-chief prof. dr. sc. Marko Petrak (str. 0-0)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Konceptualna autonomija i semantički identitet u pravu EU-a: balansiranje na rubu između zastare i prestanka prava (str. 849-866)

Marianna Novotná, Jozef Štefanko
Izvorni znanstveni članak


Tumačenje ustava i ustavna konstrukcija formiranja vlade na Kosovu (str. 867-896)

Behar Selimi, Murat Jashari
Izvorni znanstveni članak


Doprinosi MOR-a jurisprudenciji međunarodnih tijela za ljudska prava (str. 897-920)

Elena Sychenko
Pregledni rad


Kriminalizacija okrutnog ponašanja prema životinjama u kontekstu: albanska perspektiva (str. 921-950)

Nita Shala, Avni Puka, Gianluigi Pratola
Pregledni rad


Posjeta: 4.247 *