Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 04.12.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 07.12.2023.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ DODAVANJA OTPADNE KORE ANANASA U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE SIROVE NAFTE TIJEKOM PROCESA POVEĆANJA ISCRPKA NAFTE (str. 39-39)

Samsol Samsol, Pauhesti Pauhesti, Havid Pramadhika, Muhammad Zainal Abidin, Onnie Ridaliani, Puri Wijayanti, Asri Nugrahanti
Izvorni znanstveni članak


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA SLOJEVITOSTI I ŠKRILJAVOSTI NA MEHANIČKO PONAŠANJE STIJENA METODOM DISKRETNIH ELEMENATA (str. 48-48)

Mahdi Aftabi, Kaveh Ahangari, Ali Naghi Dehghan
Prethodno priopćenje


UPRAVLJANJE HORIZONTALNIM TERENSKIM IZLUŽIVANJEM NA MONGOLSKIM LEŽIŠTIMA URANA (str. 60-60)

Oleh Khomenko, Dmytro Rudakov, Tsandgjav Lkhagva, Dariusz Sala, Valentyn Buketov, Roman Dychkovskyi
Izvorni znanstveni članak


PREDVIĐANJE STROJNOGA EPB-TBM BUŠENJA ALGORITMIMA KRIJESNICE I OPTIMIZACIJE ROJEM ČESTICA (str. 86-86)

Erfan Khoshzaher, Hamid Chakeri, Shahab Bazargan, Hamid Mousapour
Izvorni znanstveni članak


PRIMJENA NEUTRONSKE TOMOGRAFIJE U KEMIJSKOJ METODI POVEĆANJA ISCRPKA NAFTE UPOTREBOM BAGASE KAO SURFAKTANTA ZA ANALIZU DISTRIBUCIJE NAFTE U PJEŠČENJAKU BEREA (str. 95-95)

Rini Setiati, Fahrurrozi Akbar, Gabriel Prasucipto Karisma, Achmad Ramadhani, Setiawan Setiawan, Renato Aditya, Muhammad Taufiq Fathaddin, Sulistioso Giat Sukaryo, Bharoto Bharoto, Iwan Sumirat
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 2.499 *