Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 12.10.1984.
  • Objavljen na Hrčku: 12.08.2010.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 3-4)


Ostalo


Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857–1971., Djela JAZU, knjiga 54, Zagreb 1979. (str. 212-218)

Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja


Ljiljana Aleksić Pejković, Politika Italije prema Srbiji do 1870. godine. Beograd 1979, 390 (str. 228-231)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Govori protiv Turaka, Split 1983, str. 450 + ilustracije (str. 232-233)

Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja


Dorđe Mikić, Austro-Ugarska i Mladoturci 1908–1912, Banja Luka 1983, 359 (str. 234-235)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Ivo Perić, Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici, Dubrovnik 1983, 235 (str. 244-245)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska seljačka stranka, Izdavač »Globus« Zagreb, 1984, str. 419 (str. 246-251)

Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja


Filip Potrebica, Povijest vinogradarstva i podrumarstva u Požeškoj kotlini, Kutjevo 1982, 197. (str. 252-253)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Socialnaja struktura obščestva v XIX. veke. Moskva 1982, 368. (str. 265-266)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Ivo Perić, Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu, Split,1984, 168 (str. 267-268)

Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja


Historijski zbornik XXXVI, 1983, str. 361 (str. 275-277)

Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja


Dvadeseti svezak »Radova« Filozofskog fakulteta u Zadru (str. 278-281)

Radomir Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja


Arhivski vjesnik XXV, Zagreb 1982, str. 119 (str. 285-286)

Josip Lućić
Recenzija, Prikaz slučaja


Starohrvatska prosvjeta III, serija III, sv. 13, Split 1983, str. 243 (str. 287-289)

Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja


Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983, 285 str. (str. 292-294)

Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja


O revolucionarnim tradicijama Hrvatskog zagorja i Prigorja — od Gupca do Tita (str. 295-296)

Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja


O šezdesetoj godišnjici profesora Ivana Kampuša (str. 297-300)

Tomislav Raukar
Životopis


Posjeta: 44.172 *