Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.1984.
  • Objavljen na Hrčku: 26.04.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 1-2)

Uredništvo Etnološka tribina
Ostalo


Sadržaj (str. 3-4)

Uredništvo Etnološka tribina
Kazalo


Povijesne paralele hrvatske i slovenske etnologije (1848-1945) (str. 5-5)

Uredništvo Etnološka tribina
Uvodnik


Matija Murko in Antun Radić (Izhodišča za razpravo) (str. 42-42)

Slavko Kremenšek
Izvorni znanstveni članak


Those Other Books on Folk Life (str. 50-50)

Dunja Rihtman-Auguštin
Izvorni znanstveni članak


Customary Law, its Applications and Sudies of it up to the First Half of the 20th Century (str. 70-70)

Vesna Čulinović-Konstantinović
Izvorni znanstveni članak


Slovenska etnomuzikologija v letih 1848-1941 (str. 80-80)

Julijan Strajnar
Izvorni znanstveni članak


Forms of Ethnomusicological Activity in Croatia from 1848-1945 (str. 84-84)

Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak


The Life and Work of Ivan Milčetić (str. 96-96)

Lidija Nikočević
Pregledni rad


Matija Valjavec as a Folklorist (str. 107-115)

Marija Stanonik
Izvorni znanstveni članak


Štrekljeva zbirka ljudskih pesmi ob prelomu stoletja (str. 125-125)

Marko Terseglav
Izvorni znanstveni članak


New Research into the Ethnographic Activity of Josip Lovretić (str. 135-135)

Manda Svirac
Izvorni znanstveni članak


Kata Jajnčerova, the Author of the Monograph of Trebarjevo (str. 141-141)

Olga lastrić
Pregledni rad


Ethnographic Data Recorded by Pavlina Bogdan Bijelić (str. 146-146)

Zorica Šimunović-Petrić
Pregledni rad


Sources for the Ethnography of Istria between 1848 and 1945 (str. 170-170)

Josip Miličević
Izvorni znanstveni članak


Etnološko delo amerikanista Ivana Benigarja (str. 171-177)

Zmago Šmitek
Izvorni znanstveni članak


Our Explorers Outside of Europe (str. 184-184)

Aleksandra-Sanja Lazarević
Pregledni rad


Food as Subject in Zbornik za narodni život i običaje (str. 190-190)

Libuše Kašpar
Prethodno priopćenje


Prikazi i vijesti (str. 199-212)

Branko Đaković, Ana Mlinar, Vesna Turčin, Olga Supek-Zupan, Ksenija Marković, Zorica Šimunović-Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 41.341 *