hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0351-1944 (Tisak)
ISSN 1848-9540 (Online)
UDK: 39(497.5)(058)
https://doi.org/10.15378/1848-9540
Kontakt: Hrvatsko etnološko društvo /
Croatian Ethnological Society
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu /
Department of Ethnology and Cultural Anthropology,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of Zagreb
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
tel. + 385 (0)1 4092 232
Email:
Url: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina
Izdavač: Hrvatsko etnološko društvo i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/
 
Upute za autore (522 KB)
Upute za reference (219 KB)
Upute recenzentima (36 KB)
Impressum (113 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (272 KB)

1.3

2020CiteScore

 


84th percentile


Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank

Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema. Časopis objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave, te prikaze knjiga.

Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i inovativnih tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet za složenost suvremenih svjetova.

Etnološka tribina je forum raznih etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturnoantropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim postsocijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja s obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji.

U skladu s misijom Etnološka tribina nedavne je brojeve posvetila promicanju suvremenih tema poput postsocijalizma, tranzicije, migracija, identiteta, medikalizacije zdravstvene skrbi, konceptu kulturne baštine, indigenim pravima i dokumentarnom etnografskom filmu, politikama oblikovanja hodočasničkih odredišta, etici, neoliberalizmu, radu, ekonomskoj krizi, siromaštvu, beskućništvu…

Glavne urednice: Melanija Belaj (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i Senka Božić-Vrbančić (Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru)

Uredništvo: Olga Orlić (Institut za antropologiju, Zagreb), Tanja Petrović (Institut za studije kulture i sjećanja, ZRC SAZU, Ljubljana), Tihana Petrović Leš (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Međunarodno uredništvo: Ulf Brunnbauer (Regensburg), Ildiko Erdei (Beograd), Monica Heintz (Paris), Monica Heller (Toronto), Maja Povrzanović Frykman (Malmö), Michaela Schäuble (Bern), Mitja Velikonja (Ljubljana)

Izdavačko vijeće: Gábor Barna (Szeged), Vitomir Belaj (Zagreb), Marta Botíková (Bratislava), Tanja Bukovčan (Zagreb), Eugene A. Hammel (Berkeley), Krista Harper (Amherst), Višnja Huzjak (Velika Gorica), Kruno Kardov (Zagreb), Carolin Leutloff-Grandits (Frankfurt (Oder)), José Mapril (Lisabon), Neill Martin (Edinburgh), Aleksandra Muraj (Zagreb), Thomas Reuter (Melbourne), Olga Supek (Zagreb), Leonilda Vidović-Begonja (Split), Zorica Vitez (Zagreb), Meglena Zlatkova (Plovdiv)

Uredništvo Etnološke tribine vodi se Standardom uredničkog rada i COPE standardom koje preporuča Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/znanost/znanstvena-infrastruktura/znanstveno-izdavacka-djelatnost/146). S posebnom pažnjom Uredništvo će procjenjivati pojave poput dvostruke predaje rada i plagijarizma te ih kao oblike akademski nečasnog ponašanja procesuirati u skladu s COPE standardima.

Radovi zaprimljeni u časopis prolaze unutarnju uredničku recenziju te najmanje dvije anonimne vanjske recenzije. Časopis donosi odluku o zaprimanju rada i stavljanju u proceduru u roku od 30 radnih dana, o čemu obavještava autora. Proces recenzije i revizije u prosjeku traje najmanje 4 mjeseca. Po završetku recenzijskog postupka autor će biti obaviješten o prihvaćanju rada za objavu. Točan datum objavljivanja ovisi i o ukupnom broju zaprimljenih i prihvaćenih radova.

Etnološka tribina zaprima radove kroz sustav za uređivanje časopisa (Open Journal Systems) na koji se pristupa putem mrežne stranice: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina.

Etnološka tribina je indeksirana i dostupna u: Anthropological Index Online, Anthropological Literature, CEEAS – Central & Eastern European Academic Source, CEEOL, DOAJ – Directory of Open Access Journals, DRJI, EBSCO – Anthropology Plus, ERIH PLUS, ESCI – Emerging Sources Citation Index (WoSCC), Hrčak, International Bibliography of Social Sciences, MLA Directory of Periodicals, ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest Social Science Database, ProQuest Sociology Collection, ProQuest Sociology Database, RILM Abstracts of Music Literature, Scopus, Ulrich's.

Časopis podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1970

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Sociologija; Etnologija i antropologija;

Uključen u Hrčak: 8. 5. 2008.

Prava korištenja: Etnološka tribina je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa je u cijelosti besplatno dostupan.
Radovi se smiju koristiti sukladno licenci CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Časopis autorima ne naplaćuje slanje i objavu radova.Arhiva

2020  
  Vol. 50   No. 43
2019  
  Vol. 49   No. 42
2018  
  Vol. 48   No. 41
2017  
  Vol. 47   No. 40
2016  
  Vol. 46   No. 39
2015  
  Vol. 45   No. 38
2014  
  Vol. 44   No. 37
2013  
  Vol. 43   No. 36
2012  
  Vol. 42   No. 35
2011  
  Vol. 41   No. 34
2010  
  Vol. 40   No. 33
2009  
  Vol. 39   No. 32
2008  
  Vol. 38   No. 31
2007  
  Vol. 37   No. 30
2006  
  Vol. 36   No. 29
2005  
  Vol. 34-35   No. 27-28
2003  
  Vol. 33   No. 26
2002  
  Vol. 32   No. 25
2001  
  Vol. 31   No. 24
2000  
  Vol. 30   No. 23
1999  
  Vol. 29   No. 22
1998  
  Vol. 28   No. 21
1997  
  Vol. 27   No. 20
1996  
  Vol. 26   No. 19
1995  
  Vol. 25   No. 18
1994  
  Vol. 24   No. 17
1993  
  Vol. 23   No. 16
1992  
  Vol. 22   No. 15
1991  
  Vol. 21   No. 14
1990  
  Vol. 20   No. 13
1989  
  Vol. 19   No. 12
1988  
  Vol. 18   No. 11
1987  
  Vol. 17   No. 10
1986  
  Vol. 16   No. 9
1985  
  Vol. 15   No. 8
1984  
  Vol. 13-14   No. 6-7
1983  
  Vol. 11-12   No. 4-5
1982  
  Vol. Sonderausgabe_PANON   No. 0
  Vol. Posebni otisak_PANON   No. 0
1980  
  Vol. 10   No. 3
1979  
  Vol. 9   No. 2
1978  
  Vol. 7-8   No. 1
1976  
  Vol. 5 i 6_Izvješća   No. 0
1974  
  Vol. 4_Izvješća   No. 0
1972  
  Vol. 3_Izvješća   No. 0
1971  
  Vol. 2_Izvješća   No. 0
1970  
  Vol. 1_Radovi   No. 0
Posjeta: 874.178 *