Skoči na glavni sadržaj

Osječki matematički list , Vol. 11 No. 2, 2011.

  • Datum izdavanja: 03.05.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 03.05.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Comparison of the quantitative effects of classical model of loan (str. 91-106)

Bojan Kovačić, Bojan Radišić
Stručni rad


Pravila djeljivosti (str. 107-112)

Divisibility rules (str. 107-112)

Bernadin Ibrahimpašić, Senka Ibrahimpašić, Dragana Kovačević, Alma Šehanović
Stručni rad


Kamatni račun (str. 113-126)

Interest Calculus (str. 113-126)

Mirta Benšić, Goran Benšić
Stručni rad


A mathematical model for unemployment (str. 127-136)

Nikolina Aračić, Igor Pažanin
Stručni rad


Posjeta: 74.895 *