Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.09.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 21.12.2012.

Sadržaj

Puni tekst

SOCIJALNA PEDAGOGIJA-PITANJA IDENTITETA (str. 1-6)

Slobodan Uzelac
Stručni rad


ZNANSTVENO-TEORIJSKA UTEMELJENOST IDENTITETA SOCIJALNE PEDAGOGIJE (str. 7-20)

Josipa Bašić, Ljiljana Mikšaj-Todorović, Milko Mejovšek
Pregledni rad


MJESTO I ULOGA SOCIJALNE PEDAGOGIJE DANAS (str. 21-24)

Nivex Koller-Trbović
Stručni rad


KAKO SAM GRADILA PROFESIONALNI IDENTITET (str. 47-50)

Nevenka Milaković Veršić
Stručni rad


OBILJEŽJA PROFESIONALNOG DJELOVANJA SOCIJALNIH PEDAGOGA U UVJETIMA TRANZICIJE (str. 51-56)

Zoran Šućur, Antonija Žižak
Stručni rad


SOCIJALNO PEDAGOŠKI PROGRAMI: UVJET ZA KOMUNIKACIJU IZMEĐU STRUKE I JAVNOSTI (str. 57-64)

Ljiljana Mikšaj-Todorović, Aleksandar Buđanovac
Stručni rad


RAD DEFEKTOLOGA SOCIJALNIH PEDAGOGA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA RIJEKE (str. 73-76)

Lenka Cimperman, Stela Kalember, Sanda Šoić, Vesna Žilić
Stručni rad


OKVIRNI PROGRAM PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (str. 77-82)

Sanja Habjanec-Martinović, Dubravka Marušić
Stručni rad


SOCIJALNI PEDAGOG U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (str. 89-91)

Đurđica Kolarec
Stručni rad


NOVE FORME I PODRUČJA DJELOVANJA SOCIJALNIH PEDAGOGA (str. 93-104)

Nivex Koller-Trbović
Stručni rad


EMOCIONALNI PROBLEMI DJECE I MLADEŽI I ŠKOLSKI USPJEH (str. 105-110)

Snježana Dautović
Stručni rad


EVALUACIJA PROGRAMA TRENINGA SOCIJALNIH VJEŠTINA (str. 111-118)

Martina Ferić, Valentina Kranželić
Stručni rad


ULOGA STRUČNOG TIMA I SOCIJALNOG PEDAGOGA U ODGOJNOM ZAVODU TUROPOLJE (str. 135-138)

Snježana Maloić
Stručni rad


POJAVA ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA KOD DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str. 139-145)

Marija Koren-Mrazović
Stručni rad


Posjeta: 35.482 *