Skoči na glavni sadržaj

Defektologija , Vol. 2 No. 2, 1966.

  • Datum izdavanja: 17.10.1966.
  • Objavljen na Hrčku: 19.09.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Metodologija verbotonalnog sistema (str. 3-17)

Petar Guberina
Stručni rad


Verbotonalna audiometrija (str. 18-22)

Mirko Krapeš, Branka Jukić
Stručni rad


Uloga verbotonalne audiometrije u audiologiji (str. 23-28)

Mihovil Pansini
Stručni rad


Značaj inteligencije kod utvrđivanja slušnog praga (str. 29-33)

Ljubomir Ličenoski, Asparuh Tasevski
Stručni rad


Pokušaj tumačenja anatomske podloge transfera (str. 34-36)

Jelena Krmpotić
Stručni rad


Uloga napetosti u rehabilitaciji sluha i govora (str. 37-42)

Jugoslav Gospodnetić
Stručni rad


Artikulacijska optimala glasa (str. 43-48)

Ivo Škarić
Stručni rad


Tih i mek glas kod bolesnika od otoskleroze (str. 49-55)

Mihovil Pansini, T. Saletto, B. Jukić, M. Sekso
Stručni rad


Elektronički uređaji verbotonalnog sistema (str. 56-59)

Vinko Arambašin, Branko Leskovar
Stručni rad


Slušno polje i određivanje slušne proteze (str. 60-70)

Mirjana Simić
Stručni rad


Problem lateralizacije u dijagnostici i rehabilitaciji sluha (str. 71-77)

Slavčo Keramitčievski, Ljiljana Miceva
Stručni rad


Psihofiziološke osnove demutizacije (str. 78-84)

Slavčo Keramitčievski
Stručni rad


Važnost relativnog pomaka vremena za percepciju govora (str. 85-89)

Agneza Šimunović
Stručni rad


Uloga kineziterapije u surdopedagoškoj nastavi (str. 132-139)

Desimir Ristović
Stručni rad


Slušno-govorna metoda u školama za gluhu djecu (str. 140-145)

Petar Matijašević
Stručni rad


Profesionalna rehabilitacija gluhih u SR Hrvatskoj (str. 158-162)

Sulejman Mašović, Dane Knežević
Stručni rad


Zapošljavanje gluhih u Zagrebu (str. 163-168)

Sulejman Mašović
Stručni rad


Uloga i zadaci Saveza gluvih Jugoslavije u rehabilitaciji gluvih lica (str. 169-175)

Jovan Odavić, Dane Knežević
Stručni rad


Posjeta: 17.016 *