Skoči na glavni sadržaj

Defektologija

logo Defektologija

Časopis Defektologija sadrži znanstvene i stručne radove s područja defektologije. Program časopisa je širok i raznovrstan, kao što su upravo tako raznovrsna i široka područja defektologije. Prema tome, časopis donosi radove koji se bave fenomenima u razvoju ličnosti osoba sa smetnjama u psihosomatskom razvoju i njihovim rehabilitacijskim mogućnostima sa specijalopedagoškog i specijalnopsihološkog stajališta, kao i sa šireg sociološkog, biološko-medicinskog, profesionalnog i pravnog aspekta. Časopis sadrži teorijske i znanstveno-istraživačke radove domaćih i stranih stručnjaka, stručne radove te radove s područja disciplina koje se obrađuju u nastavi visokoškolskih ustanova za obrazovanje defektologa odnosno specijalnih pedagoga. Dakako, Defektologija donosi referate i prijevode strane stručne literature, kritičke osvrte, stručne bibliografske prikaze domaćih i stranih recentnih izdanja te razne stručne vijesti i potrebne informacije. Osnivač časopisa Defektologija je Visoka defektološka škola, koja je osnovana 1962. godine u Zagrebu kao samostalna visokoškolska nastavna i znanstvena ustanova za obrazovanje nastavnika i profesora defektologa, odnosno defektologa s višom i visokom stručnom spremom. 29. siječnja 1965. godine Visoka defektološka škola na svojoj redovnoj sjednici donijela je odluku o izdavanju časopisa pod nazivom Defektologija. Časopis izlazi dva puta godišnje s iznimkom perioda od 1966. do 1968. godine kada izlazi četiri puta godišnje te 1991. i 1992. godine kada izlazi tri puta godišnje. Pod nazivom Defektologija izlazi sve do 1995. godine kada ga nasljeđuje časopis Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja.

  • Recenzija: bez recenzije
  • Prva godina izlaženja: 1965.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Društvene znanosti, Temeljne medicinske znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
  • Uključen u Hrčak: 03.07.2013.