Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Pomorski zbornik

logo Pomorski zbornik

Pomorski zbornik – Journal of Maritime and Transportation Sciences multidisciplinarni je znanstveni časopis pod izdavaštvom Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva. Redovito izlazi od 1963. godine s učestalošću od dva broja godišnje. Unutar izdavačkog opsega časopisa obuhvaćene su sljedeće okvirne cjeline: • brodogradnja • ekonomika u pomorstvu i prometu • elektronika u pomorstvu i prometu • geologija mora i podmorja • inteligentni transportni sustavi • intermodalni i multimodalni transport/promet • kartografija • logistika u prometu • navigacija • navigacijski informacijski sustavi • održivi razvoj u prometu/ održivi transport • sigurnost na moru • pomorsko i prometno pravo • suvremene transportne i pomorske tehnologije • tehnologija prometa • transportna infrastrukturu, suprastruktura i oprema • turizam • unutarnji plovni putovi • zaštita okoliša, mora i priobalja Časopis tematski pokriva i ostala područja tehničkih, društvenih i prirodnih znanosti koja se odnose ili su multidisciplinarno i/ili interdisciplinarno povezana s pomorstvom, transportom i prometom. Unutar Pomorskog zbornika objavljuju se standardizirane kategorije znanstvenih radova, stručni radovi, kratka priopćenja, novosti, osvrti, kongresna priopćenja i prikazi.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, neanonimna recenzija, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1963.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Pravo, Ekonomija, Tehnologija prometa i transport, Brodogradnja, Geofizika, Geologija
  • Uključen u Hrčak: 19.04.2010.
  • Prava korištenja: Izjava o otvorenom pristupu Časopis Pomorski zbornik njeguje tematsku i disciplinarnu otvorenost. Time se omogućuje slobodan pristup, pretraživanje, čitanje, preuzimanje i ostalo zakonsko korištenje. Časopis Pomorski zbornik objavljuje dva puta godišnje tematske brojeve. Također, svake dvije godine objavljuje specijalno izdanje: Conference Proceedings- Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Izdavanje časopisa se financira sredstvima Primorsko-goranske županije. Naknada Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja ili objavljivanja radova. Časopis podržava otvoreni pristup, što znači da je cijeli sadržaj slobodno dostupan bez naplaćivanja korisnicima ili njihovim institucijama. Postupak zaprimanja radova Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise na engleskom jeziku. Svi rukopisi prolaze prvu uredničku provjeru u cilju procjene udovoljava li rukopis znanstvenim i uredničkim standardima časopisa, te uklapa li se u ciljeve i teme časopisa. Nakon odobrenja urednika, rukopisi podliježu dvostrukoj recenziji. Nakon zaprimljenih recenzija autori uz novu verziju rukopisa Uredništvu trebaju dostaviti i popratno pismo u kojem navode koje su prijedloge recenzenata uvažili i kako, a koje eventualno nisu (uz obrazloženje i argumentaciju). Uredništvo šalje novu ispravljenu verziju rukopisa i popratno pismo recenzentima koju odlučuju prihvaćaju li članak u takvom obliku. Konačnu odluku o prihvaćanju članka za objavu donosi glavni urednik. Svi radovi koje autori šalju na engleskom jeziku lektorirani su i uređeni od strane izvornog govornika ili profesionalnog lektora, kako bi se uklonile greške u pisanju i gramatici, te po mogućnosti u stilu pisanja. Plagijarizam Plagijat je oblik piratstva koje uključuje neovlaštenu uporabu ili oponašanje jezičnih obrazaca (prikaza, slika ili tablica) i tuđih misli te predstavljanje istih kao vlastiti izvorni rad a da se ne traži dopuštenje ili navede autor izvornoga sadržaja. Plagijat obično uključuje korištenje tuđih materijala, ali se može odnositi i na umnožavanje vlastitih prethodno objavljenih istraživanja bez navođenja istoga (što se katkada naziva samoplagijatom ili dvostrukim objavljivanjem). (Council of Science Editors. Sample correspondence; Dostupno na: http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335 Pristupljeno:23.02.2022.) Licenca i autorsko pravo Časopis Pomorski zbornik djeluje pod licencom CC BY-NC (Attribution, Non Commercial). Autori zadržavaju autorsko pravo i prava objavljivanja svih članaka i sadržaja pod svojim imenom objavljenih u Časopisu, dokle god poštuju pravilno citiranje objavljenog članka. U slučaju prestanka izdavanja časopisa, izdani brojevi časopisa biti će trajno očuvani na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak