Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Croatica Christiana periodica

logo Croatica Christiana periodica

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP), časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biskup, B. Duda, T. J. Šagi-Bunić, F. Šanjek i J. Turčinović) s nakanom da potaknu istraživanja hrvatske crkvene povijesti i religiozne kulture te objavljuju građu i historiografske radove u cilju sustavne i znanstveno utemeljene povijesti Crkve u Hrvata. CCP, koji uređuje Institut za crkvenu povijest, a izdaje Kršćanska sadašnjost iz Zagreba, podijeljen je u više tematskih cjelina čiju okosnicu čine rubrike „Rasprave i prilozi“, „Prikazi i recenzije“ te se povremeno pojavljuju ”Kronika“ i ”In memoriam”. i CCP je otvoren suradnji crkvenih i svjetovnih, domaćih i inozemnih znanstvenika. Od 1979. redovito izlazi dvaput godišnje. Iznimna pozornost posvećuje se crkvenoj topografiji, toponomastici, povijesti redova i redovničkih instituta, odnosi Hrvata i Apostolske Stolice (papa), ulozi Crkve u razvoju hrvatskog školstva, proučavanju sakralne baštine, stoljetnom sudjelovanju Hrvata u europskim integrativnim procesima (Herman Dalmatin, Ivan Stojković, Andrija Jamometić, Vinko Paletin i dr.). Godine 1999. tiskan je dvobroj 43-44 na 638 stranica s analitičkim kazalom osobnih i zemljopisnih kao i iscrpnim predmetnim kazalom, a 2013. godine je tiskan ”Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977. 2012.)”.Časopis objavljuje i tekstove na stranim jezicima i referira se u stranim edicijama.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Povijest, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 23.02.2007.
  • Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.
Arhiva

Posjeta: 1.915.842 *