Skoči na glavni sadržaj

Croatica Christiana periodica , Vol. 39 No. 75, 2015.

  • Datum izdavanja: 30.06.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 01.09.2015.

Sadržaj

Puni tekst

RELIGIOUS ELEMENTS IN THE CHARTERS OF KOSAČA FAMILY SENT TO DUBROVNIK (str. 17-35)

Dijana KORAĆ
Izvorni znanstveni članak


PAPA URBAN VIII. I HRVATI – TRAGOM INDULGENCIJE HRVATSKOJ BRATOVŠTINI SV. JURJA I TRIPUNA U MLECIMA (1640.) (str. 73-88)

Juraj BALIĆ - Lovorka ČORALIĆ -
Izvorni znanstveni članak


KATOLIČKA CRKVA U RATU U BOSNI I HERCEGOVINI 1992. – 1995. (str. 197-227)

Jure KRIŠTO
Izvorni znanstveni članak


Savo Marković, Stanovništvo srednjovjekovnog Bara, Perast, 2014. (str. 232-233)

Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja


Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Slavonski Brod, 2013. (str. 234-235)

Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja


Povijest Češke. Od seobe Slavena do suvremenog doba, Zagreb, 2014. (str. 238-241)

Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja


Povijesni prilozi, god. XXXII, br. 46, Zagreb, 2014. (str. 253-254)

Ana BIOČIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja


PRIMLJENE PUBLIKACIJE (str. 262-267)

Marijan BIŠKUP
Ostalo


AUTORI PRILOGA (str. 268-268)


Ostalo


SADRŽAJ (str. 269-273)


Ostalo


Posjeta: 22.052 *