Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

Utjecaj rašljavosti stabala crnoga bora na proizvodnost harvestera

Dinko Vusić orcid id orcid.org/0000-0001-5594-1092 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Svetošimunska 25, HR-10 000 Zagreb, HRVATSKA
Nikola Rukavina ; »Hrvatske šume« d.o.o., UŠP Gospić, Budačka 23, HR–53 000 Gospić


Puni tekst: hrvatski pdf 926 Kb

str. 37-43

preuzimanja: 393

citiraj


Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja strojne sječe i izradbe drva harvesterom Timberjack 870 u šumskoj kulturi crnoga bora s posebnim naglaskom na utjecaj rašljavosti stabala na proizvodnost rada.
Utrošci su vremena snimljeni kronometrom, povratnom metodom i pridruženi prsnim promjerima posječenih i izrađenih stabala.
Na posebnom je uzorku stabala mjerena dimenzija izrađenoga drva radi transformacije praćene jedinice mjerenja (prsni promjer stabla) u neto obujam. Ovisnost neto obujma o prsnom promjeru stabla istražena je regresijskom analizom.
Utrošci su vremena pojedinih radnih zahvata svrstani u tri jasno odvojene sastavnice: kretanje vozila, sječa stabla, izradba drva.
Provedena je regresijska analiza ovisnosti utrošaka vremena radnih sastavnica o neto obujmu stabla, pri čemu za kretanje vozila i sječu stabla nije utvrđena ovisnost, dok je za izradbu utvrđena srednja ovisnost. Parovima podataka neto obujma stabala (vnet) i utrošaka vremena za izradbu (ti) pridružene su kvalitativne varijable pravnosti/rašljavosti stabala te je provedena multipla regresijska analiza uz jaku korelaciju podataka (R = 0,5964).
Konstruiran je model proizvodnosti oblika: Vh = (60* vnet)/1,26*(tv+ts+ti) [m3/h],s preuzetim faktorom dodatnoga vremena (26 % od efektivnoga vremena) iz prethodnih istraživanja (Krpan i Poršinsky 2002). Utrošci su vremena kretanja vozila i sječe stabala medijane snimljenih podataka.
Primjenom je modela ustanovljeno smanjenje proizvodnosti zbog rašljavosti stabala u rasponu od 70 % za stabla prsnoga promjera 10 cm do 50 % za stabla promjera 40 cm u odnosu na pravna staba istoga prsnoga promjera.

Ključne riječi

strojna sječa; harvester Timberjack 870; proizvodnost; rašljavost stabla

Hrčak ID:

69519

URI

https://hrcak.srce.hr/69519

Datum izdavanja:

24.12.2010.

Posjeta: 990 *