Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 24.12.2010.
  • Objavljen na Hrčku: 21.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

2011. – Međunarodna godina šuma (str. 1-2)

Marijan Šušnjar
Uvodnik


Vučne značajke skidera pri privlačenju drva niz nagib (str. 3-14)

Marijan Šušnjar, Andreja Bosner, Tomislav Poršinsky
Izvorni znanstveni članak


Informacija o organizacijskoj kulturi u hrvatskom šumarstvu (str. 15-26)

Mario Šporčić, Matija Landekić, Vencl Vondra, Zvonimir Anić
Izvorni znanstveni članak


Značajke kore podravske crne johe (str. 27-36)

Igor Stankić, Saša Kovač, Tomislav Poršinsky
Prethodno priopćenje


Utjecaj rašljavosti stabala crnoga bora na proizvodnost harvestera (str. 37-43)

Dinko Vusić, Nikola Rukavina
Prethodno priopćenje


Razvoj modela sigurnosne odgovornosti u privatnom šumarskom sektoru (str. 45-52)

Matija Landekić
Pregledni rad


Programski paket za projektiranje javnih i šumskih prometnica »ROADPAC« (str. 53-64)

Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Ivica Papa
Pregledni rad


Pregled europskih normi za drvno iverje (str. 75-82)

Dinko Vusić, Zdravko Pandur
Pregledni rad


Posjeta: 10.321 *