Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Oralna higijena i stanje parodonta u pacijenata s mostovima od srebro-paladijske (Ag-Pd) slitine nakon razdoblja od 2 godine

Jasmina Stipetić ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Tomislav Ivaniš ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Asja Čelebić ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Adnan Ćatović ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Tihomir Kuna ; Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Sanja Šegović ; Zavod za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, HrvatskaSažetak

Svrha ovog istraživanja bila je pratiti stupanj plak i gingivnog indeksa u pacijenata s unilateralnim fiksnim protetskim radovima izrađenim od Ag-Pd slitine i to na nosačima mosta i na homolognim zubima u dva vremenska intervala: nakon 14 dana i nakon 2. godine nošenja mostova. Također je svrha rada bila izmjeriti dubinu džepova i recesiju gingive nakon dvije godine nošenja mostava te ujedno uporediti nosače mostova i homologne zube. Od 137 pacijenata na kontrolni pregled nakon 2 godine odazvalo ih se 102, kojima je pregledano ukupno 266 zuba nosača i homolognih zuba. Sedam nosača mosta nije bilo moguče komparirati s homolognim zubima jer je u dvogodišnjem razdoblju izvađeno 6 homolognih zuba. U rezultatima su zabilježene visoke vrijednosti i za plak indeks i za gingivni indeks i pregledom nakon 14 dana i pregledom nakon dvije godine, i to: P.I.=1,51 na nosačima mosta i 1,28 na homolognim zubima nakon 14 dana, a 1,78 na nosačima mosta i 1,37 na homolognim zubima nakon dvije godine; G.L= 0,98 na nosačima i 0,75 na homolognim zubima nakon 14 dana, a 1,38 na nosačima i 0,95 na homolognim zubima nakon 2 godine. Porast P.I. u razdoblju od 2 godine nije bio statistički znatan, no porast G.I. bio je statistički znatan (p<0,01) i na nosačima i na homolognim zubima (p<0,05). Nakon dvije godine uporedbom homolognih zuba i zuba nosača ustanovljeno je da su i P.I. i G.I. bili znatno veči (p<0,01) na nosačima mosta nego na homolognim zubima. Dubina džepova nakon 2 godine iznosila je prosječno 2,9 mm na nosačima mosta i bila je znatno (p<0,01) veća nego na homolognim zubima, na kojima je izmjerena prosječna dubina od 2,1 mm. Retrakcija gingive zabilježena je u 23% zuba nosača, a na tim zubima prosječno je iznosila 0,95 mm. Korelacije između P.I. i G.I. bile su veće nakon razdoblja od dvije godine (0,71) nego nakon 14 dana (0,58). Zaključeno je da je potrebno pacijente dodatno educirati o oralnoj higijeni s fiksnim protetskim radom i češće praviti kontrolne preglede stanja mosta i njegove higijene.

Ključne riječi

protetski most; zubi nosači; homologni zubi; plak indeks; gingivni indeks; retrakcija gingive

Hrčak ID:

97621

URI

https://hrcak.srce.hr/97621

Datum izdavanja:

15.6.1999.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 565 *