Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Dentometrijske karakteristike ispitanika s primarnom kompresijom

Vesna Gaži-Čoklica ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Asja Miličić ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Mladen Šlaj ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Sonja Gabrić ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Senka Rajić ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: engleski pdf 8.930 Kb

verzije

str. 243-250

preuzimanja: 421

citiraj


Sažetak

Provedeno je usporedno istraživanje dentometrijskih odlika
sjekutiča u gornjoj i donjoj čeljusti s ciljem utvrđivanja uloge veličine
navedenih zubi u procesu nastajanja primarne kompresije.
Istraživanje je obuhvatilo 200 ispitanika (140 ženskih i 60 muških)
s primarnom kompresijom i 100 eugnatih ispitanika (48 ženskih
i 52 muška) koji su poslužili kao kontrolna skupina. Odabir je učinjen prema slijedećim mjerilima: zbijeni postav sjekutiča, završena mijena zubi, neutralni međučeljusni odnos (Kl I), odsutnost neke druge ortodontske anomalije. Dob je ograničena na 14 godina, kako bi se izbjegao mogući utjecaj tercijarne kompresije. Istraživanje je provedeno pomičnom kliznom mjerkom s točnošću od 0,5 mm na sadrenim odljevima gornjih i donjih čeljusti, a izmjereni su meziodistalni promjeri svih gornjih i donjih trajnih sjekutića. Nakon provedene statističke obrade i analize rezultata, može se zaključiti slijedeće: Aritmetičke sredine suma gornjih inciziva značajno su veće u dječaka, dok razlika između spolova za prosječne vrijednosti suma
donjih inciziva nije značajna. Jedan od važnih čimbenika za nastajanje »crowdinga« je povećana zubna masa sjekutića, prvenstveno gornjih srednjih, a u djevojčica i donjih inciziva. Veličina inciziva nikako se ne može uzeti kao jedini razlog za nastanak kompresije, što potvrđuje i analiza širina i dužina gornjega zubnoga niza. U ispitanika s »crowdingom« zabilježene su značajno manje širine zubnih nizova u regiji premolara i molara te povećanje prednje
gornje dužine. Analiza korelacija ukazuje tek na laganu povezanost ili nepovezanost veličine inciziva sa širinama i prednjom dužinom gornjega zubnog niza. To bi moglo ukazivati na vrlo malu povezanost, odnosno nepovezanost čimbenika koji dovode do »crowdinga«, a to su veći incizivi te uži i duži gornji zubni niz.

Ključne riječi

primarna kompresija; stalna denticija; odontometrija; dimenzije inciziva

Hrčak ID:

100549

URI

https://hrcak.srce.hr/100549

Datum izdavanja:

15.12.1993.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 986 *