Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Određivanje faktora raspodjele mase tereta i privlačenja

Tomislav Poršinsky ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marijan Šušnjar ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Andreja Đuka ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 1.522 Kb

str. 35-44

preuzimanja: 991

citiraj


Sažetak

Na kretnost skidera pri privlačenju drva na nagnutom terenu značajno utječe raspodjela
opterećenja po njegovim osovinama. Na raspodjelu opterećenja po osovinama skidera utječu:
1) dimenzijske značajke skidera (težina vozila, položaj točke težišta i horizontalnih valjaka),
2) smjer i nagib terena, 3) značajke vučenoga tereta koji je ovješen o vučno uže te 4) faktori
raspodjele tereta i privlačenja.
U radu je analiziran, na primjeru skidera Ecotrac 120V, utjecaj nagiba terena i njegova smjera
te značajki tereta – privlačenoga drva (masa, težina, obujam, površina poprečnoga presjeka,
duljina, broj komada) na vrijednosti faktora raspodjele tereta i privlačenja. Korelacijom je
utvrđena statistički značajna povezanost utjecajnih čimbenika s navedenim faktorima, nakon
čega je regresijskom analizom utvrđena njihova ovisnost.
Korelacijski su koeficijenti sa statističkom značajnošću pokazali: 1) faktor raspodjele tereta
obrnuto je proporcionalan masi, težini i obujmu privlačenoga tereta (r = –0,51), 2) faktor
privlačenja negativno je koreliran isključivo sa smjerom i iznosom nagiba terena (r = –0,71).
Na osnovi dobivenih spoznaja regresijskom analizom ustanovljena je ovisnost faktora raspodjele
tereta o masi tereta, odnosno faktora privlačenja o nagibu terena i njegovu smjeru.
Uz poznavanje dimenzijskih značajki skidera Ecotrac 120V otvoren je put modeliranju kretnosti
istraživanoga skidera radi određivanja njegova sigurnoga, učinkovitoga i okolišno prihvatljivoga
područja rada s obzirom na smjer i nagib terena, nosivost podloge te veličinu
vučenoga tereta.

Ključne riječi

faktor raspodjele tereta; faktor privlačenja drva; kretnost skidera

Hrčak ID:

101321

URI

https://hrcak.srce.hr/101321

Datum izdavanja:

21.12.2012.

Posjeta: 1.616 *