Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.12.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 09.05.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Što je novo u (Novoj) mehanizaciji šumarstva (str. 1-21)

Vesna Špac, Anamarija Jazbec
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj načina sidrenja na vrijednosti horizontalne sastavnice vučne sile i faktor prianjanja prilikom privitlavanja drva skiderom i adaptiranim poljoprivrednim traktorom (str. 23-33)

Hrvoje Gužvinec, Marko Zorić, Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur
Izvorni znanstveni članak


Određivanje faktora raspodjele mase tereta i privlačenja (str. 35-44)

Tomislav Poršinsky, Marijan Šušnjar, Andreja Đuka
Izvorni znanstveni članak


Umjeravanje prijenosne mjerne platforme za mjerenje osovinskoga opterećenja vozila (str. 45-52)

Marko Zorić, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur, Stjepan Nikolić
Prethodno priopćenje


Inovacije u kamionskom prijevozu drva – »One Stack More« (str. 69-78)

Marko Zorić
Pregledni rad


Vodič za prikupljanje podataka i interpretaciju inovacija u šumarstvu (str. 79-94)

Mario Šporčić, Matija Landekić, Marija Marjanović
Pregledni rad


Posjeta: 14.473 *