Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

SENZITIVNOST SISTEMA KVALITETA NA KOMBINACIJE FAKTORA I KONTROLISANE VARIJACIJE NIVOA U TOKU PROCESA

Mirjana Landika ; Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka


Puni tekst: hrvatski pdf 1.871 Kb

str. 70-79

preuzimanja: 811

citiraj


Sažetak

Selekcija faktora i empirijska povezanost rasporeda njihovih modaliteta često može da posluži za razumjevanje posljedica kombinatorike tih faktora kao i za kontrolisane varijacije njihovih nivoa.Ekspermentisanje mjerenjem pojedinih faktora ili njihovih manifestacija u ovom radu je objašnjeno pojmom Dizajn
eksperimenta koji predstavlja statistikčki alat namjenjen za unapređivanje kvaliteta procesa, ondosno za ispitivanje osjetljivosti izlaza na specifikacije ulaza.
Dizajn ekesperiment je kompleksan alat statističke prirode a koristi se u sistuacijama sa više promjenjivih koje mogu imati pojedinačno ili združeno dijelovanje. Dizajn eksperiment predlaže rješenja zasnovana na navedenim pretpostavkama tako da predstavlja način identifikacije svih mogućih faktora i
njihovih kontrolisanih varijacija sa reakcijama koje mogu dati izvjesan doprinos prilikom izvođenja opservacija u pogledu mjerenja senzitivnosti. Izbalansirani eksperiment osigurava ravnopravnost opažanja odnosno princip jednakih šansi u distribuciji vjerovatnoće pojavljivanja pojedinih varijanti
rasporeda vrijednosti posmatranih obilježja. U jednom ortogonalnom eksperimentu posljedice različitih faktora mogu se razložiti u cilju identifikacije njihovih uzroka odnosno dekompozicije uticaja.

Ključne riječi

eksperiment, promjenjiva, resursi, efekti, varijacija, opservacija, statistički alat

Hrčak ID:

108365

URI

https://hrcak.srce.hr/108365

Posjeta: 1.084 *