Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Morfometrijske značajke otoka Visa

Sanja Lozić ; Sveučilište u Zadru
Ante Šiljeg ; Sveučilište u Zadru
Kristina Krklec ; Sveučilište u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 6.994 Kb

str. S110-117

preuzimanja: 928

citiraj


Sažetak

Predmet ovog istraživanja su morfometrijske značajke reljefa otoka Visa, odnosno svih padina nagiba <2º. Padine se mogu definirati kao reljefne plohe određene geografskim položajem, hipsometrijskim razredima, nagibom u odnosu prema horizontalnoj površini te ekspozicijom stranama svijeta. Recentni oblik padina posljedica je utjecaja niza prirodnih i društvenih čimbenika tijekom geneze i evolucije reljefa. Analizom morfometrijskih parametara moguće je dovesti u vezu značajke padina s geološkom građom i sastavom, ali i ostalim prirodno-geografskim čimbenicima (npr. klima, pedologija, vegetacija itd.).
Ciljevi ovog istraživanja su: a) analiza morfometrijskih pokazatelja reljefa (hipsometrija, nagibi i ekspozicije padina), b) analiza odnosa između morfometrijskih pokazatelja, i c) analiza odnosa između morfometrijskih pokazatelja, strukturnih i litoloških značajki, da bi se dobio detaljniji uvid u egzogeomorfološke i morfostrukturne značajke područja i omogućila procjena opsega i intenziteta dominantnih geomorfoloških procesa. Pritom, posebna pažnja posvećena je detaljnoj geomorfometrijskoj analizi makromorfostruktura otoka Visa u GIS okružju temeljem digitalnog modela reljefa (DMR). Geomorfometrijska analiza reljefa primijenjena u ovom radu uključila je korištenje različitih metoda za precizno računanje numeričkih parametara reljefa istraživanog područja, što je omogućilo međusobnu usporedbu spomenutih parametara, ali i usporedbu s kartom tektonskih jedinica i geološkom kartom. Cilj ovakvog pristupa je egzaktnija interpretacija morfometrijskih parametara reljefa kao indikatora značajki endogenih i egzogenih procesa na istraživanom području.

Ključne riječi

padine, morfometrijska analiza, DMR, otok Vis

Hrčak ID:

112627

URI

https://hrcak.srce.hr/112627

Posjeta: 1.470 *