Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

RAZLIKE U MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA IZMEÐU STUDENTICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Snježana Mraković ; Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
Marijana Hraski ; Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
Marija Lorger ; Faculty of Teacher Education, University of Zagreb


Puni tekst: engleski pdf 150 Kb

str. 78-83

preuzimanja: 475

citiraj


Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike u
morfološkim obilježjima studentica Kineziološkog,
Medicinskog i Učiteljskog fakulteta. Uzorak ispitanika
sastojao se od 255 studentica, od čega 78 studentica
Kineziološkog, 84 studentice Učiteljskog i 93 studentice
Medicinskog fakulteta. Uzorak varijabli činilo je
jedanaest morfoloških obilježja. Za sve varijable
izračunati su centralni i disperzivni parametri svake
skupine. Normalnost distribucije varijabli testirana je
Kolmogorov-Smirnovljevim testom. Značajnost razlika
izmeðu skupina utvrðena je univarijatnom analizom
varijance (ANOVA) i diskriminacijskom analizom.
Kolmogorov-Smirnovljev test pokazao je normalnu
distribuciju svih varijabli. ANOV-om i diskriminacijskom
analizom utvrðene su statistički značajne razlike izmeðu
skupina ispitanica u morfološkim obilježjima. Varijabla
za procjenu rizičnosti tipa pretilosti i varijable za procjenu
potkožnog masnog tkiva najviše su pridonijele nastajanju
globalnih razlika i definiranju latentnog sadržaja
diskriminacijskih funkcija.Studentice Kineziološkog
fakulteta, koje provode svakodnevne sustavne tjelesne
aktivnosti imaju značajno manje potkožnog masnog tkiva
te više mišićne mase dok studentice Učiteljskog i
Medicinskog fakulteta imaju veću razinu potkožnog
masnog tkiva zbog sedentarnog načina života. Zakljuèuje
se da postoje statistički značajne razlike u morfološkim
obilježjima izmeðu studentica Kineziološkog, Učiteljskog
i Medicinskog fakulteta.

Ključne riječi

antropometrijske karakteristike, potkožno masno tkivo, tjelesna aktivnost, zdravlje

Hrčak ID:

136934

URI

https://hrcak.srce.hr/136934

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 987 *