Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA FAKTORING NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE I REGIJE

Dragica Ristić ; Beogradska poslovna akademija, Beograd
Zeljko Rička ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici


Puni tekst: hrvatski pdf 367 Kb

str. 57-76

preuzimanja: 1.437

citiraj


Sažetak

Autori obrađuju mogućnosti korišćenja faktoring-a kao instrumenta finansiranja transakcija preduzeća bez posredničke uloge banaka. Značaj faktoring-a je posebno naglašen u uslovima kada se teže dolazi do kreditnih izvora za finansiranje trgovine. Radi se o ominantnom obliku finansiranja u svijetu, koje se zasniva na otkupu potraživanja prodavca po osnovu prodate robe na odgodu plaćanja ili kredit kupcu. Faktoring ima nekoliko prednosti u odnosu na druge vidove finansiranja. Prvo, faktoring može biti posebno koristan u zemljama sa slabim obezbjeđenjem zajmova, neefikasnim sistemom
bankrotstva, nepotpunim registrovanjem potraživanja, nerazvijene i neefikasne sudske zaštite povjerilaca. Drugo, finansiranje kod faktoringa prvenstveno se zasniva na kvaliteti osnovnog potraživanja a ne na kvaliteti zajmoprimca. Time faktoring može biti posebno
privlačan za visokorizična manja i srednja preduzeća. Osnovna aktivnost faktoringa odnosi se na naplatu na njega prenijetih, tj. od komitenta (klijenata) cediranih potraživanja. Dakle, faktor time prihvata obavezu prema komitentu da u odnosu na primljenu fakturu (ili više njih) u tačno predviđenim rokovima izvrši plaćanje u
određenom procentu ili u cijelosti. U zakonodavstvima regije, tek se započinje proces aktiviranja ovog specifičnog oblika finansiranja. Imajući u vidu razvijenost i tradicionalne poslovne veze među državama bivše jugoslovenske zajednice za očekivati je
da faktoring značajno može doprinjeti povećanju robne razmjene, povećanju koeficijenta obrta a time i rastu GDP zahvaljujući efikasnijem finansiranju. Svojim mehanizmima faktoring predstavlja posebnu vrstu plaćanja, skračujući lanac reprodukcije za fazi plaćanja i naplate novcem u toku reprodukcije.

Ključne riječi

faktoring, faktoring društva, cesija, diskont, osiguranje naplate, naplata potraživanja

Hrčak ID:

147497

URI

https://hrcak.srce.hr/147497

Posjeta: 1.961 *