Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

UTICAJ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA EFIKASNOST POSLOVANJA IZVOZNIH PREDUZEĆA U PROCESU ANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI

Edin Arnaut ; Sveučilište/ Univerzitet „Vitez“ Vitez
Dženita Golub ; asistent na Sveučilištu „Vitez“ Vitez


Puni tekst: hrvatski pdf 706 Kb

str. 87-110

preuzimanja: 1.212

citiraj


Sažetak

Analizirajući uticaj indirektnih poreza, a naročito poreza na dodanu vrijednost, na efikasnost i efektivnost poslovanja izvozno orijentiranih preduzeća kao i njihovu konkurentnost na inostranom tržištu, od momenta njegovog inkorporiranja u fiskalni sistem Bosne i Hercegovine 2006. godine pa do danas, u ovom radu autori nastoje ukazati na činjenicu da ipak postoji relevantan uticaj PDV-a na vanjskotrgovinski sektor, a naročito na ekonomske performanse
preduzeća koja su u procesu vanjskotrgovinske razmjene strateški izvozno orjentirana. Mada se na prvi pogled čini da hipoteza kojom porez na dodanu vrijednost, bitno ne utiče na efikasnost i efektivnost poslovanja izvozno orijentiranih preduzeća kao i njihovu onkurentnost na inostranom tržištu, cilj ovog rada je dokazati njenu ekonomsku neodrživost. Previsoke stope poreza na dodanu rijednost implicitno negativno utiču i na osnovne makroekonomske
agregate kao što su; povećanje vanjskotrgovinskog deficita i stope nezaposlenosti,BDP-a, BDP- per capita, itd. Iako je izvoz stimuliran i oslobođen od plaćanja PDV, ipak preduzeća imaju dodirnih tačaka sa tom vrstom poreza prilikom nabavke potrebnih inputa za roizvodnju. Izvozna preduzeća imaju konstantnu pretplatu poreza na dodanu vrijednost koji izuzetno sporo vraćaju od Uprave za indirektno oporezivanje. Ako uz sve navedeno, uzmemo u obzir i razmatranje
uvođenja nove, veće stope poreza na dodanu vrijednost, u kontekstu „ vladinih mjera ekonomske politike za pokrivanje budžetskog deficita i pokretanja ekonomskih reformi“, a na insistiranje IMF-a i EU, zbog konvergentnosti i kompatibilnosti sa fiskalnom politikom Evropske Unije i imperativnih zahtjeva međunarodnih financijskih institucija, onda je problematiziranje ove teme izuzetno aktuelno zarad ekonomske održivosti države Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi

Porez na dodanu vrijednost, izvozno orijentirana preduzeća, izvoz, konkurentnost, vanjskotrgovinski deficit, siva ekonomija, nezaposlenost, BDP

Hrčak ID:

147502

URI

https://hrcak.srce.hr/147502

Posjeta: 1.700 *